Uw cosmetica, schoonmaakproducten, luchtverfrissers en zeezout laten certificeren

pictogramme maquilage

Wilt u uw cosmetica, producten voor in huis en luchtverfrissers laten certificeren met een label waarmee u de samenstelling kunt opwaarderen en uw duurzame aanpak in de kijker kunt zetten? Het Europese biolabel geldt niet voor dergelijke producten. U kunt echter opteren voor het Ecogarantie®-label. Dat label werkt met een privélastenboek dat de Europese bioreglementering aanvult. U kunt bij CERTISYS® terecht voor de Ecogarantie®-certificatie.

Wat is uw bioactiviteit?

Verkoopt u ecologische producten die niet onder de Europese reglementering vallen maar die u toch wilt opwaarderen? Kies dan voor het Ecogarantie®-lastenboek. Het Ecogarantie®-lastenboek is een privénorm die werd ontwikkeld voor de certificatie van cosmetica, schoonmaakproducten, zeezout en sprays, verstuivers, luchtverfrissers enz. Wilt u een Ecogarantie®-certificatie? Dan zorgt CERTISYS® zowel voor de controle als voor de certificatie van uw producten. CERTISYS® bezorgt u een conformiteitsattest en vervolgens kunt u het merk ‘Ecogarantie®’ aanbrengen op uw producten.

Het Ecogarantie®-label is een initiatief van de spelers uit de biosector (producenten, verwerkers, consumenten en technische organisaties). Het is eigendom van en wordt beheerd door de vakvereniging Probila-Unitrab die de belangen verdedigt van de verwerkers en verdelers uit de biosector (food en non-food).

Ecogarantie is expert in de bescherming van de natuur. Het is het meest veeleisende ecologische label: alle ingrediënten van plantaardige oorsprong (essentiële oliën, klei, aloë vera …) zijn 100% biologisch.

logo eco garantie

Welke informatie is essentieel om uw cosmetica en schoonmaakproducten te laten certificeren met Ecogarantie®?

Wanneer een product het Ecogarantie®-label draagt, krijgt de consument de garantie dat het voldoet aan zeer strikte vereisten op het vlak van ecologische kwaliteit.   Daarbij wordt rekening gehouden met tal van aspecten, zoals de biologische herkomst van de ingrediënten uit de landbouw, de levenscyclus van het product, de biologische afbreekbaarheid …

Controleer eerst of uw producten voldoen aan de algemene vereisten van het Ecogarantie®-lastenboek

ensemble d'aromates bio

U moet aantonen dat de recepten/samenstellingen van uw producten overeenstemmen met de laatste versie van het Ecogarantie®-lastenboek. Om de geldigheid van uw recepten te beoordelen, doet u dus een beroep op het Ecogarantie®-lastenboek.

crème bio

Uw etiketten en verpakkingen moeten voldoen aan de regels van bijlage II van het Ecogarantie®-lastenboek (Logo Book).

Elk nieuw etiket, of het nu gaat om een nieuw product of een designwijziging, moet aan CERTISYS® worden overgemaakt. Het is uw verantwoordelijkheid om de geldende wettelijke bepalingen na te leven bij het op de markt brengen van cosmetica en/of schoonmaakproducten.

Wij herinneren u eraan dat deze stappen moeten worden gezet vóór de verkoop van een product met het label Ecogarantie®. Een nieuw product mag pas op de markt worden gebracht na uitgifte van een ‘ECOGARANTIE’-certificaat door CERTISYS®.

plante

Belangrijke wijzigingen in uw activiteit moeten ons eveneens worden meegedeeld (verhuizing, andere persoon die instaat voor het Ecogarantie®-dossier binnen uw bedrijf, productieproces …). Hetzelfde geldt voor wijzigingen van formules, ingrediënten, leveranciers, etiketten of verpakkingen vóór het gewijzigde product op de markt wordt gebracht.

Hoe verloopt uw Ecogarantie®-controle?

