Biobereider worden

pictogramme pain

Verwerkt u biologische producten zoals brood of confituur? Slaat u deze producten op of ontwikkelt u zelf een productengamma onder eigen merk? Hebt u een gemengd bedrijf (bioproducten en conventionele producten)? Dan zijn er bijkomende voorzorgsmaatregelen nodig. Op deze pagina lichten we alles in detail toe.

Wat is uw bioactiviteit?

Bij de activiteit van ‘bereider’ komen verschillende zaken kijken: van de bewaring en/of de verwerking van de producten (inclusief het slachten en versnijden van dierlijke producten), tot de herverpakking en de wijziging van het etiket. De bereider kan een marktdeelnemer zijn die al zijn activiteiten of een deel ervan toevertrouwt aan een andere marktdeelnemer. Dat betekent dat een bedrijf optreedt als onderaannemer of loonwerker en een biocontrole moet ondergaan om de naleving van het bioverwerkingsproces te garanderen.

Welke informatie is essentieel om uw activiteit als biobereider op te starten?

Voor de verwerking van een bioproduct is het belangrijk dat alle landbouwgrondstoffen afkomstig zijn uit de biologische landbouw. Alleen additieven en technologische hulpmiddelen die in de officiële bijlagen staan, zijn toegestaan.

De conventionele en biologische producten moeten in tijd en/of ruimte van elkaar worden gescheiden.

Genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s), het gebruik van nanomaterialen en de behandeling met ioniserende straling zijn niet toegelaten, zowel bij de verwerking als bij de opslag.

fromage bleu

Vier categorieën van verwerkte producten

Voor elke categorie gelden specifieke etiketteringsregels. U vindt ze terug in onze praktische gids over etikettering.

 

1. Producten die voor minstens 95% uit biologische ingrediënten bestaan.

Indien bepaalde ingrediënten niet beschikbaar zijn, is het toegestaan om tot 5% niet-biologische ingrediënten te gebruiken. Al deze ingrediënten staan in een officiële lijst. Bijlage 5 van EG 2021/1165  bevat de lijst met niet-biologische landbouwingrediënten die zijn toegestaan in biobereidingen. Staat het ingrediënt dat u nodig hebt niet in deze lijst? Dan kunt u een uitzondering aanvragen via uw controleorgaan aan de hand van een specifiek formulier.

Opgelet: voor Wallonië en Brussel staat Certisys in voor de verzending van het document naar de bevoegde autoriteiten.

U vindt dit formulier hieronder terug bij de andere nuttige documenten om biobereider te worden.

 

2. Producten waarvan minder dan 95% van de ingrediënten afkomstig is van de biologische landbouw.

Ratio berekend in gewicht: 100 x

  Gewicht biologische


 Landbouwingrediënten

Raadpleeg onze praktische gids voor meer informatie.

3. Producten in omschakeling naar de biologische landbouw.

4. Producten met als hoofdingrediënt een product uit de jacht of de visserij.

Opgelet: de voedingswaren van categorieën 2, 3 en 4 mogen het Europese biolabel niet dragen en krijgen ook niet de vermelding ‘BIO’ in hun verkoopbenaming. Er mag enkel bioverwijzing zijn in de ingrediëntenlijst. Raadpleeg onze praktische gids over etikettering voor meer informatie.

Recepten en ingrediënten

 • De aroma’s moeten biologisch of natuurlijk zijn (“Natuurlijke aroma’s van xxx met andere natuurlijke aroma’s” en “Natuurlijke aroma’s” zonder specificatie van de smaak zullen niet langer gebruikt mogen worden)
 • Alleen bepaalde additieven en hulpstoffen zijn toegestaan in de biologische landbouw
 • Water en keukenzout zijn toegestaan
 • Het is mogelijk niet-biologische ingrediënten te gebruiken die zijn opgenomen in Bijlage 5 van EG 2021/1165  of na het toekennen van een uitzondering door het bevoegde Gewest. Genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s), het gebruik van nanomaterialen en de behandeling met ioniserende straling zijn niet toegestaan, zowel bij de bereiding als bij de opslag.

