Reglementering

De biomarkt in de Europese Unie wordt beschermd door de Europese regelgeving. Als aanvulling daarop gelden er in België uitvoeringsmaatregelen op gewestelijk niveau.

Daarnaast bestaan er nationale en privélastenboeken voor de domeinen die niet onder de Europese reglementering vallen.

Officiële regelgeving

Basisverordening (EG) 834/2007 gecompileerde versie

Deze verordening bevat de basisregels en -principes voor de biologische landbouw, bereiding van levensmiddelen en diervoeders, verdeling, invoer, etikettering en controle.

Verordening (EG) 889/2008 gecompileerde versie

Deze verordening bevat de bepalingen ter uitvoering van Verordening 834/2007 voor de biologische landbouw, bereiding, diervoeders, etikettering, controle en invoer.

In de bijlagen bij deze verordening staan de positieve of exclusieve lijsten met de middelen die zijn toegestaan of uitgesloten in de biologische productie. In deze bijlagen vindt u onder meer de lijst met toegestane meststoffen, bodemverbeteringsmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen, de minimumoppervlakte van de binnen- en buitenruimten voor de biologische veeteelt, de lijst met reinigings- en ontsmettingsproducten die zijn toegestaan in de stallen, de lijst met de toegestane technische hulpstoffen voor levensmiddelen en veevoeders en de lijst met de toegestane niet-biologische ingrediënten in levensmiddelen.

Verordening (EU) 2018/848 geconsolideerde versie

Deze verordening vervangt de basisverordening 834/2007 vanaf 1 januari 2022 (Verordening (EU) 2021/269 wijzigt de datum van toepassing).

Deze verordening bevat de basisregels en -principes voor de biologische landbouw, bereiding van levensmiddelen en diervoeders, verdeling, invoer, etikettering en controle.

Verordening (EU) 2020/1794

Deze verordening wijzigt deel I van bijlage II bij Verordening (EU) 2018/848 wat betreft het gebruik van plantaardig omschakelingsteeltmateriaal en niet-biologisch plantaardig teeltmateriaal.

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/464

Deze verordening stelt een aantal uitvoeringsbepalingen vast voor Verordening (EU) 2018/848 wat betreft de documenten die nodig zijn voor de erkenning met terugwerkende kracht van perioden in het kader van de omschakeling, de productie van biologische producten en de door de lidstaten te verstrekken informatie.

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/279

Deze verordening stelt een aantal uitvoeringsbepalingen vast voor Verordening (EU) 2018/848 wat betreft controles en andere maatregelen ter waarborging van de traceerbaarheid en naleving in de biologische productie en de etikettering van biologische producten.

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1165

Deze verordening betreft de toelating van bepaalde producten en stoffen voor gebruik in de biologische productie  en de opstelling van de positieve en exclusieve lijsten van die producten en stoffen. U vindt onder meer de lijst met toegestane meststoffen, bodemverbeteringsmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen, de minimumoppervlakte van de binnen- en buitenruimten voor de biologische veeteelt, de lijst met reinigings- en ontsmettingsproducten die zijn toegestaan in de stallen, de lijst met de toegestane technische hulpstoffen voor levensmiddelen en veevoeders en de lijst met de toegestane niet-biologische ingrediënten in levensmiddelen.

 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/2146

Deze verordening betreft de uitzonderlijke productievoorschriften in de biologische productie.

 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/642

Deze verordening wijzigt bijlage III bij Verordening 2018/848 wat betreft bepaalde informatie die moet worden verstrekt op het etiket van biologische producten.

 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/771

Deze verordening stelt specifieke criteria en voorwaarden voor de controles van de administratie vast in het kader van de officiële controles op het gebied van biologische productie en de officiële controles van groepen exploitanten.

 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1189

Deze verordening betreft de productie en het in de handel brengen van plantaardig teeltmateriaal van biologisch heterogeen materiaal van bepaalde genera of soorten.

Verordening (EG) 1235/2008 geconsolideerde versie

Deze verordening bevat de uitvoeringsbepalingen wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft.

Brexit: invoer en uitvoer vanaf 1 januari 2021

Situatie van de invoer en uitvoer van bioproducten naar aanleiding van de Brexit, van kracht sinds 1 januari 2021.

 

Overeenkomst tussen de EU en Chili inzake de handel in biologische producten

Gelijkwaardigheidserkenning voor de handel in bioproducten met Chili.

 

Guidelines Ukraine, Kazakhstan, Moldova, Turkey and Russian Federation

Officiële bijkomende controlemaatregelen over bioproducten afkomstig uit Oekraïne, Kazachstan, Moldavië, Turkije en de Russische Federatie die werden genomen in december 2020.

 

Guidelines for additional controls on products from China

Officiële bijkomende controlemaatregelen over bioproducten afkomstig uit China.

Raadpleeg de referentiegids over de electronische voor de invoer van biologische producten in de Europese Unie.

Opgelet: de verordeningen worden regelmatig gewijzigd. Zorg ervoor dat u steeds de recentste gecompileerde versie gebruikt, met daarin de nieuwste wijzigingen en de recentste verordeningen die werden gepubliceerd op de website van de Europese Commissie of op de website van het Publicatieblad van de Europese Unie.

poules dans un jardin

Wallonië

 

Nota’s van de SPW

Alle informatie over de biologische landbouw in Wallonië vindt u op de website van de SPW Agriculture.

 

Brussel

 

Vlaanderen

Alle informatie over de biologische landbouw in Vlaanderen vindt u op de website van de Vlaamse overheid.

  • Besluit van de Vlaamse Regering dat de Vlaamse toepassing specificeert van de Europese verordeningen inzake biologische productie en etikettering van 12.12.2008. Dit document is een gecompileerde versie.
  • Ministerieel besluit van de Vlaamse Regering dat de uitvoeringsbepalingen van het besluit van 12 december 2008 vastlegt betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten  (22.06.2009).
  • Ministerieel besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de productievoorschriften betreffende de biologische productie (27.05.2011).
  • Ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 11.02.2013 tot wijziging van artikel 8 (veebezetting) en 18 (omschrijving ‘klein bedrijf’) van het besluit van 27.05.2011.
  • Ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 22.09.2014 betreffende de biologische productie van konijnen.
  • Ministerieel besluit van 17.06.2015 tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch vegetatief teeltmateriaal.
  • Ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 16.10.2017 tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van zaaizaad en pootaardappelen in de biologische productiemethode.
panier de légumes bio proposé par CERTISYS

CERTISYS is erkend in het Groothertogdom Luxemburg (LU-BIO-06) en begeleidt u bij de certificatie van uw producten.

Alle informatie en stappen om uw biologische activiteit op te starten in het Groothertogdom Luxemburg vindt u hier.

noix de cajou bio

Versie 7 van de CERTISYS-standaard is van toepassing sinds november 2020.

In deze standaard vindt u alle doelstellingen en principes, de productieregels, de bepalingen rond etikettering en de controlemaatregelen voor de marktdeelnemers in landen buiten de EU die overwegen om hun producten met verwijzingen naar de biologische landbouw uit te voeren naar een van de lidstaten van de Europese Unie. Elk landbouwproduct dat wordt geproduceerd, verwerkt of uitgevoerd naar een lidstaat van de EU en wordt gecertificeerd volgens deze standaard, zal worden beschouwd als gelijkwaardig aan de Europese reglementering.

Deze standaard bestaat uit twee boeken. Boek 1 bevat de algemene regels en in boek 2 vindt u de specifieke regels: