Wettelijke vermeldingen

UITGEVER

CERTISYS
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van € 50.000
Maatschappelijke zetel: Meeûssquare 35 – 1000 Brussel (België)
Btw-nr.: 0045.344.915

Contact: 
Telefoonnummer: +32 (0)81 60 03 77
E-mail: info@certisys.eu
Directeur van de publicatie: de heer Franck BRASSEUR, Algemeen Directeur
Verantwoordelijke uitgever: afdeling communicatie

HOST

P4x
Maatschappelijke zetel: Avenue des Thuyas 5 – 4121 Neupré (België)
Btw-nr.: 0867.709.540

ACCREDITATIE

Certificering is een door de autoriteiten gereguleerde activiteit

  • CERTISYS BV: accreditatie nr. 093-PROD voor de certificering van biologische producten, toepassingsgebied beschikbaar op belac.be.