Voedselveiligheid

Voedselveiligheid met Certisys

Autocontrolegids voor voedselveiligheid

CERTISYS biedt u 3 autoncontrolgids voor voedselveiligheid, dierenwelzijn en duurzame ontwikkeling, afhankelijk van uw productieactiviteit.   

De autocontrolegids G-040 van het FAVV voor de primaire productie en het lastenboeken van Vegaplan en CoDIPlan hebben een uitsluitend Belgische draagwijdte en beantwoorden aan de vereisten inzake de veiligheid van de voedselketen.

Een Belgische verplichting om autocontrolegidsen voor voedselveiligheid te volgen

In België zijn alle marktdeelnemers die actief zijn in de voedselketen wettelijk verplicht om over een autocontrolesysteem te beschikken. Autocontrole is het geheel van maatregelen die worden genomen om ervoor te zorgen dat de producten voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake:

 • De voedselveiligheid,
 • De kwaliteit van de producten waarvoor het FAVV bevoegd is,
 • De traceerbaarheid in alle stadia van de productie, verwerking en distributie.
Securité alimentaire Voedselveiligheid

De validering van dit systeem door een certificeringsinstantie zoals CERTISYS® is niet verplicht, maar biedt u verschillende voordelen: 

 • Een verlaging van het aantal inspecties door het FAVV;
 • Een verlaging van het bedrag van uw jaarlijkse bijdrage aan het FAVV
Sécurité alimentaire Voedselveiligheid

FAVV Autocontrolegids G-040 – Primaire productie

Deze gids is bestemd voor landbouwers die actief zijn in de primaire plantaardige en dierlijke productie.  Ze bevat de voorschriften met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen, de diergezondheid en de traceerbaarheid die onder de bevoegdheid van het FAVV in de primaire productiesector vallen.

De reikwijdte van deze certificering is uitsluitend Belgisch.

Deze sectorgids bestaat uit vier modules:

 • Module A: Primaire plantaardige productie
 • Module C: Primaire dierlijke productie
 • Module D: Niet-eetbare tuinbouwproductie (niet gecertificeerd door Certisys)
logo vegaplan

VEGAPLAN

De Vegaplan Standaard is bedoeld voor landbouwers die zich bezighouden met primaire groenteteelt. De norm omvat alle wettelijke voorschriften voor voedselveiligheid en aanvullende voorschriften voor productveiligheid, traceerbaarheid en productkwaliteit in de voedselketen. De norm bevat ook eisen inzake duurzaamheid en omvat de wettelijke voorschriften voor geïntegreerde bestrijding van schadelijke organismen. Het is van toepassing op alle gewassen (behalve niet-eetbare tuinbouw- en siergewassen). Het toepassingsgebied is uitsluitend Belgisch.

Deze certificering is het bewijs dat u voldoet aan:

 • De wettelijke voorschriften van het FAVV inzake autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen. Zo geniet u van een aanzienlijke vermindering van uw jaarlijkse bijdrage aan het FAVV en wordt u aan minder controles onderworpen;
 • Regionale eisen voor een duurzaam gebruik van pesticiden en de invoering van geïntegreerde gewasbescherming;
 • De criteria die de kwaliteit bepalen die door de kopers (veilingen, handel en verwerkende industrieën) worden opgelegd;
 • Een groot aantal randvoorwaarden die de toegang tot steun in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid bepalen;
 • Verwachtingen inzake duurzaamheid, ook voor biobrandstofgewassen.

Als u al biologisch gecertificeerd bent, zult u gemakkelijker de Vegaplan-certificering kunnen verkrijgen. Veel van de beginselen zijn immers gelijkaardig aan de lastenboeken van de biologische landbouw (EU) en zijn gebaseerd op dezelfde waarden: duurzaamheid, geïntegreerde bestrijding, traceerbaarheid, kwaliteit.

Codiplan

CoDiPlan

De Codiplan standaard: G-040 – Dierlijke productie

Deze standaard is bestemd voor landbouwers die actief zijn in de primaire dierlijke productie. Zij omvat de eisen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen, de gezondheid van de dieren en de traceerbaarheid die onder de bevoegdheid van het FAVV vallen in de sector van de primaire productie.

De Codiplan standaard garandeert :

 • Voedselveiligheid
 • Traceerbaarheid en kwaliteit van de dierlijke grondstoffen
 • De aankoop van veilige producten die geproduceerd zijn volgens de wettelijke voorschriften inzake productieomstandigheden, ziektebestrijding en dierenwelzijn.

De Codiplan standaard vergemakkelijkt de markttoegang, verbetert de prestaties van de bedrijven en is een erkenning van de kwaliteit van de dierlijke producten.

De gids is gebaseerd op autocontrole. De landbouwer kan hem gebruiken om te controleren of zijn bedrijf aan de eisen voldoet.