Bioverdeler worden

pictogramme camion

Verkoopt u bioproducten aan andere marktdeelnemers (kleinhandelaars, restauranthouders enz.) binnen de Europese Unie zonder dat u de verpakking of het etiket van de producten verandert? Het is uw verantwoordelijkheid om de geldigheid van de certificaten van uw leveranciers goed te controleren. Alle details daarover en alle andere info die u nodig hebt om uw biocertificaat te krijgen, vindt u hier.

Wat is uw bioactiviteit?

U koopt en verkoopt biologische producten binnen de Europese Unie, alleen aan andere bedrijven (b2b) en zonder dat u de verpakking of het etiket wijzigt. Eventueel bewaart u die producten ook. U hebt een handels-, verdelings- en/of groothandelsactiviteit.

Welke informatie is essentieel om uw activiteit als bioverdeler op te starten?

Overeenkomstig de EU-regelgeving inzake biologische landbouw moet iedere marktdeelnemer die bioproducten verwerkt, invoert of opslaat om ze in de handel te brengen, zijn onderneming en de verschillende sites waaruit die onderneming bestaat, onderwerpen aan het controlesysteem.

Als verdeler moet u de biocertificaten van uw leveranciers verifiëren. Hun biogoederen worden namelijk onder uw eigen verantwoordelijkheid gecommercialiseerd en u moet de biogaranties daarvan kunnen voorleggen. Daarom is een controle in deze fase van de keten noodzakelijk om de betrouwbaarheid van de bioproducten en -leveranciers te waarborgen en te verhinderen dat frauduleuze producten op de markt komen. Een versterkte controle wordt uitgevoerd voor producten die in bulk worden vervoerd (granen, fruit en groenten, brood), omdat ze bij gebrek aan een verzegelde verpakking vermengd of vervangen zouden kunnen worden.

olives et huile d'olive bio
  • Bent u bioverdeler in Vlaanderen? Bekijk uw tarief.
  • Bent u bioverdeler in Brussel? Bekijk uw tarief.

 

étale de fruits et légumes bio

De biocontroles door een auditor van CERTISYS® zijn gebaseerd op de Europese regelgeving en de gewestelijke besluiten. Onder meer de volgende zaken worden gecontroleerd:

  • De conformiteit van de leveranciers op basis van hun biocertificaten: mogen uw leveranciers bioproducten verkopen? Let goed op de geldigheidsdatum van het certificaat van uw leverancier wanneer u de producten aankoopt. En ga na of de bioproducten wel degelijk een certificaat hebben. De certificaten kunnen worden gedownload op TRACES.
  • De ontvangstprocedure: CERTISYS® gaat na of er een procedure van toepassing is. U kunt bij ons terecht voor een voorbeeld van zo’n ontvangstprocedure.
  • De verzendingen met waarborgen: staat het bio statuut vermeld op de leveringsbonnen, de verkoopfacturen en de etiketten? Controleer goed of de vermelding ‘bio’ en de verwijzing naar het controleorgaan op deze documenten staan.
  • De opslagplaatsen: worden de bioproducten bij de opslag (ter plaatse of bij een loonwerker) correct gemarkeerd en beschermd tegen eventuele verontreiniging? Zijn ze traceerbaar zoals het hoort? Bestaat er een conforme reinigingsprocedure en wordt deze correct toegepast om contaminatie te voorkomen?
  • De overeenstemming tussen de hoeveelheden aangekochte en verkochte producten.
  • De procedure in geval van twijfel: is er enige twijfel over het statuut van een bioproduct? Zo ja, dan moeten de nodige controles plaatsvinden, zodat het product kan worden geblokkeerd voor het op de markt komt. Bij twijfel kunt u bij ons terecht voor een voorbeeldprocedure.

Om de traceerbaarheid in de volledige keten te waarborgen, elke vorm van verontreiniging op te sporen en frauduleuze producten te identificeren, kan de controleur van CERTISYS® stalen nemen. Deze stalen worden geanalyseerd door een erkend laboratorium. Bij een positief resultaat wordt een onderzoeksactieplan opgestart om de garanties van de leveranciers te controleren,  in samenwerking met de betrokken controleorganen.

Uw info pakket om BIO-verdeler te worden.

Nuttige info

Documenten die u moet invullen om een bio certificatie dossier bij Certisys te openen.

Hoe versturen?

Stuur ons de twee documenten volledig ingevuld en ondertekend terug per e-mail naar klant@certisys.eu, enkel per PDF-formaat.

Opgelet:

Hou er rekening mee, dat u nog steeds wordt verzoekt om uw BIO-kennisgeving in te dienen.

Hiervoor moet u op de website van de bevoegde administratie terecht:

Andere nuttige documenten als bio-verdeler

Wenst u meer informatie
of vraag een offerte aan ?

Contacteer ons