Invoerder / Uitvoeder uit de EU worden

pictogramme bateau

1. Invoerder van bioproducten worden

Bekijk hier alle essentiële informatie om bio-uitvoerder te worden.

Wat is uw bioactiviteit?

U voert bioproducten in uit een land buiten de Europese Unie. De invoer van bioproducten gebeurt op basis van een stelsel voor gelijkwaardigserkenning. Ofwel wordt het land van waaruit u invoert erkend als een ‘gelijkwaardig land’, ofwel wordt het controleorganisme erkend door de Europese Unie met het oog op gelijkwaardigheid.

Welke informatie is essentieel om uw activiteit als invoerder van bioproducten op te starten?

De import wordt geregeld door de Europese Verordeningen EG nr. 2021/2325 en nr. 2021/2306, die de Verordening EG nr. 848/2008 aanvullen. Aangezien het Verenigd Koninkrijk niet meer tot de EU behoort, wordt de invoer uit dat land sinds 31 januari 2020 geregeld door Verordening 2196/2020. In deze Verordeningen vindt u alle modaliteiten die van toepassing zijn voor uw activiteit.

Elk bioproduct dat afkomstig is uit een niet-Europees land moet steeds een eCOI – Certificate of Inspection hebben. Dat is een controlecertificaat (of lotcertificaat) dat bij elke inklaring wordt uitgeschreven via het platform TRACES. Dat document verzekert de traceerbaarheid van het product en zorgt ervoor dat het zijn biostatus kan behouden bij de inklaring.

mangues bio
banane bio

Het Verenigd Koninkrijk is een speciaal geval. Sinds de Brexit wordt de invoer vanuit dat land beschouwd als invoer vanuit een derde land. Uw bedrijf moet dus eveneens geregistreerd zijn als ‘invoerder van biologische producten’ op TRACES NT en daarbij moet uw certificeringsorganisme worden vermeld. De producten die u invoert uit het Verenigd Koninkrijk moeten een elektronisch controlecertificaat hebben (eCOI) dat werd afgeleverd in TRACES NT en ondertekend door het certificeringsorganisme van uw Britse leverancier. Als u Britse producten invoert vanuit een land van de Europese Vrijhandelsassociatie (Zwitserland, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein) is een eCOI niet nodig. Het jaarlijkse Europese biocertificaat blijft voldoende.

Meer informatie over TRACES NT vindt u in de gebruikershandleiding (Engelse versie).

Bent u invoerder in Vlaanderen?

Of bent u invoerder in Brussel? Bekijk uw tarief.

Hoe verloopt uw biocontrole?

De biocontroles die worden uitgevoerd door een auditeur van CERTISYS zijn gebaseerd op de Europese reglementering en de gewestelijke besluiten. De volgende zaken worden onder meer gecontroleerd:

 • Uw biokennisgeving, uw inschrijving bij het FAVV, de aanwezigheid van procedures enz.
 • De conformiteit van uw leveranciers op basis van hun biocertificaten. Vraag uw leverancier een kopie van zijn certificaat en controleer de geldigheidsdatum bij uw bestelling.
 • De ontvangstprocedure van bioproducten: is deze procedure ingevoerd?
 • De traceerbaarheid van de producten: worden de traceerbaarheidsregels nageleefd? (Aanwezigheid van oorspronkelijke etiketten, vervoerdocumenten)
 • De opslagplaatsen: worden de bioproducten bij de opslag correct gemarkeerd en gescheiden? Zijn ze traceerbaar zoals het hoort? Is er een conforme reinigingsprocedure aanwezig en wordt deze correct toegepast om verontreiniging te vermijden?
 • Bij marktdeelnemers die meerdere soorten producten verkopen: zijn er maatregelen ingevoerd om de conventionele producten te scheiden van de bioproducten?
 • De overeenstemming tussen de hoeveelheid aangekochte en verkochte producten.
 • De aanwezigheid van invoerprocedures.
 • De informatie in TRACES.
sac 100 % organic
banane bio

De biocommunicatie (belangrijk punt in de reglementering)

 • Etikettering, technische fiches, flyers, catalogi, website enz.

