Producent van gecontroleerde bio-inputs worden

pictogramme jeune pousse

Welke meststoffen en mineraalvoeders zijn bruikbaar in de biologische landbouw? Hoe controleert u hun conformiteit? Wat zijn de vereisten om aan te tonen dat de bioproducten bruikbaar zijn in de biologische landbouw? U leest hier alles wat u moet weten als producent van inputs.

Wat is uw bioactiviteit?

Meststoffen zijn producten die bestemd zijn om planten te voeden of om de fysieke, chemische en biologische eigenschappen van bodems te verbeteren. Ze omvatten zowel de (minerale, organisch-minerale of organische) meststoffen, de potgrond voor de tuinbouw en (basis-minerale, organische) bodemverbeteraars. Mineraalvoeders zijn voeders zonder toevoeging van agrarische ingrediënten. Deze vallen niet langer onder het toepassingsgebied van de Europese bioregelegeving EU2018/848. Door u te laten controleren, biedt u bioproducenten een garantie over de conformiteit van de meststoffen en mineraalvoeders die ze aankopen.

CERTISYS INPUTS en ECOCERT INPUTS

Met deze labels kunt u biologische producenten garanderen dat de meststoffen, potgronden, bodemverbeteraars en mineraalvoeders die zij bij u kopen, aan de voorschriften voldoen en in de biologische landbouw kunnen worden gebruikt.

Zcocert/certisys inputs

Voor meer informatie:

Welke informatie is essentieel om uw activiteit als producent van bio-inputs op te starten?

De bioregelgeving legt de regels voor de plantaardige productie in de biologische landbouw vast en geeft een opsomming van de meststoffen die in dit domein mogen worden gebruikt.

Er is een verschil tussen een biolandbouwer die verplicht is om zich te laten controleren volgens de officiële regelgeving en een bedrijf dat zich vrijwillig kan laten controleren om meststoffen en mineraalvoeders op de markt te brengen voor de biologische landbouw.

Het is aan de verkoper – dus u als producent van inputs – die zich ertoe verbindt om een product af te leveren dat voldoet aan de regelgeving inzake biologische landbouw om aan de koper – de landbouwer – de nodige garanties te bieden door de nomenclatuur van de grondstoffen na te leven. Voor enkelvoudige minerale meststoffen is dat vrij eenvoudig, maar het wordt heel wat complexer wanneer het gaat om samengestelde meststoffen of organisch materiaal en mineraalvoeders. Bovendien zijn er héél wat regionale verschillen in interpretatie van de wetgeving die in acht genomen  moeten worden.

Het is de bedoeling om te controleren en aan te tonen dat de meststoffen voldoen aan de bioregelgeving en dus wel degelijk bruikbaar zijn in de biologische landbouw.

préparation de gâteau bio

De fabrikant of de verkoper moet verplicht het volgende vermelden op het product:

 • het gehalte aan voedingsstoffen;
 • de grondstoffen waaruit het verkochte product bestaat, overeenkomstig de nomenclatuur (bijvoorbeeld magnesiumhoudende kalk of bloedmeel).

Naast deze vermeldingen geeft de verkoper of de fabrikant drie soorten informatie mee:

 • Product aangeboden ‘zonder verwijzing naar de biologische landbouw’
  Een landbouwer met biocertificaat die het product wil gebruiken, moet zelf nauwkeurig nagaan of de meststof en alle ingrediënten waaruit de meststof bestaat zijn opgenomen in de bijlage van de Europese bioregelgeving.
 • Product dat ‘bruikbaar is in de biologische landbouw’
  De fabrikant of de verkoper verbindt zich ertoe dat zijn product bruikbaar is in de biologische landbouw via de vermelding ‘conform aan de Verordening (EG) nr. 848/2018’.
 • Product dat ‘bruikbaar is in de biologische landbouw’, gecontroleerd en bevestigd door een controleorgaan
  De fabrikant of de verkoper vermeldt ‘bruikbaar in de biologische landbouw overeenkomstig Verordening (EG) nr. 848/2018’ en verwijst daarbij naar het biocontroleorgaan. De samenstelling, de traceerbaarheid en het productieproces worden gecontroleerd door CERTISYS®. Opgelet echter met regionale verschillen in wetgeving.
farine bio

Het Europese bio logo mag niet worden gebruikt voor inputs en grondstoffen. U kunt wel het inputlogo van CERTISYS® en de affiche van CERTISYS® gebruiken om te laten zien dat wij uw producten hebben gecontroleerd en gecertificeerd. Die affiche biedt u ook de nodige visibiliteit in de biosector. De affiche van CERTISYS® is een jaar geldig. Wij bezorgen u deze affiche aan het einde van het jaar, zodat u uw conformiteithet hele volgende jaar kunt aantonen.

Bekijk het tarief voor de leveranciers van inputs in de biologische landbouw.

Hoe verloopt uw biocontrole?

Deze controle is gebaseerd op dezelfde principes als de controle van een verwerker van producten uit de biologische landbouw. De leverancier blijft altijd verantwoordelijk voor de verbintenissen die hij aangaat met zijn klant en het controleorgaan. Bij de controle ter plaatse wordt het volgende gecontroleerd:

 • De installaties;
 • De aangekochte grondstoffen en de garantie dat ze bruikbaar zijn in de biologische landbouw;
 • De verwijzingen naar de biologische landbouw op de etiketten;
 • De overeenstemming tussen de aankoop van grondstoffen en de verkoop van afgewerkte producten;
 • Het nemen van stalen voor analyse (samenstelling, zware metalen, pesticiden enz.).
foin bio

Boven op deze jaarlijkse controle kunnen onaangekondigde controles plaatsvinden.

Na afloop van zijn bezoek stelt de auditor een controleverslag op en bespreekt hij samen met u wat beter moet, net als de gebreken en eventuele non-conformiteiten. Na ondertekening door beide partijen ontvangt u een kopie van het verslag. Vervolgens legt de controleur het verslag voor aan het certificatieteam, zodat een beslissing kan worden genomen. Tot slot worden de certificaten opgesteld.

 • De grondstofwaarborgen zoals vermeld in bijlage I van de Verordening 889/2008;
 • Alle registers en registraties (reiniging, scheiding enz.);
 • De ontvangst- en productiefiches;
 • De inkomende (leveringsbonnen, aankoopfacturen) en uitgaande documenten (leveringsdocumenten, verkoopfacturen);
 • Het klachtenregister;
 • De communicatiemiddelen (etiketten, tarief, website enz.).
ensemble de graines et de récolte bio

Uw info pakket om producent van bio-inputs te worden.

Nuttige info

Document die u moet invullen om een bio certificatie dossier bij Certisys te openen.

Hoe versturen?

Stuur ons de documenten volledig ingevuld en ondertekend terug per e-mail naar klant@certisys.eu, enkel per PDF-formaat.

Wenst u meer informatie
of vraag een offerte aan ?

Contacteer ons