Uw bioproducten uitvoeren op de europese markt

pictogramme terre

Wat is uw bioactiviteit?

Uw bedrijf is buiten de Europese Unie (EU) of de Verenigde Staten (VS) gevestigd.

U produceert biologische plantaardige producten of u koopt biologische landbouwgrondstoffen en verwerkt ze.

U wilt uw bioproducten laten certificeren volgens de regels die in de EU van toepassing zijn om ze vervolgens uit te voeren op de Europese en/of Amerikaanse markt.

 

CERTISYS is al vele jaren actief in West-Afrika. Via de internationale activiteiten van de Ecocert-groep, waarvan wij deel uitmaken, werken wij vandaag graag met u samen aan de biologische certificering van uw project.

 

1. U bent een nieuwe klant :

Wij aanvaarden geen nieuwe aanvragen meer. Wij sturen uw aanvraag door naar onze collega’s in Burkina Faso. Onderaan de pagina vindt u nuttige informatie over de certificeringsprocedure en het formulier dat u moet invullen om een offerte te krijgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze collega’s op +226 25 37 44 45 of office.burkinafaso@ecocert.com

 

2. U bent een bestaande klant:

Uiteraard blijven wij onze service verlenen zolang u bij ons onder contract staat.

Onze klantendienst beantwoordt graag al uw vragen.

Welke informatie is essentieel om uw bioproducten uit te voeren

op de Europese en/of Amerikaanse markt?

De Europese Commissie heeft een lijst met controleorganen voor biocontrole opgesteld waarvan ze erkent dat die regels inzake productie en controle toepassen die gelijkwaardig zijn aan de regels in de Europese Unie. In deze lijst staan de landen en de productcategorieën waarvoor deze controleorganen erkend zijn. Ze werd gepubliceerd in de Verordening (EU) 2021/2325 bijlage II en wordt regelmatig bijgewerkt.

Naar aanleiding van de Brexit heeft Groot-Brittannië de controleorganen die erkend zijn met het oog op de gelijkwaardigheid met de EU-regelgeving, automatisch erkend tot 31/12/2022.

De controleorganen moesten vóór 29/04/2022 een dossier indienen bij de Britse autoriteiten om de erkenning vanaf 01/01/2023 te kunnen aanvragen.

Certisys heeft dit dossier ingediend en zal u op de hoogte houden van het gevolg dat eraan wordt gegeven.

Meer informatie: https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-organic-food

Ecocert SA wordt in veel landen buiten de EU erkend voor de certificering van alle verwerkte en niet-verwerkte biologische plantaardige producten bestemd voor de menselijke voeding.

banane bio

Bioproducten die worden ingevoerd op de Europese markt, moeten een eCOI hebben. Voor meer informatie kunt u de geldende Verordening EU 2021/2306 over dit onderwerp raadplegen.

CERTISYS® is ook erkend door de Zwitserse overheid voor de controle van uitvoerders van bioproducten naar Zwitserland uit dezelfde dertien Afrikaanse landen die we eerder al aanhaalden.

U kunt ook hier vinden :Reminder of important procedures for importing your products into the EU

Biologische producten die op de markt van het Verenigd Koninkrijk worden ingevoerd, moeten altijd vergezeld gaan van een certificaat betreffende de partij. Voor meer informatie kunt u de huidige Verordening over dit onderwerp raadplegen.

Het is ook mogelijk om wilde planten (zoals boterboom) die vanzelf groeien in natuurgebieden, bossen en landbouwgebieden te verkopen met een biogarantie, op voorwaarde dat:

  • Deze gebieden gedurende een periode van minstens drie jaar vóór de oogst niet werden behandeld met andere producten dan producten die mogen worden gebruikt in de biologische productie;
  • De oogst de stabiliteit van de natuurlijke habitat of het behoud van de soorten in het oogstgebied niet in gevaar brengt.
certisys-image-22

Op het etiket

De code van het controleorgaan moet verplicht worden vermeld op het etiket, op voorwaarde dat CERTISYS® officieel werd erkend als gelijkwaardig controleorgaan.

De structuur van de code van CERTISYS® ziet er als volgt uit: XX-BIO-128

XX moet worden vervangen door de ISO-code van het land in kwestie:

  • Voor Burkina Faso: BF-BIO-128
  • Voor Senegal: SN-BIO-128
  • Voor Ghana: GH-BIO-128
  • Voor Mali: ML-BIO-128

Het gebruik van het Europese logo is facultatief.

De vermelding inzake de landbouwoorsprong van de ingrediënten is gekoppeld aan het gebruik van het logo. Als het logo wordt gebruikt, moet de vermelding ‘niet-EU-landbouw’ voorkomen onder de verwijzing naar het controleorgaan, in hetzelfde gezichtsveld als het logo.

Op de commerciële documenten

Deze vermeldingen zijn verplicht:

  • de benaming van de ‘bioproducten’;
  • de verwijzing naar het controleorgaan. Bijvoorbeeld: CERTISYS-BF-BIO-128.
étale de fruits bio

Andere nuttige documenten als internationale BIO-uitvoeder met Certisys

Wenst u meer info?