De herkomst van de producten die u invoert, zal bepalen welke elementen worden gecontroleerd.

Dit zijn de verschillende mogelijkheden:

 • Het product komt uit een Europees land maar niet uit de Europese Unie (bijvoorbeeld Zwitserland, Finland enz.). In dat geval is er een automatische gelijkwaardigheid. De auditeur van CERTISYS® controleert het biocertificaat dat werd opgesteld door een in dat land erkend controleorganisme, de transportdocumenten, de facturen, de leveringsbonnen, de etiketten, de uitgevoerde hoeveelheden enz. Een eCOI is in dit geval niet nodig.
 • Het product komt uit een land dat werd erkend door de Europese Unie (bijvoorbeeld Tunesië) of een land waar het controleorganisme werd erkend door de EU met het oog op gelijkwaardigheid. De auditeur van CERTISYS® controleert het biocertificaat en het eCOI uitgegeven door een in dat land erkend controleorganisme, de transportdocumenten, de facturen, de leveringsbonnen, de etiketten, de overeenkomst tussen de uitgevoerde hoeveelheden, het lotnummer en de correcte verwerking van het eCOI in TRACES.

Belangrijk punt in de reglementering.

Etikettering, technische fiches, flyers, catalogi, website enz.

 • De certificaten en garanties van leveranciers
 • Alle registers en registraties (reiniging, scheiding enz.)
 • De invoerprocedures
 • De inkomende (leveringsbonnen, transportdocumenten, aankoopfacturen) en uitgaande documenten (leveringsdocumenten, verkoopfacturen)
 • Het klachtenregister
 • De COI’s

Uw info pakket om BIO Invoerder te worden.

Nuttige info

Documenten die u moet invullen om een bio certificatie dossier bij Certisys te openen.

Hoe versturen?

Stuur ons de documenten volledig ingevuld en ondertekend terug:

 • Per e-mail naar operator@certisys.eu, enkel per PDF-formaat.
 • OF per post naar Certisys BV – Koningin Maria Hendrikaplein 5-6, B-9000 Gent

Andere nuttige documenten als bio invoerder

Voert u in uit het Verenigd Koninkrijk? Meer informatie over de Brexit vindt u op deze websites:

2. Uitvoerder van bioproducten worden

Informeer vóór u uw producten uitvoert bij uw invoerder naar de vereisten in het land van invoer.  Ze verschillen van land tot land en evolueren ook mettertijd. Zo beschikt u over de correcte en meest recente informatie. U vindt ook informatie over de uitvoer specifiek per land op OrganicExport.info

Wat is uw bioactiviteit?

U voert bioproducten uit naar een land buiten de Europese Unie.

Welke informatie is essentieel om uw activiteit als uitvoerder van bioproducten op te starten?

Voert u bioproducten uit naar het Verenigd Koninkrijk? Dan moet u uw biocertificaat aanpassen en uw activiteit als uitvoerder melden bij CERTISYS®. Als u dat nog niet deed, neem dan contact op met uw controleur.

U hebt een Specifiek Controlecertificaat op papier nodig, het GB COI:

 • Vanaf 1 januari 2021 als u een marktdeelnemer van een derde land bent
 • Vanaf 1 januari 2024 als u een Europese marktdeelnemer bent

De Britse overheid zal daarna een elektronisch invoersysteem ontwikkelen dat het papieren systeem vervangt.

étales de fruits bio
ensemble d'assaisonnement bio

U dient een GB COI in te vullen met de hulp van uw klant in het Verenigd Koninkrijk en dat voor elke zending die u uitvoert. Bestaat uw zending uit verschillende delen bij de inklaring? Dan moet u een ‘uittreksel uit het GB COI’ invullen.

Neem contact op met certification@certisys.eu met als mailonderwerp ‘GB COI’. Daarnaast dient u een gescande kopie van uw ondertekende GB COI ter beschikking te stellen van de douaneautoriteiten van de haven bij de aankomst van de zending.

Het GB COI, het uittreksel uit het GB COI, de toelichting en de step-by-step guidance kunt u hier downloaden:

 

Er bestaan twee certificatiesystemen om uw bioproducten uit te voeren naar de Verenigde Staten. Enerzijds de gelijkwaardigheidsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten en anderzijds de NOP-certificatie.

Gelijkwaardigheidsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten

Uw in de EU gecertificeerde bioproducten mogen worden uitgevoerd naar de Verenigde Staten dankzij de gelijkwaardigheidsovereenkomst die werd ondertekend tussen de Europese Unie en de VS in 2012.

Om uw bioproducten uit te voeren naar de VS, is het Europese biocertificaat verplicht en moeten ze onderworpen zijn aan een verpakkingsactiviteit binnen de Europese Unie. Dankzij deze overeenkomst hoeft u geen dubbele certificatie te krijgen (NOP).

De Verenigde Staten stellen echter wel extra eisen inzake:

cuisinier qui joue avec des tomate et concombres bio
 • De producten en ingrediënten van dierlijke oorsprong (het gebruik van antibiotica is volledig verboden).In dat geval moet u het “aanvullend certificaat”, waarin wordt verklaard dat er geen antibiotica is gebruikt, bij uw certificaat voegen.
 • Wijn: ook wijn moet voldoen aan de NOP-reglementering op het vlak van sulfieten om te kunnen worden uitgevoerd onder de gelijkwaardigheidsovereenkomst.
 • Producten uit de aquacultuur: deze zijn niet opgenomen in deze overeenkomst. Ze mogen dus niet worden uitgevoerd via deze certificatie naar de VS.

Een beknopte samenvatting van de vereisten van het USDA met betrekking tot de uitvoer van uw producten vindt u in de praktische gids van het USDA

Zowel het Europese biologo als het USDA Organic-gelijkwaardigheidslogo mogen worden aangebracht op het etiket. De etikettering moet echter voldoen aan de Amerikaanse normen. Meer informatie vindt u in de eCFR (electronic Code of Federal Regulation) en de praktische gids.

Deze biovermeldingen zijn verplicht op het etiket:

 • de vermelding ‘bio’ voor elk bio-ingrediënt
 • de verwijzing naar het controleorganisme, als volgt: “Certified Organic by CERTISYS S.R.L./B.V.” onder de benaming van de marktdeelnemer.

Andere vermeldingen zijn toegestaan maar niet verplicht:

 • het logo van het USDA (NOP)
 • de term ‘organic’
 • het percentage bio-ingrediënten (zie de specifieke bepalingen in de praktische gids van het USDA)

Het USDA-logo mag daarentegen niet worden gebruikt op de Europese markt als de producten bestemd zijn voor de uitvoer naar de VS.

Naast deze biovermeldingen moet u uiteraard ook alle andere in de VS verplichte vermeldingen voor voedingswaren (allergenen, talen, gewicht …) toevoegen.

 

NOP-systeem

Wij hebben een partnerschap uitgebouwd met bio.inspecta voor de NOP-standaard.

Net als CERTISYS is bio.inspecta het voornaamste controle- en certificatieorganisme in zijn thuisland, Zwitserland. We delen dezelfde waarden en hetzelfde engagement voor een duurzame en ecologische wereld. CERTISYS® blijft evenwel uw belangrijkste aanspreekpunt en onze ervaren controleurs voeren uw controles ter plaatse uit, terwijl bio.inspecta instaat voor de NOP-certificatie van uw activiteiten.

Het voordeel voor u? Een gezamenlijke en kwaliteitsvolle service, gebaseerd op de expertise van twee referentieorganismen.

Om uw aanvraag te vervolledigen, moet u:

 • Een Organic System Plan (OSP) opstellen. Dat plan is uw NOP-kwaliteitsmanagementplan.
  Het OSP moet worden onderzocht en goedgekeurd door CERTISYS®. In afwachting kunt u uw aanvraag op elk moment intrekken. Hoelang het onderzoek van uw aanvraag duurt, is afhankelijk van de complexiteit van uw OSP. Dat betekent dat de duur afhangt van het aantal sites, ingrediënten, productieprocessen, eindproducten en etiketten en van het feit of u al dan niet tegelijkertijd conventionele, EG-biologische en NOP-biologische producten produceert. Indien er geen grote non-conformiteit wordt vastgesteld, wordt een fysieke controle uitgevoerd om de controleprocedure af te ronden.

 

Japan erkent de Europese bio-reglementering als gelijkwaardig aan zijn eigen reglementering wat plantaardige producten betreft. Het is dus mogelijk om in de EU gecertificeerde plantaardige bioproducten uit te voeren naar Japan. Dat geldt niet voor dierlijke producten. De producten moeten een lotcertificaat hebben dat is uitgegeven door CERTISYS®.

U dient ook het Japanse biologo aan te brengen op uw producten. Neem contact op met uw invoerder in Japan om een contract op te stellen dat de verantwoordelijkheid voor het goede gebruik van het logo verduidelijkt.

Meer informatie vindt u op de website van het MAFF (Ministery of Agriculture, Forestry and Fisheries).

De Europese biowetgeving en de Koreaanse biowetgeving zijn gelijkwaardig.

De Europese Commissie erkende dat de Zuid-Koreaanse reglementering gelijkwaardig is aan de Europese voor de productcategorie D (verwerkte biologische voedingsproducten).  De verwerkte producten die worden geproduceerd volgens de Europese reglementering worden ook als gelijkwaardig beschouwd door de Zuid-Koreaanse overheid. Dat zou de invoer en uitvoer van biogecertificeerde producten uit Zuid-Korea moeten vergemakkelijken.

Om uw bioproducten uit te voeren naar Korea, hebt u een lotcertificaat nodig. U kunt dat lotcertificaat aanvragen via MyCertisys. De code van het certificaat moet op de verpakking van uw producten worden gedrukt.

 

Biologische producten die werden gecertificeerd volgens de EU-reglementering en worden uitgevoerd naar Canada mogen het logo ‘Canada Organic’ dragen.

Opgelet: de bioproducten die worden uitgevoerd naar Canada moeten voldoen aan de Canadese vereisten op het vlak van etikettering.

Alle nodige informatie over de uitvoer naar dit land vindt u op de website van het Agence canadienne d’inspection des aliments en het FiBL.

Bio Suisse is het privélabel van de markt van biologische producten in Zwitserland. De criteria van Bio Suisse komen bovenop de criteria van het Europese biolabel.

Bekijk hier de Zwitserse reglementering  en meer informatie over het label Bio Suisse vindt u op de website van Bio-Suisse.
Lees hier de laatste nieuwigheden over de officiële Zwitserse reglementering.

CERTISYS® is erkend en gemachtigd door Bio Suisse.

Bent u uitvoerder in Vlaanderen? Bekijk uw tarief.

Bent u uitvoerder in Brussel? Bekijk uw tarief.

Hoe verloopt uw biocontrole?

De biocontroles die worden uitgevoerd door een auditeur van CERTISYS® zijn gebaseerd op de Europese reglementering en de gewestelijke besluiten. Onder meer de volgende zaken worden gecontroleerd:

 • Documenten over uw bioactiviteiten
  • Uw kennisgeving, uw inschrijving bij het FAVV, de aanwezigheid van procedures enz.
 • De biocommunicatie (belangrijk punt in de reglementering)
  • Etikettering, flyers, catalogi, website enz.

Welke belangrijke documenten moet u bewaren en voorbereiden bij uw biocontrole?

 • De certificaten en garanties van leveranciers
 • Alle registers en registraties (reiniging, scheiding enz.)
 • De ontvangst- en productiefiches
 • De inkomende (leveringsbonnen, aankoopfacturen) en uitgaande documenten (leveringsdocumenten, verkoopfacturen)
 • Het klachtenregister

Uw info pakket om BIO Invoerder te worden.

Nuttige info

Documenten die u moet invullen om een bio certificatie dossier bij Certisys te openen.

Hoe versturen?

Stuur ons de documenten volledig ingevuld en ondertekend terug:

 • Per e-mail naar operator@certisys.eu, enkel per PDF-formaat.
 • OF per post naar Certisys BV – Koningin Maria Hendrikaplein 5-6, B-9000 Gent

Andere nuttige documenten als bio-uitvoerder

Wenst u meer informatie
of vraag een offerte aan ?

Contacteer ons