Verordeningen

De biomarkt in de Europese Unie wordt beschermd door de Europese regelgeving. Als aanvulling daarop gelden er in België uitvoeringsmaatregelen op gewestelijk niveau.

Daarnaast bestaan er nationale en privélastenboeken voor de domeinen die niet onder de Europese reglementering vallen.

Hot news

  • November 2023 – Publicatie van Uitvoeringsverordening 2023/2229

Half november is Uitvoeringsverordening 2023/2229 van de Europese Commissie in werking getreden. Deze tekst wijzigt de bijlagen I, II, III en V van Uitvoeringsverordening 2021/1165, waarin onder andere de producten en stoffen zijn opgenomen die zijn toegestaan voor gebruik in de biologische landbouw, zoals bepaald in de basistekst 2018/848.

Link naar Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2229

Officiële regelgeving

Lees hier hoe u een officiële verordening kunt raadplegen op de Eur-Lex website

Verordening (EU) 2018/848 geconsolideerde versie

Deze verordening vervangt de basisverordening 834/2007 vanaf 1 januari 2022 volgens Verordening (EU) 2021/269.

Deze verordening bevat de basisregels en -principes voor de biologische landbouw, bereiding van levensmiddelen en diervoeders, verdeling, invoer, etikettering en controle.

Vind hier de lijst van uitvoeringsverordeningen en gedelegeerde verordeningen met betrekking tot RE 2018/848

Verordening (EU) 2021/2325  geconsolideerde versie

Deze verordening bevat de uitvoeringsbepalingen wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft.

Verordening (EU) 2023/2785 tot wijziging van Verordening (EU) 2021/2325 wat betreft de erkenning van bepaalde controleautoriteiten en controleorganen met het oog op de invoer van biologische producten in de Unie.

Verordening (EU) 2021/2306  geconsolideerde versie

Brexit: invoer en uitvoer vanaf 1 januari 2021

Situatie van de invoer en uitvoer van bioproducten naar aanleiding van de Brexit, van kracht sinds 1 januari 2021.

panier de légumes bio proposé par CERTISYS

CERTISYS is erkend in het Groothertogdom Luxemburg (LU-BIO-06) en begeleidt u bij de certificatie van uw producten.

Alle informatie en stappen om uw biologische activiteit op te starten in het Groothertogdom Luxemburg vindt u hier.

noix de cajou bio

Versie 8 van de CERTISYS-standaard is van toepassing sinds november 2023.

In deze standaard vindt u alle doelstellingen en principes, de productieregels, de bepalingen rond etikettering en de controlemaatregelen voor de marktdeelnemers in landen buiten de EU die overwegen om hun producten met verwijzingen naar de biologische landbouw uit te voeren naar een van de lidstaten van de Europese Unie. Elk landbouwproduct dat wordt geproduceerd, verwerkt of uitgevoerd naar een lidstaat van de EU en wordt gecertificeerd volgens deze standaard, zal worden beschouwd als gelijkwaardig aan de Europese reglementering.

Deze standaard bestaat uit twee boeken. Boek 1 bevat de algemene regels en in boek 2 vindt u de specifieke regels:

  • CERTISYS Standard non EU Book 1 – algemene regels
  • CERTISYS Standard non EU Book 2 – specifieke regels