Welke maatregelen gelden er voor de invoer uit risicolanden?

pain bio

Strengere controles blijven gelden en Turkije staat sinds 1 maart 2021 op de lijst met risicolanden.

In december 2020 heeft de Europese Commissie besloten streng te blijven controleren op bepaalde biologische producten met een hoog risico die worden ingevoerd uit Oekraïne, Kazachstan, Moldavië, de Russische Federatie en China. Sinds 1 maart 2021 staat ook Turkije op die lijst. De invoerders moeten hun controleorgaan op de hoogte brengen van alle biologische producten die uit deze landen worden ingevoerd, zodat ze weten welke maatregelen ze bij de invoer moeten nemen. De controleorganen van de invoerders en/of eerste ontvangers zijn verplicht de conformiteit van de betrokken producten te controleren via een documentencontrole en een staalneming, gevolgd door een analyse. Pas daarna mogen de producten in Europa op de markt worden gebracht.

 

Wat moet u concreet doen?

1. Indien u als invoerder producten van de lijst die uit de bovenvermelde landen komen op de Europese markt wilt brengen, moet u het volgende doen:

✓ Een kennisgevingsverzoek met een kopie van de ondertekende COI naar CERTISYS en de bevoegde autoriteit van de eerste ontvanger sturen.

✓ De volledige traceerbaarheid van het betrokken product voorleggen.

 

2. De inspecteur maakt dan met u een afspraak om snel de conformiteit van de betrokken partij of het betrokken product ter plaatse te komen controleren. Hou tijdens die afspraak de volgende documenten bij de hand:

✓ De originele versie van de COI

✓ Het unieke document (voor de douanediensten)

✓ De vervoersdocumenten

 

3. De inspecteur bezoekt uw bedrijf en onderzoekt de samenhang tussen de informatie op uw documenten.

4. De inspecteur neemt vervolgens een staal van het product.

Zolang de (negatieve) testresultaten niet bekend zijn, blijft het product geblokkeerd en kan het niet op de Europese markt worden verkocht met de BIO-referentie.

 

5. CERTISYS stuurt het staal zo snel mogelijk naar een erkend laboratorium, dat de nodige analyses per product zal uitvoeren. Zodra de resultaten van de analyse bekend zijn, brengen wij u en de bevoegde autoriteit op de hoogte. Is het resultaat:

negatief: u mag het product verkopen op de Europese markt.

positief: wij voeren een onderzoek uit met uw hulp. Het product blijft geblokkeerd (geen verkoop met biostatus) zolang CERTISYS geen toestemming heeft gegeven.

 

Op onze website vindt u meer informatie over de richtlijnen van de Europese Commissie:

  • Voor Oekraïne, Kazachstan, Moldavië, de Russische Federatie en Turkije
  • Voor China