Bekijk de documenten

Documenten kennisgeving & contracten

Alle nodige documenten om uw samenwerking met CERTISYS® te starten, vindt u hier. 

Europees biolabel

Officiële systemen in België en in het Groothertogdom Luxemburg:

Internationale labels

Internationaal project:

Andere labels

Andere lastenboeken

Nuttige documenten voor een CERTISYS-marktdeelnemer

Afwijkingen

Onder bepaalde zeer strikte voorwaarden, in overeenstemming met de Europese bioreglementering, kunnen afwijkingen toegestaan worden. Hiervoor stellen de bevoegde overheden of CERTISYS® u verschillende formulieren ter beschikking.

Producenten

Bereiders

Kleinhandelaars

Bio-aangifte

Alle producenten die worden gecontroleerd door CERTISYS®, moeten ons jaarlijks het formulier voor de bio-aangifte bezorgen (uiterlijk in april van het lopende jaar). Deze gegevens zijn essentieel voor de certificatie van uw producten en wanneer u percelen aangeeft in het kader van premies.

Modellen

CERTISYS® heeft modeldocumenten uitgewerkt (formulieren, communicatie, standaardprocedures) om de invoering van uw systeem te vergemakkelijken en te voldoen aan de vereisten van de bioreglementering.

Informatieve documenten

Voorstelling van CERTISYS® (PowerPoint, brochure …)

Hebt u vragen over onze werking, onze accreditatie, het gebruik van ons logo enz.? In deze documenten vindt u het antwoord.

Praktische gidsen

De reglementering is soms log en complex. Deze samenvattende documenten geven u een helder beeld van de geldende regels.

Informatienota’s

Alle stappen om uw biocertificaat te krijgen per type activiteit.

Gebruiksaanwijzingen – instructies

Producenten

Bereiders

Varia