Let dus goed op bij gebruik van niet biologische grondstoffen (additieven, aroma’s, …) en vraag de nodige garanties op bij uw leverancier.

préparation de cramique
pain bio

Gemengde bedrijven (bedrijf met zowel biologische als conventionele producten)

In alle stadia zijn voorzorgsmaatregelen nodig om te vermijden dat bioproducten worden vermengd met niet-bioproducten. Concreet betekent dat het volgende:

 • De grondstoffen worden afzonderlijk en duidelijk gemarkeerd opgeslagen.
 • Gedurende het volledige verwerkingsproces worden de producten in tijd of ruimte van elkaar gescheiden.
 • In de boekhouding maakt u een duidelijk onderscheid tussen aankopen, verkopen en voorraden van biologische en conventionele producten.
 • U houdt een een register bij van de uitgevoerde reinigingen.

Loonwerkers

Verwerkt u biovoedingswaren of slaat u ze op voor iemand anders, zonder dat u zelf eigenaar bent van de grondstof of het eindproduct? Dan bent u loonwerker. U moet dezelfde regels voor de controle volgen als de verwerkers.

préparation de boulette bio
 • Bent u bereider of loonwerker in Vlaanderen? Bekijk uw tarief.
 • Bent u bereider of loonwerker in Brussel? Bekijk uw tarief.
tartelettes bio

Hoe verloopt uw biocontrole?

De controles door een auditor van CERTISYS® zijn gebaseerd op de Europese regelgeving en de gewestelijke besluiten. Deze controles bestaan uit drie delen: documentcontrole, controle op het terrein en controle van de communicatie.

Documenten over uw bioactiviteiten

 • Kennisgeving, inschrijving bij het FAVV, aanwezigheid van procedures enz.

Controle op het terrein

 • De herkomst van de grondstoffen en de leveranciers: mogen uw leveranciers bio-ingrediënten verkopen? Let goed op de geldigheidsdatum van het certificaat wanneer u de producten aankoopt. En ga na of de grondstoffen wel degelijk een certificaat hebben. U kunt de certificaten verifiëren op TRACES.
 • De opslagplaatsen: worden de bioproducten bij de opslag, ter plaatse of bij een loonwerker, correct geïdentificeerd en gescheiden? Zijn ze traceerbaar zoals het hoort? Bestaat er een conforme reinigingsprocedure en wordt deze correct toegepast om verontreiniging te voorkomen?
 • De maatregelen om de conventionele producten te scheiden van de bioproducten
 • De recepten en verwerkingsprocessen (bijvoorbeeld: geen ioniserende straling)
 • De productiefiches
 • Het evenwicht tussen inkomende grondstoffen en uitgaande eindproducten
préparation de boulette bio

De biocommunicatie (belangrijk punt in de regelgeving)

 • Is de etikettering correct?
 • De certificaten van leveranciers;
 • Alle registers en registraties (reiniging, scheiding enz.);
 • De ontvangst- en productiefiches;
 • De inkomende (leveringsbonnen, aankoopfacturen) en uitgaande documenten (leveringsdocumenten, verkoopfacturen);
 • Het klachtenregister;
 • De verhandelingsbonnen voor dieren.

Na afloop van zijn bezoek stelt de auditor een controleverslag op en bespreekt hij samen met u wat beter moet, net als eventuele gebreken. Na ondertekening door beide partijen ontvangt u een kopie van het verslag. Vervolgens legt de controleur het verslag voor aan het certificatieteam, zodat een beslissing kan worden genomen. Tot slot worden de certificaten opgesteld.

préparation de pâtisseries bio

Uw info pakket om BIO bereider te worden.

Nuttige info

Documenten die u moet invullen om een bio certificatie dossier bij Certisys te openen.

Hoe versturen?

Stuur ons de twee documenten volledig ingevuld en ondertekend terug per e-mail naar klant@certisys.eu, enkel in PDF-formaat.

Opgelet:

Hou er rekening mee, dat u nog steeds wordt verzocht om uw BIO-kennisgeving in te dienen.

Hiervoor kan u op de website van de bevoegde autoriteit terecht:

Andere nuttige documenten als bio bereider

Wenst u meer informatie
of vraag een offerte aan ?

Contacteer ons