Een van onze controleurs neemt contact met u op om een afspraak te maken voor een eerste audit.

 • De ingrediënten (de grondstoffen uit de landbouw moeten van biologische oorsprong zijn) en de biogaranties van de leveranciers. Let goed op de geldigheidsdatum van de certificaten en ga na of elke grondstof wel degelijk een certificaat heeft
 • De recepten/samenstellingen en productieprocessen
 • De overeenstemming tussen de hoeveelheid aangekochte en verkochte producten
 • De productie- en opslagplaatsen
 • De maatregelen om de conventionele producten te scheiden van de gecertificeerde producten
 • De etiketten en verpakkingen (gebruikte materialen)

Besteedt u de volledige of gedeeltelijke productie van uw producten uit aan een ander bedrijf, dan moet dat bedrijf ook worden gecontroleerd.

crème sur une main
savon bio tennu dans des mains

Er kunnen op elk moment in het productieproces stalen worden genomen: van de grondstof tot het afgewerkte product, en tijdens alle tussenstadia. Deze stalen worden geanalyseerd door een erkend en onafhankelijk laboratorium.

Na afloop van zijn bezoek stelt de controleur een controleverslag op en bespreekt hij samen met u wat beter moet, net als eventuele gebreken. Na ondertekening door beide partijen ontvangt u een kopie van het verslag. Vervolgens legt de controleur het verslag voor aan het certificatieteam om een beslissing te nemen en de certificaten op te stellen.

Een beoordeling van de ingrediënten

 • Voor elk verwerkt ingrediënt moet een ingrediëntenformulier worden ingevuld. Dat document kunt u aanvragen via info@certisys.eu.
 • De kopieën van de technische fiches (MSDS – Material Safety Data Sheet) van elk ingrediënt moeten worden voorgelegd.
 • De biocertificaten van elk ingrediënt uit de biologische landbouw moeten beschikbaar zijn.

Een beoordeling van de te certificeren producten

Indien uw productieproces geen eenvoudige mengeling is, moet u een formulier invullen waarin uw productieproces wordt beschreven.

préparation de pesto maison et bio
humain qui lave un évier

Opvolgingstabel van de te certificeren producten en ingrediënten

Dit is een Excelbestand met vier tabbladen:

 • Te certificeren producten / Products to certify: vermeld de handelsnaam van uw producten zoals u die wilt zien op het certificaat. Wilt u een certificaat in een andere taal? Vul dan de betrokken kolommen in.
 • Grondstoffen / Raw materials: som alle gebruikte ingrediënten op, samen met hun INCI- of CAS-code indien van toepassing, en de leverancier.
 • Grondstoffen en producten / Raw materials and products: dit is een tabel met twee ingangen om de informatie uit de twee vorige tabbladen met elkaar te combineren. Enerzijds worden de lijnen met de verschillende ingrediënten overgenomen en anderzijds de kolommen met de nummers van de verschillende producten. Vervolgens wordt met een kruisje aangeduid welke ingrediënten voor welke producten worden gebruikt.
 • Historiek van de wijzigingen / Modification history: in dit tabblad kunnen de wijzigingen worden opgevolgd die worden aangebracht aan het document (toevoeging nieuw product, vervanging van een ingrediënt door een ander, verandering van leverancier, schrapping van een product …) Bij wijzigingen vragen wij u om ons de bijgewerkte tabel te bezorgen, alsook de betrokken vragenlijsten zodat uw validatieverzoek snel kan worden verwerkt.

Uw info pakket om uw producten Ecogarantie® te laten certifieren.

Nuttige info

Documenten die u moet invullen om een bio certificatie dossier bij Certisys te openen.

Hoe versturen?

Stuur ons de documenten volledig ingevuld en ondertekend terug per e-mail naar klant@certisys.eu, enkel per PDF-formaat.

Wenst u meer informatie
of vraag een offerte aan ?

Contacteer ons