CERTISYS® staat voor transparantie: onze jaarverslagen

RA22NLNL

Via onze jaarverslagen bieden we een transparant beeld van de evolutie van onze activiteiten door de jaren heen. Dat doen we op eigen initiatief.

In 10 jaar tijd zagen we bij CERTISYS®het aantal klanten verdubbelen en het aantal medewerkers verdrievoudigen! In deze jaarverslagen vindt u informatie over de oppervlakten en dieren in de biosector die wij controleren, en over het aantal controles en analyses dat per jaar en per marktdeelnemer is uitgevoerd. Daarnaast vermelden we in alle transparantie de sancties en non-conformiteiten die we hebben vastgesteld.

Jaarverslagen van voorgaande jaren

Cover NL RA
Jaarmijks activiteitenverslag 202