Fraude

Elke lidstaat van de Europese Unie moet aan de Europese Commissie de namen, de gegevens en het codenummer van de erkende controleorganen bezorgen. De erkende controleorganen per land vindt u in de lijst van de Europese Commissie.

Om de strijd tegen fraude aan te binden, houdt CERTISYS® contact met de andere controleorganen en de overheden. De Belgische spelers wisselen onderling informatie uit. Dat gebeurt ook op Europees niveau, tussen de overheden en de Europese Commissie dankzij het Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF).

Er is ook een coördinatieplatform voor de controleorganen op Europees niveau: The European Organic Certifiers Council (EOCC). Dit platform staat in het teken van een betere onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling.

Niet-gecertificeerde marktdeelnemers die communiceren over ‘bioproducten’

Net als alle andere sectoren blijft ook de biosector niet gespaard van gebreken of zelfs fraude. CERTISYS® volgt de ontwikkeling van de biosector op de voet en heeft in de eerste plaats een preventieopdracht om fraude te vermijden. Is er toch sprake van gebreken of fraude, dan is het aan CERTISYS® om op te treden en sancties op te leggen.

Het Europese biosysteem is transparant en toegankelijk. Dankzij dit systeem kan iedere burger nagaan of een biomarktdeelnemer of bioproduct ook echt een biocertificaat heeft. Het is een bewijs van geloofwaardigheid en vertrouwen. Vindt u de naam van de marktdeelnemer of zijn certificaat niet terug in de database van CERTISYS®? Dan betekent dit dat deze marktdeelnemer werd gecontroleerd en gecertificeerd door een ander controleorgaan of dat deze marktdeelnemer helemaal geen biocertificaat heeft.

Wat doet u in dat geval?

Meld het aan het betrokken gewest via e-mail:

  1. Vermeld de naam van het bedrijf/de persoon.
  2. Verwijs eventueel naar een website/Facebookpagina/Instagrampagina.
  3. Voeg idealiter printscreens toe.

Bij wie kunt u terecht in uw gewest?

Links naar de marktdeelnemers met biocertificaat: