Een klacht indienen

Iedereen heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen bij CERTISYS® in geval van ontevredenheid over een activiteit van CERTISYS®, een door ons gecertificeerd product of een geval van frauduleus gebruik van de duurzame en/of BIO-aanduiding.

Hieronder vindt u een formulier waarmee u ons hierover kunt inlichten.

Wij verbinden ons ertoe de ontvangst van uw klacht te bevestigen en deze zo spoedig mogelijk te behandelen.

Voor meer informatie over onze klachtenprocedure, zie onderaan de pagina.

Hieronder vindt u een formulier om een klacht in te dienen. De behandeling van klachten stelt ons in staat zoveel mogelijk rekening te houden met uw verwachtingen en draagt bij tot de voortdurende verbetering van de door CERTISYS® aangeboden diensten. We zullen uw klacht zo snel mogelijk behandelen.  

« * » verplichte velden

Onze klachtenprocedure