Verordeningen

De biomarkt in de Europese Unie wordt beschermd door de Europese regelgeving. Als aanvulling daarop gelden er in België uitvoeringsmaatregelen op gewestelijk niveau.

Daarnaast bestaan er nationale en privélastenboeken voor de domeinen die niet onder de Europese reglementering vallen.

Hot news

  • Dec 2021

Vanaf 1 januari 2022 zullen bedrijven hun kennisgeving voor nieuwe bio-activiteiten bij de bevoegde autoriteit moeten indienen. Voor Vlaanderen gebeurt dit digitaal via het e-loket van Landbouw en Visserij

Algemene info over uw kennisgeving  / Meer praktische info over uw kennisgeving

  • Nov 2021 – Europe – Bereider

Uitspraak van het Europees Hof van Justitie: gebruik van lithotamnium verboden bij de verwerking van biologische levensmiddelen voor de verrijking van hun calciumgehalte (in verband met Verordening (EG) nr. 834/2007)

Officiële regelgeving

Verordening (EU) 2018/848 geconsolideerde versie

Deze verordening vervangt de basisverordening 834/2007 vanaf 1 januari 2022 volgens Verordening (EU) 2021/269.

Deze verordening bevat de basisregels en -principes voor de biologische landbouw, bereiding van levensmiddelen en diervoeders, verdeling, invoer, etikettering en controle.

Verordening (EG) 1235/2008 geconsolideerde versie

Deze verordening bevat de uitvoeringsbepalingen wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft.

Brexit: invoer en uitvoer vanaf 1 januari 2021

Situatie van de invoer en uitvoer van bioproducten naar aanleiding van de Brexit, van kracht sinds 1 januari 2021.

 

Overeenkomst tussen de EU en Chili inzake de handel in biologische producten

Gelijkwaardigheidserkenning voor de handel in bioproducten met Chili.

Raadpleeg de referentiegids over de electronische voor de invoer van biologische producten in de Europese Unie.

Opgelet: de verordeningen worden regelmatig gewijzigd. Zorg ervoor dat u steeds de recentste gecompileerde versie gebruikt, met daarin de nieuwste wijzigingen en de recentste verordeningen die werden gepubliceerd op de website van de Europese Commissie of op de website van het Publicatieblad van de Europese Unie.

poules dans un jardin

Vlaanderen

Alle informatie over de biologische landbouw in Vlaanderen vindt u op de website van de Vlaamse overheid.

Alle informatie over de specifieke biologische regelgeving voor het Vlaams Gewest (van toepassing vanaf 1 januari 2022)

  • Besluit van de Vlaamse Regering dat de Vlaamse toepassing specificeert van de Europese verordeningen inzake biologische productie en etikettering van 12.12.2008. Dit document is een gecompileerde versie.
  • Ministerieel besluit van de Vlaamse Regering dat de uitvoeringsbepalingen van het besluit van 12 december 2008 vastlegt betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten  (22.06.2009).
  • Ministerieel besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de productievoorschriften betreffende de biologische productie (27.05.2011).
  • Ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 11.02.2013 tot wijziging van artikel 8 (veebezetting) en 18 (omschrijving ‘klein bedrijf’) van het besluit van 27.05.2011.
  • Ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 22.09.2014 betreffende de biologische productie van konijnen.
  • Ministerieel besluit van 17.06.2015 tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch vegetatief teeltmateriaal.
  • Ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 16.10.2017 tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van zaaizaad en pootaardappelen in de biologische productiemethode.

Brussel

Wallonië

 

Nota’s van de SPW

Alle informatie over de biologische landbouw in Wallonië vindt u op de website van de SPW Agriculture.

panier de légumes bio proposé par CERTISYS

CERTISYS is erkend in het Groothertogdom Luxemburg (LU-BIO-06) en begeleidt u bij de certificatie van uw producten.

Alle informatie en stappen om uw biologische activiteit op te starten in het Groothertogdom Luxemburg vindt u hier.

noix de cajou bio

Versie 7 van de CERTISYS-standaard is van toepassing sinds november 2020.

In deze standaard vindt u alle doelstellingen en principes, de productieregels, de bepalingen rond etikettering en de controlemaatregelen voor de marktdeelnemers in landen buiten de EU die overwegen om hun producten met verwijzingen naar de biologische landbouw uit te voeren naar een van de lidstaten van de Europese Unie. Elk landbouwproduct dat wordt geproduceerd, verwerkt of uitgevoerd naar een lidstaat van de EU en wordt gecertificeerd volgens deze standaard, zal worden beschouwd als gelijkwaardig aan de Europese reglementering.

Deze standaard bestaat uit twee boeken. Boek 1 bevat de algemene regels en in boek 2 vindt u de specifieke regels: