Verordeningen

De biomarkt in de Europese Unie wordt beschermd door de Europese regelgeving. Als aanvulling daarop gelden er in België uitvoeringsmaatregelen op gewestelijk niveau.

Daarnaast bestaan er nationale en privélastenboeken voor de domeinen die niet onder de Europese reglementering vallen.

Hot news

  • Mei 2022 –  Oekraïne – Importeurs / exporteurs – Gezien de huidige moeilijke situatie in Oekraïne heeft Europa bijkomende maatregelen genomen om de export van biologische producten vanuit dit land mogelijk te maken. Een in Oekraïne gevestigde gemachtigde persoon van een controleautoriteit die of een controleorgaan dat nog niet met een gekwalificeerd elektronisch zegel is uitgerust, mag het inspectiecertificaat tot en met 30 juni 2022 in elektronische vorm in TRACES aanmaken en indienen zonder aanbrenging van een gekwalificeerd elektronisch zegel in vak 18 daarvan. U kan deze overgangsbepalingen terugvinden in de regelgeving EU2022/760.
  • Mei 2022 – Het Verenigd Koninkrijk stelt controles op  geïmporteerde levensmiddelen en verse producten uit de EU uit tot eind 2023: dit betekent dat de verplichting om in het bezit te zijn van GB COI’s (certificaten van specifieke inspectie) afkomstig uit de EU, de EER en Zwitserland, die op 1 juli 2022 van kracht had moeten worden, wordt uitgesteld tot 01/01/2024.
  • April 2022 – Reminder of important procedures for importing your products into the EU
  • Dec 2021 –Vanaf 1 januari 2022 zullen bedrijven hun kennisgeving voor nieuwe bio-activiteiten bij de bevoegde autoriteit moeten indienen. Voor Vlaanderen gebeurt dit digitaal via het e-loket van Landbouw en Visserij

Algemene info over uw kennisgeving  / Meer praktische info over uw kennisgeving

Officiële regelgeving

Verordening (EU) 2018/848 geconsolideerde versie

Deze verordening vervangt de basisverordening 834/2007 vanaf 1 januari 2022 volgens Verordening (EU) 2021/269.

Deze verordening bevat de basisregels en -principes voor de biologische landbouw, bereiding van levensmiddelen en diervoeders, verdeling, invoer, etikettering en controle.

Verordening (EG) 2021/2325  geconsolideerde versie

Deze verordening bevat de uitvoeringsbepalingen wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft.

Verordening (EG) 2021/2306  geconsolideerde versie

Brexit: invoer en uitvoer vanaf 1 januari 2021

Situatie van de invoer en uitvoer van bioproducten naar aanleiding van de Brexit, van kracht sinds 1 januari 2021.

panier de légumes bio proposé par CERTISYS

CERTISYS is erkend in het Groothertogdom Luxemburg (LU-BIO-06) en begeleidt u bij de certificatie van uw producten.

Alle informatie en stappen om uw biologische activiteit op te starten in het Groothertogdom Luxemburg vindt u hier.

noix de cajou bio

Versie 7 van de CERTISYS-standaard is van toepassing sinds november 2020.

In deze standaard vindt u alle doelstellingen en principes, de productieregels, de bepalingen rond etikettering en de controlemaatregelen voor de marktdeelnemers in landen buiten de EU die overwegen om hun producten met verwijzingen naar de biologische landbouw uit te voeren naar een van de lidstaten van de Europese Unie. Elk landbouwproduct dat wordt geproduceerd, verwerkt of uitgevoerd naar een lidstaat van de EU en wordt gecertificeerd volgens deze standaard, zal worden beschouwd als gelijkwaardig aan de Europese reglementering.

Deze standaard bestaat uit twee boeken. Boek 1 bevat de algemene regels en in boek 2 vindt u de specifieke regels: