Importeur / Exporteur uit de EU worden

pictogramme bateau

1. Importeur van bioproducten worden

Bekijk hier alle essentiële informatie om bio-importeur te worden.

Wat is uw bioactiviteit?

U voert bioproducten in uit een land buiten de Europese Unie. De importeur van bioproducten gebeurt op basis van een stelsel voor gelijkwaardigserkenning. Ofwel wordt het land van waaruit u invoert erkend als een ‘gelijkwaardig land’, ofwel wordt het controleorganisme erkend door de Europese Unie met het oog op gelijkwaardigheid.

Welke informatie is essentieel om uw activiteit als importeur van bioproducten op te starten?

De import wordt geregeld door de Europese Verordeningen EG nr. 2023/2785 en nr. 2021/2306, die de Verordening EG nr. 201/848 aanvullen. Aangezien het Verenigd Koninkrijk niet meer tot de EU behoort, wordt de invoer uit dat land sinds 31 januari 2020 geregeld door Verordening 2196/2020. In deze Verordeningen vindt u alle modaliteiten die van toepassing zijn voor uw activiteit.

Elk bioproduct dat afkomstig is uit een niet-Europees land moet steeds een eCOI – Certificate of Inspection hebben. Dat is een controlecertificaat (of lotcertificaat) dat bij elke inklaring wordt gegenereer via het platform TRACES. Dat document verzekert de traceerbaarheid van het product en zorgt ervoor dat het zijn biostatus kan behouden bij de inklaring.

mangues bio
banane bio

Het Verenigd Koninkrijk is een speciaal geval. Sinds de Brexit wordt de invoer vanuit dat land beschouwd als invoer vanuit een derde land. Uw bedrijf moet dus eveneens geregistreerd zijn als ‘importeur van biologische producten’ op TRACES en daarbij moet uw certificeringsorganisme worden vermeld. De producten die u invoert uit het Verenigd Koninkrijk moeten een elektronisch controlecertificaat hebben (eCOI) dat werd afgeleverd in TRACES en ondertekend door het certificeringsorganisme van uw Britse leverancier. Als u Britse producten invoert vanuit een land van de Europese Vrijhandelsassociatie (Zwitserland, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein) is een eCOI niet nodig. Het jaarlijkse Europese biocertificaat blijft voldoende.

Meer informatie over TRACES vindt u in de gebruikershandleiding (Engelse versie).

Bent u invoerder in Vlaanderen? Bekijk uw tarief.

Of bent u invoerder in Brussel? Bekij uw tarief.

Hoe verloopt uw biocontrole?

De biocontroles die worden uitgevoerd door een auditeur van CERTISYS zijn gebaseerd op de Europese reglementering en de gewestelijke besluiten. De volgende zaken worden onder meer gecontroleerd:

 • Uw biokennisgeving, uw inschrijving bij het FAVV, de aanwezigheid van procedures enz.
 • De conformiteit van uw leveranciers op basis van hun biocertificaten. Vraag uw leverancier een kopie van zijn certificaat en controleer de geldigheidsdatum bij uw bestelling.
 • De ontvangstprocedure van bioproducten: is deze procedure ingevoerd?
 • De traceerbaarheid van de producten: worden de traceerbaarheidsregels nageleefd? (Aanwezigheid van oorspronkelijke etiketten, transportdocumenten)
 • De opslagplaatsen: worden de bioproducten bij de opslag correct gemarkeerd en gescheiden? Zijn ze traceerbaar zoals het hoort? Is er een conforme reinigingsprocedure aanwezig en wordt deze correct toegepast om verontreiniging te vermijden?
 • Bij marktdeelnemers die meerdere soorten producten verkopen: zijn er maatregelen ingevoerd om de conventionele producten te scheiden van de bioproducten?
 • De overeenstemming tussen de hoeveelheid aangekochte en verkochte producten.
 • De aanwezigheid van invoerprocedures.
 • De informatie in TRACES.
sac 100 % organic
banane bio

De biocommunicatie (belangrijk punt in de reglementering)

 • Etikettering, technische fiches, flyers, catalogi, website enz.

De herkomst van de producten die u invoert, zal bepalen welke elementen worden gecontroleerd.

Dit zijn de verschillende mogelijkheden:

 • Het product komt uit een Europees land maar niet uit de Europese Unie (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland). In dat geval is er een automatische gelijkwaardigheid. De auditeur van CERTISYS® controleert het biocertificaat dat werd opgesteld door een in dat land erkend controleorganisme, de transportdocumenten, de facturen, de leveringsbonnen, de etiketten, de uitgevoerde hoeveelheden enz. Een eCOI is in dit geval niet nodig.
 • Het product komt uit een land dat werd erkend door de Europese Unie (bijvoorbeeld Tunesië) of een land waar het controleorganisme werd erkend door de EU met het oog op gelijkwaardigheid. De auditeur van CERTISYS® controleert het biocertificaat en het eCOI uitgegeven door een in dat land erkend controleorganisme, de transportdocumenten, de facturen, de leveringsbonnen, de etiketten, de overeenkomst tussen de uitgevoerde hoeveelheden, het lotnummer en de correcte verwerking van het eCOI in TRACES.

Belangrijk punt in de reglementering.

Etikettering, technische fiches, flyers, catalogi, website enz.

 • De certificaten en garanties van leveranciers
 • Alle registers en registraties (reiniging, scheiding enz.)
 • De invoerprocedures
 • De inkomende (leveringsbonnen, transportdocumenten, aankoopfacturen) en uitgaande documenten (leveringsdocumenten, verkoopfacturen)
 • Het klachtenregister
 • De COI’s

Uw info pakket om BIO Importeur te worden.

Nuttige info

Documenten die u moet invullen om een bio certificatie dossier bij Certisys te openen.

Hoe versturen?

Stuur ons de documenten volledig ingevuld en ondertekend terug per e-mail naar klant@certisys.eu, enkel per PDF-formaat.

Opgelet:

Hou er rekening mee, dat u nog steeds wordt verzoekt om uw BIO-kennisgeving in te dienen.

Hiervoor moet u op de website van de bevoegde administratie terecht:

Andere nuttige documenten als bio invoerder

Voert u in uit het Verenigd Koninkrijk? Meer informatie over de Brexit vindt u op deze websites:

2. Exporteur van bioproducten worden

Informeer vóór u uw producten uitvoert bij uw importeur naar de vereisten in het land van invoer.  Ze verschillen van land tot land en evolueren ook mettertijd. Zo beschikt u over de correcte en meest recente informatie. U vindt ook informatie over de uitvoer specifiek per land op OrganicExport.info

Wat is uw bioactiviteit?

U voert bioproducten uit naar een land buiten de Europese Unie.

Welke informatie is essentieel om uw activiteit als exporteur van bioproducten op te starten?

Voert u bioproducten uit naar het Verenigd Koninkrijk? Dan moet u uw biocertificaat aanpassen en uw activiteit als uitvoerder melden bij CERTISYS®. Als u dat nog niet deed, neem dan contact op met uw controleur.

U hebt een Specifiek Controlecertificaat op papier nodig, het GB COI:

 • Vanaf 1 januari 2021 als u een marktdeelnemer van een derde land bent
 • Vanaf 1 februari 2025 als u een Europese marktdeelnemer bent

De Britse overheid zal daarna een elektronisch invoersysteem ontwikkelen dat het papieren systeem vervangt.

étales de fruits bio
ensemble d'assaisonnement bio

U dient een GB COI in te vullen met de hulp van uw klant in het Verenigd Koninkrijk en dat voor elke zending die u uitvoert. Bestaat uw zending uit verschillende delen bij de inklaring? Dan moet u een ‘uittreksel uit het GB COI’ invullen.

Neem contact op met certification@certisys.eu met als mailonderwerp ‘GB COI’. Daarnaast dient u een gescande kopie van uw ondertekende GB COI ter beschikking te stellen van de douaneautoriteiten van de haven bij de aankomst van de zending.

Het GB COI, het uittreksel uit het GB COI, de toelichting en de step-by-step guidance kunt u hier downloaden:

Er bestaan twee certificatiesystemen om uw bioproducten uit te voeren naar de Verenigde Staten. Enerzijds de gelijkwaardigheidsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten en anderzijds de NOP-certificatie.

Gelijkwaardigheidsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten

Uw in de EU gecertificeerde bioproducten mogen worden uitgevoerd naar de Verenigde Staten dankzij de gelijkwaardigheidsovereenkomst die werd ondertekend tussen de Europese Unie en de VS in 2012.

Om uw bioproducten uit te voeren naar de VS, is het Europese biocertificaat verplicht en moeten ze onderworpen zijn aan een verpakkingsactiviteit binnen de Europese Unie. Dankzij deze overeenkomst hoeft u geen dubbele certificatie te krijgen (NOP).

De Verenigde Staten stellen echter wel extra eisen inzake:

cuisinier qui joue avec des tomate et concombres bio

Wij bieden NOP certificatie aan binnen de Ecocert group Indien de equivalentiesysteem tussen EU en USA geen optie voor u is kan u kiezen voor NOP certificatie.

Indien u hierover meer informatie wil kan u contact opnemen met ons

Japan erkent de Europese bio-reglementering als gelijkwaardig aan zijn eigen reglementering wat plantaardige producten betreft. Het is dus mogelijk om in de EU gecertificeerde plantaardige bioproducten uit te voeren naar Japan. Dat geldt niet voor dierlijke producten. De producten moeten een lotcertificaat hebben dat is uitgegeven door CERTISYS®.

U dient ook het Japanse biologo aan te brengen op uw producten. Neem contact op met uw invoerder in Japan om een contract op te stellen dat de verantwoordelijkheid voor het goede gebruik van het logo verduidelijkt.

Meer informatie vindt u op de website van het MAFF (Ministery of Agriculture, Forestry and Fisheries).

De Europese biowetgeving en de Koreaanse biowetgeving zijn gelijkwaardig.

De Europese Commissie erkende dat de Zuid-Koreaanse reglementering gelijkwaardig is aan de Europese voor de productcategorie D (verwerkte biologische voedingsproducten).  De verwerkte producten die worden geproduceerd volgens de Europese reglementering worden ook als gelijkwaardig beschouwd door de Zuid-Koreaanse overheid. Dat zou de invoer en uitvoer van biogecertificeerde producten uit Zuid-Korea moeten vergemakkelijken.

Om uw bioproducten uit te voeren naar Korea, hebt u een lotcertificaat nodig. U kunt dat lotcertificaat aanvragen via MyCertisys. De code van het certificaat moet op de verpakking van uw producten worden gedrukt.

Biologische producten die werden gecertificeerd volgens de EU-reglementering en worden uitgevoerd naar Canada mogen het logo ‘Canada Organic’ dragen.

Opgelet: de bioproducten die worden uitgevoerd naar Canada moeten voldoen aan de Canadese vereisten op het vlak van etikettering.

Alle nodige informatie over de uitvoer naar dit land vindt u op de website van het Agence canadienne d’inspection des aliments en het FiBL.

Bio Suisse is het privélabel van de markt van biologische producten in Zwitserland. De criteria van Bio Suisse komen bovenop de criteria van het Europese biolabel.

Bekijk hier de Zwitserse reglementering  en meer informatie over het label Bio Suisse vindt u op de website van Bio-Suisse.
Lees hier de laatste nieuwigheden over de officiële Zwitserse reglementering.

CERTISYS® is erkend en gemachtigd door Bio Suisse.

Bent u exporteur in Vlaanderen? Bekijk uw tarief.

Bent u exporteur in Brussel? Bekijk uw tarief.

Hoe verloopt uw biocontrole?

De biocontroles die worden uitgevoerd door een auditeur van CERTISYS® zijn gebaseerd op de Europese reglementering en de gewestelijke besluiten. Onder meer de volgende zaken worden gecontroleerd:

 • Documenten over uw bioactiviteiten
  • Uw kennisgeving, uw inschrijving bij het FAVV, de aanwezigheid van procedures enz.
 • De biocommunicatie (belangrijk punt in de reglementering)
  • Etikettering, flyers, catalogi, website enz.

Welke belangrijke documenten moet u bewaren en voorbereiden bij uw biocontrole?

 • De certificaten en garanties van leveranciers
 • Alle registers en registraties (reiniging, scheiding enz.)
 • De ontvangst- en productiefiches
 • De inkomende (leveringsbonnen, aankoopfacturen) en uitgaande documenten (leveringsdocumenten, verkoopfacturen)
 • Het klachtenregister

Uw info pakket om BIO Exporteur te worden.

Nuttige info

Documenten die u moet invullen om een bio certificatie dossier bij Certisys te openen.

Hoe versturen?

Stuur ons de documenten volledig ingevuld en ondertekend terug:

 • Per e-mail naar operator@certisys.eu, enkel per PDF-formaat.
 • OF per post naar Certisys BV – Koningin Maria Hendrikaplein 5-6, B-9000 Gent

Wenst u meer informatie
of vraag een offerte aan ?

Contacteer ons