Nieuwe BIO-reglementering 2022

Waarom een nieuwe verordening? De huidige Europese verordening over de biologische landbouw (EG) nr. 834/2007 is van toepassing sinds 2009. Die verordening moet uiteraard mee evolueren met de sector, die elke dag opnieuw verandert. Volgens de Europese Commissie zullen deze nieuwe regels (EU) nr. 2018/848 “eerlijke concurrentie garanderen, fraude voorkomen en de consument vertrouwen geven”.

📢 Toepassingsdatum een jaar uitgesteld. Door de gezondheidscrisis heeft de Europese Commissie aangekondigd dat de toepassingsdatum van de nieuwe verordening (EU) 2018/848 wordt uitgesteld. Die toepassingsdatum was oorspronkelijk 1 januari 2021 in de EU en wordt nu uitgesteld naar 1 januari 2022 en ten laatste 31 december 2024 buiten de EU.

  • In de Europese Unie worden de huidige Europese verordeningen opgeheven ten gunste van de nieuwe Europese bioverordening op 1 januari 2022. Die verordening is een basisverordening en zal worden aangevuld met bijkomende aktes. Die zullen de toepassing van de verordening verder detailleren en aanvullen. Sommige aktes werden overigens al gepubliceerd door de Europese Commissie.
  • Buiten de Europese Unie geldt voor de marktdeelnemers een overgangsperiode. Zij kunnen hun activiteit aanpassen aan de nieuwe verordening tussen 1 januari 2022 en 31 december 2024. Zo moeten al onze klanten die momenteel gecertificeerd zijn met de ‘Standard CERTISYS non EU’ ten laatste op 1 januari 2025 gecertificeerd zijn volgens de verordening (EU) 2018/848 om hun biologische producten te kunnen uitvoeren naar de EU. Hun CERTISYS-certificaat zal op die datum immers niet meer geldig zijn.

Wat zal er veranderen? Lees hier de belangrijkste informatie

  • Strikte invoerregels

Aangezien er geen akkoord is dat garandeert dat het biolastenboek van landen buiten de EU overeenstemt met de bioverordening van de EU, wordt een biologisch product dat naar de EU wordt uitgevoerd, gecontroleerd volgens de Europese verordening. In dat geval zijn de regels dus exact dezelfde voor een EU-producent als voor een producent buiten de EU.

  • Uitbreiding van het gamma producten dat in aanmerking komt voor een biocertificaat

Er zijn een aantal nieuwe producten die een biocertificaat kunnen krijgen. Het gaat met name om zout, essentiële oliën die niet bestemd zijn voor menselijke voeding, natuurlijke gommen en harsen, katoen, wol en ongelooide huiden en vellen, bijenwas en cocons van de zijderups.

  • Welke veranderingen komen er in de productie- en verwerkingsregels?

Voor de plantaardige producties: Er werden verduidelijkingen aangebracht over de herkomst van het gebruikte zaaigoed en de gebruikte planten. Bovendien moeten boerderijen verplicht peulgewassen telen omdat die belangrijk zijn voor de vruchtbaarheid van de bodem. Merk op dat niet-grondgebonden landbouw, zoals hydroponie, nog steeds verboden is.

Voor de dierlijke producties: De meest opvallende wijzigingen hebben te maken met de kweekomstandigheden van gevogelte en varkens. Voortaan wordt meer rekening gehouden met het dierenwelzijn wat de inrichting van de gebouwen en de buitenruimtes betreft. Er komen ook beperkingen voor de voeding en de aankoop van niet-biologische kuikens.

Verwerking van voedingsmiddelen: De grootste verandering heeft betrekking op de productie en het gebruik van aroma’s. Enkel natuurlijke aroma’s met een voor 95% unieke bron zijn nog toegestaan (bijvoorbeeld ‘natuurlijk vanillearoma’).

  • Etikettering

Er komen versoepelingen voor de herkomst van producten: producten met de vermelding ‘Landbouw EU’ mogen 5% ingrediënten van buiten de EU bevatten (vandaag is dat 2%).

  • Beperking van het aantal certificatieorganismen

Een bedrijf dat een productcategorie wil laten certificeren, moet slechts een beroep doen op één certificatieorganisme.

  • Certificatie van producentengroepen in alle landen

De certificatie van producentengroepen is voortaan in alle landen mogelijk. Hierbij wordt een strengere controle toegepast: zo worden bijvoorbeeld de grootte van elke exploitatie en het aantal groepsleden beperkt. Het is mogelijk dat er nog nieuwe wijzigingen worden aangebracht in de nieuwe verordening.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Europese Commissie.