Uw biologische certificering: wat zijn onze tarieven?

Wilt u graag weten hoeveel het kost om uw activiteiten als bio te laten certificeren?

Vraag een offerte online aan en bekijk onze tarieven per activiteitensector.

 

Waaruit bestaat de jaarlijkse bijdrage van CERTISYS®?

Om de jaarlijkse bijdrage te berekenen, past CERTISYS® transparante tarieven toe die zijn uitgewerkt en geoptimaliseerd in overleg met de vertegenwoordigende organisaties van de professionals uit de biosector en de biolandbouwverenigingen. Deze tarieven werden erkend en aanvaard door de Overheid. Bij het bepalen van de tarieven hebben we rekening gehouden met de reële situatie van de marktdeelnemers. Over deze tarieven kan niet worden onderhandeld.

De bijdrage is afgestemd op het type activiteit dat u uitvoert en op de prestaties die wij moeten leveren. Bent u veehouder? Dan wordt de bijdrage berekend op basis van de soort en het aantal dieren in uw bedrijf. Bent u actief in de plantaardige productie? Dan houdt de bijdrage rekening met wat u teelt (groenteteelt, akkerbouw, weiland enz.) en de oppervlakte. Als u verwerker bent, wordt uw bijdrage berekend op basis van het volume van uw bioactiviteit en de complexiteit van de controle. Hebt u verkooppunten, dan wordt de bijdrage berekend per verkooppunt, op basis van uw aankoopcijfer voor bioproducten die in bulk heeft aangekocht.

Op die manier sluiten onze tarieven zo dicht mogelijk aan bij de specifieke kenmerken van uw activiteit en de kwaliteit van onze dienstverlening. Die kwaliteit ligt ons, als in België en wereldwijd erkend controle- en certificeringsorgaan, zeer nauw aan het hart.

plante
  • het voorschot dat wordt gefactureerd bij de opening van uw dossier
  • de erkenningscontrole in het eerste jaar en de jaarlijkse controles achteraf, net als de onaangekondigde controles, waarvan het aantal afhangt van een risicoanalyse (van nul tot zes per jaar). Sommige controles gebeuren ter plaatse, andere op afstand
  • de verplaatsingen van onze controleurs
  • de analyses
  • de certificaten
  • de documentatie van CERTISYS®. Deze documenten zijn beschikbaar op papier of kunt u raadplegen op onze website (die regelmatig wordt bijgewerkt)
  • onze collega’s die voor u klaarstaan met alle nodige informatie
  • een team dat onderzoeken kan opstarten bij twijfel of bij vermoedens van niet-conformiteit of fraude

Normaal gezien is alles dus inbegrepen, behalve de versterkte controles en bijkomende analyses. Die worden boven op uw jaartarief gefactureerd.  Die controles gebeuren doorgaans alleen in geval van sancties/waarschuwingen voor de marktdeelnemer. Bovendien gaat het om een wettelijke verplichting die is opgenomen in de sanctietabel.

We factureren uw jaarlijkse bijdrage in de loop van het jaar via verschillende voorschotten.

Aan het einde van het jaar (zodra de jaarlijkse controle voor de producenten heeft plaatsgevonden) en aan het begin van het volgende jaar (wanneer de jaarlijkse omzet bekend is voor de verwerkers, kleinhandelaars en restauranthouders) stellen we een restfactuur op.

Bij die restfactuur zit een helder jaaroverzicht (afrekening). Zo kunt u de gefactureerde bedragen nakijken en weet u zeker dat het tarief correct wordt toegepast.

Bekijk het tarief voor uw activiteitensector

Hulp nodig of vraag een offerte aan ?