Bioverkooppunt worden

pictogramme caddie

Wilt u uw bioproducten verkopen in een winkel, op de markt of online? Er zijn verschillende scenario’s mogelijk naargelang u verpakte producten verkoopt, producten in bulk aan de man brengt of meerdere activiteiten uitoefent. In bepaalde gevallen of naargelang het gewest is een vrijstelling van controle mogelijk. Op deze pagina vindt u alle details.

Wat is uw bioactiviteit?

Een verkooppunt (of kleinhandelaar) verkoopt afgewerkte bioproducten aan de eindconsument in een winkel, op een markt of online. De producten moeten voorverpakt zijn in de originele verpakking of in bulk worden verkocht.

Bent u kleinhandelaar? In dat geval verkoopt u bioproducten aan de eindconsument.

Verkoopt u in bulk? In dat geval verkoopt u producten in niet-gesloten verpakkingen of in bulk (niet voorverpakt).

Oefent u meerdere activiteiten uit? Dat betekent dat u bioproducten produceert, opslaat op een andere locatie dan uw verkooppunt, verdeelt, invoert en/of uitvoert en daarbovenop een activiteit als verkooppunt uitoefent.  In dat geval moet u uw verkooppunt laten controleren.

Welke informatie is essentieel om uw activiteit als bioverkooppunt op te starten?

In de regelgeving staat dat alle kleinhandelaars die bioproducten verkopen aan de eindconsument gecontroleerd moeten worden. In België bent u als u alleen voorverpakte producten verkoopt, niet aan inspectie onderworpen. Er is ook een vrijstelling als u bulkproducten in België op de markt brengt in de volgende gevallen:

 • Brussel: indien u producten in bulk verkoopt voor een jaarlijks aankoopcijfer van minder dan 5000 euro, moet u uw activiteit als bioverkooppunt alleen melden bij uw gewestelijke overheid.
 • Vlaanderen & Wallonië : Verkooppunten die bio bulk verkopen (ongeacht het aankoopcijfer) zijn controleplichtig.

Ter verduidelijking lichten we de verschillende scenario’s toe in onderstaand schema.

supermarché
schema-pdv-nl-v2

Opmerkingen over voorverpakte biologische producten.

 1. Fysiek verkooppunt zonder webshop
 • met enkel B2C verkoop
 • met enkel voorverpakte bioproducten (petfood inbegrepen)

 => vrijstelling BIO controleplicht

1
 1. Fysiek verkooppunt met webshop
 • met enkel B2C verkoop
 • met enkel voorverpakte bioproducten (petfood inbegrepen)

=> vrijstelling BIO controleplicht indien ophaling van de online bestelling door de koper fysiek in de winkel gebeurd (dus geen verzending naar de koper via logistieke tussenschakel)

2
 1. Fysiek verkooppunt met webshop
 • met enkel B2C verkoop
 • met enkel voorverpakte bioproducten (petfood inbegrepen)

=> controleplicht indien de online bestelling via een logistieke tussenschakel verzonden wordt naar de koper

3
 1. Geen fysiek verkooppunt, enkel webshop
 • Met enkel B2C verkoop
 • Met enke voorvepakte bioproducten (petfood inbregrepen)

=> controleplichtig aangezien de opslagplaats niet verbonden is met het verkooppunt

4

In vier stappen leggen we uit hoe u uw biologische producten kunt laten certificeren en hoe u het biolabel gebruikt.

rayons de fromages bio

Bij de berekening van onze tarieven houden we rekening met een brede waaier aan bioactiviteiten voor uw verkooppunt. We kijken naar het type winkel (alleen bio of gemengd) en uw aankoopcijfer. U kunt de kostprijs van uw certificaat zelf berekenen aan de hand van ons tariefschema voor Vlaanderen of voor Brussel.

rayon de supermarché avec des légumes bio

Hoe verloopt uw biocontrole?

De biocontroles door een auditor van CERTISYS® zijn gebaseerd op de Europese regelgeving en de gewestelijke besluiten. Deze controles bestaan uit drie delen: documentcontrole, controle op het terrein en controle van de communicatie.

De auditor van CERTISYS® kan stalen nemen. Deze stalen worden geanalyseerd door een erkend laboratorium.

Elk jaar moeten alle sites volledig worden gecontroleerd als u bulk verkoopt. U wordt vervolgens op de hoogte gebracht van eventuele niet-conformiteiten, van correctieve maatregelen en (indien nodig) van de opgelegde sanctie volgens van de aard van het probleem.

Opgelet als u meerdere activiteiten uitoefent! In dat geval moet u namelijk al uw activiteiten laten controleren, waaronder uw verkooppunt.

étale de piments bio

Welke punten kijken we na tijdens de controle?

 • Kennisgeving, inschrijving bij het FAVV, aanwezigheid van procedures enz.
 • De conformiteit van de leveranciers op basis van hun certificaten: mogen uw leveranciers biovoedingswaren verkopen? Ga na of de producten die u koopt wel degelijk een geldig certificaat dragen.
 • De ontvangstprocedure van bioproducten: bestaat er zo’n procedure?
 • De traceerbaarheid van de producten: worden de traceerbaarheidsregels nageleefd (aanwezigheid van originele etiketten, register van traceerbaarheid van bulkproducten)?
 • De opslagplaatsen: worden de bioproducten bij de opslag correct geïdentificeed en gescheiden? Zijn ze traceerbaar zoals het hoort? Bestaat er een conforme reinigingsprocedure en wordt deze correct toegepast om verontreiniging te voorkomen?
 • Bij marktdeelnemers die meerdere soorten producten verkopen: zijn er maatregelen ingevoerd om de conventionele producten te scheiden van de bioproducten?
 • De overeenstemming tussen de hoeveelheid aangekochte en verkochte producten.

Belangrijk punt in de regelgeving

De etikettering in de winkel, de affiches, het prijsetiket, het kasticket, het productetiket met de vermelding van het controleorgaan, ‘CERTISYS BE-BIO-01’ enz. Meer infos

Uw info pakket om BIO verkooppunt te worden.

Nuttige info

Documenten die u moet invullen om een bio certificatie dossier bij Certisys te openen.

Verkoopt u bulkproducten in  Brussel met een jaaromzet van minder dan 5.000 EUR? Meld uw activiteit aan uw regio

Dit document is, ingevuld, terug te sturen naar het adres dat vermeld staat op de formulieren.

Hoe versturen?

Stuur ons de twee documenten volledig ingevuld en ondertekend terug per e-mail naar klant@certisys.eu, enkel per PDF-formaat.

Opgelet:

Hou er rekening mee, dat u nog steeds wordt verzocht om uw BIO-kennisgeving in te dienen.

Hiervoor kan u op de website van de bevoegde administratie terecht:

Wenst u meer informatie
of vraag een offerte aan ?

Contacteer ons