Onze erkenningen

Sinds de inwerkingtreding van de Europese verordening in 1993, is de benaming ‘biologische landbouw’ een officieel beschermde benaming geworden. Iedereen die deze benaming wil gebruiken voor zijn producten, moet die laten controleren en certificeren. Die controle en certificatie moeten worden uitgevoerd door een overheid of een onafhankelijk organisme dat is erkend door de lidstaten.

Om onze biologische controle- en certificeringsactiviteiten uit te voeren, moeten wij worden erkend door de overheidsinstanties, namelijk de gewestelijke ministeries van Landbouw.

culture de choux biologiques

Voor welke landen zijn wij erkend?

België (BE-BIO-01) voor de drie gewesten

BE-BIO-01 CERTISYS: Elk controleorganisme beschikt over een Europese code die begint met de twee eerste letters van het land waar de biocontrole plaatsvindt. Als die code op de verpakking van een product staat, betekent dat dat het voldoet aan de biologische productienormen. Die code is ook het bewijs van de officiële certificatie.

Groothertogdom Luxemburg (LU-BIO-06):

Internationale projecten (XXX-BIO-128):

logo BELAC 093- PROD

CERTISYS is niet alleen erkend door de overheid, maar is ook geaccrediteerd als controle- en certificatieorgaan volgens ISO 17065 door de Belgische accreditatie-instelling BELAC (onder de verantwoordelijkheid van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie).

Bovendien werkt CERTISYS®, net als alle andere controleorganismen, onder toezicht van de bevoegde overheid. We werken dus binnen een systeem met een wettelijke kader.

De bevoegde overheid controleert de goede werking van CERTISYS® en bezoekt onze biomarktdeelnemers om de controles die wij hebben uitgevoerd te verifiëren. BELAC voert audits uit van alle geaccrediteerde activiteiten van CERTISYS® (in België, in het Groothertogdom Luxemburg en internationaal) om na te gaan of de dossiers volledig zijn en of de sancties bij vastgestelde non-conformiteiten wel degelijk worden opgevolgd.