CERTISYS® staat voor transparantie: onze jaarverslagen

Cover NL RA

Via onze jaarverslagen bieden we een transparant beeld van de evolutie van onze activiteiten door de jaren heen. Dat doen we op eigen initiatief.

In tien jaar tijd zagen we bij CERTISYS® een verdrievoudiging van onze marktdeelnemers en medewerkers! In deze jaarverslagen vindt u informatie over de oppervlakten en dieren die we controleren en over het aantal controles en analyses per jaar en per marktdeelnemer. Daarnaast vermelden we in alle openheid welke sancties en non-conformiteiten we hebben vastgesteld. Tot slot bespreken we in onze verslagen ook de internationale projecten van onze lokale controleurs in West-Afrika.

Jaarverslagen van voorgaande jaren

Jaarmijks activiteitenverslag 202
Certisys rapport annuel A5 2019 NL