Ons engagement

Onze visie

Als historische partner en actor van de biologische landbouwbeweging willen wij expert blijven op het vlak van BIO, door voor 100% achter ons engagement te blijven staan, zowel lokaal als internationaal.

Om dat doel te bereiken, zetten wij ons actief in als biotechnicus voor lokale en internationale structuren om zo de biologische landbouw op een participatieve manier te ontwikkelen en te promoten.

Wij werken ook mee aan de verdere uitbouw van de reglementering op alle niveaus. CERTISYS® werkt regelmatig als specialist samen met de gewesten en de Europese Commissie via het EOCC rond BIO. BIO is immers nog geen bevroren systeem, maar het evolueert voortdurend.

radis bio

Wij spelen een belangrijke rol in de verbetering van de biologische landbouwpraktijken en in het informeren van professionals. Als we bij een controle vaststellen dat een bepaalde norm moeilijk toe te passen is, informeren wij de marktdeelnemer hierover en geven wij de informatie vervolgens door aan de biosector, via onze participatie in de verschillende commissies. Wij verzamelen tal van gegevens over de biosector, controleren ze en delen ze met de betrokken partijen uit de sector, volgens de wettelijke voorschriften. Onze expertise en onze rol als informatieverstrekker maken van ons een onmisbare schakel in de sector.

Wij gaan regelmatig langs bij bedrijven. Zo blijven we voortdurend in dialoog met onze marktdeelnemers en kunnen we ook een preventieve rol spelen door hen correct te informeren.

Wij zijn er rotsvast van overtuigd dat alle spelers uit de biosector samen hun steentje kunnen bijdragen aan een duurzamere toekomst. Een wereld met meer respect voor de natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit en meer sociale rechtvaardigheid.

pancarte bio

Onze missie

Onze missie: de geloofwaardigheid van bioproducten garanderen met betrouwbare informatie, controles en certificaties op maat. Zo willen wij u begeleiden om een meerwaarde te geven aan uw producten en activiteiten.

CERTISYS® is veertig jaar geleden ontstaan uit een groep pioniers met een passie voor onze planeet. Ingenieurs en landbouwkundigen die graag een uitdaging wilden aangaan: de uitbouw van een betrouwbare en geloofwaardige controle en certificatie van de biologische landbouw.
Zo’n controlesysteem waarborgt de authenticiteit van de bioproducten en voorkomt fraude en is op die manier een essentiële factor om de sector gezond te laten groeien. De certificatie die daaruit voortvloeit, is voor alle betrokkenen de garantie dat een product wel degelijk werd ontwikkeld volgens de vereisten van de biologische sector.

Naast de controles spelen we ook een belangrijke rol bij de verspreiding en de actualisering van de kennis en de tools die u kunnen helpen om uw activiteit uit te bouwen en uw verantwoorde praktijken nog verder te verbeteren.

Onze waarden

Ons werk steunt op sterke waarden. Daardoor kunnen we een vertrouwensrelatie opbouwen tussen onze marktdeelnemers, de consumenten, de betrokken partijen uit de biosector en de overheden.

valeurs-proximite

Nabijheid

valeurs-ethique

Ethiek

valeurs-transparence

Transparantie

valeurs-impartialite

Onpartijdigheid