Biocateraar worden

pictogramme assiette

Gebruikt u bioproducten in uw grootkeuken? Werkt u in de restaurantsector en wilt u uw bioproducten opwaarderen? Wilt u beter communiceren over de garantie van uw bioproducten? Wij begeleiden u graag.

Wat is uw bioactiviteit?

U werkt in de catering en u verwerkt of levert biologische maaltijden aan restaurants, ziekenhuizen, kantines en andere soortgelijke bedrijven. Ofwel gebeurt de bereiding ter plaatse in een grootkeuken, ofwel worden de maaltijden warm geleverd en zijn ze klaar om geconsumeerd te worden, ofwel worden bepaalde onderdelen (of de volledige maaltijd) afgekoeld geleverd en ter plaatse herwerkt en geserveerd.

Weet dat catering niet onder de Europese bioreglementering valt. Het is dus verboden om het EU bio logo te gebruiken voor catering. In België zijn het de gewesten die beslissen of de BIO-certificering van catering al dan niet wordt gereglementeerd.

Wallonië en Brussel hebben besloten om controle en certificering te verplichten  (er werd besloten om te kunnen garanderen dat culinaire gerechten biologische zijn) op basis van het Biogarantie®-lastenboek.

In Vlaanderen en het Groothertogdom Luxemburg is het mogelijk om voor cateringactiviteiten een biologische certificering te verkrijgen op basis van het Biogarantie®-lastenboek.

 Welke informatie is essentieel om uw activiteit als biorestauranthouder op te starten?

De benaming ‘BIO’ is beschermd voor catering in Wallonië en Brussel.

Dat betekent dat elk cateringbedrijf en elke restauranthouder of traiteur voortaan mag communiceren met de termen ‘biologisch’ of ‘BIO’ – beschermd in alle talen – op voorwaarde dat hij de regels van het Biogarantie®-lastenboek naleeft en zijn bedrijf laat controleren.

Sinds 2012 wordt het Biogarantie®-lastenboek wettelijk erkend door een Waals ministerieel besluit. Sinds 2013 is dat lastenboek ook erkend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In Vlaanderen is het Biogarantie®-lastenboek ook van toepassing, maar zonder officiële erkenning. Er is voorlopig geen wettelijke verplichting tot controle en certificatie van cateraars maar u kunt toch communiceren via Biogarantie®.
Wie aansluit bij Biogarantie® moet naast de Controle van CERTISYS® ook rekening houden met:

Bedrijven kunnen alle info vinden op www.biogarantie.be 

Opgelet: het gaat hier om de locatie van uw maatschappelijke zetel. Is uw maatschappelijke zetel in Wallonië of Brussel, maar uw restaurant in Vlaanderen en wilt u uw biobereidingen opwaarderen en erover communiceren? Dan moet u biogecertificeerd zijn. Is uw maatschappelijke zetel in Vlaanderen en ligt uw restaurant in Wallonië of Brussel? Dan kunt u op vrijwillige basis gebruikmaken van het privésysteem Biogarantie®.

carpaccio bio

1. Certificatie van het bedrijf: al uw activiteiten worden gecertificeerd. Dat betekent dat u alleen met biologische producten werkt.

2. Certificatie per biogerecht/bereiding: u maakt bereidingen enkel met biologische ingrediënten en communiceert duidelijk aan de consumenten welke menu’s/gerechten biologisch zijn.

3. Per bio-ingrediënt: u verbindt zich ertoe bepaalde ingrediënten uitsluitend biologisch aan te kopen (bijvoorbeeld wortelen) en u communiceert duidelijk aan de consumenten welke ingrediënten biologisch zijn.

dessert bio
plat oeuf bio

4. Op basis van het biopercentage: uw aankopen van bioproducten zijn goed voor minstens 15% van de totale waarde van uw jaarlijkse aankopen. Deze certificatie biedt u wat flexibiliteit voor uw bevoorrading maar uw klanten weten niet precies welke ingrediënten of gerechten biologisch zijn. De communicatie gebeurt doorgaans over het percentage bio.

5. Certificatie van een eenmalig evenement (beurs, bedrijfsdagen …).

Neemt u deel aan evenementen zoals de Bioweek, Landelijk Brussel, het Milieufeest, de ‘Journées Fermes Ouvertes’ of salons zoals ‘Valériane’? En wilt u een biomaaltijd klaarmaken, uw producten laten proeven op de barbecue of het grote publiek laten kennismaken met uw worstenbroodjes, salades, soepen, brood, ontbijt, quiches of andere biogerechten? Dat kan!

Wij bieden u de mogelijkheid om uw biobereidingen te laten certificeren voor een specifiek evenement, ongeacht of u al een gecertificeerd bedrijf bent of niet. Bezorg ons gewoon het formulier Catering Evenement ten laatste twee weken voor het evenement.

Bekijk het tarief voor de restaurantsector in België en het Groothertogdom Luxemburg. Uw bijdrage wordt berekend per categorie in een tabel op basis van uw totale omzet en uw biocertificatiesysteem.

Hoe verloopt uw biocontrole?

De cateringcontroles door een auditeur van CERTISYS® zijn gebaseerd op het Biogarantie®-lastenboek en de vereisten van de bioreglementering.

De procedures moeten worden ingevoerd en goedgekeurd voor de opstart van de catering.

De controles bestaan uit drie delen: documentcontrole, controle op het terrein en controle van de communicatie. De volgende zaken worden onder meer gecontroleerd:

box remplis de plats bio
 • Documenten over uw activiteit
  • Uw biokennisgeving, uw inschrijving bij het FAVV, de aanwezigheid van procedures enz.
 • Controle op het terrein
  • De conformiteit van uw leveranciers van producten uit de biologische landbouw
  • De controle van de biogaranties van de grondstoffen die worden aangeboden door de leveranciers
  • De controle van de garanties bij de ontvangst van de goederen
  • De recepten en de naleving van de samenstelling van de bereide gerechten (receptuur, grondstoffenboekhouding)
  • De opslagplaatsen
  • De maatregelen om de conventionele producten te scheiden van de biologische producten
  • De procedure in geval van twijfel
  • Het klachtenregister
  • De toestand van de voorraden
 • De biocommunicatie
  • De aanduidingen in het restaurant, op de menu’s, de sociale netwerken, de website enz.

Om uw overstap naar een biorestaurant in de kijker te zetten, bieden wij u de mogelijkheid om onze CERTISYS-affiche te gebruiken. Die affiche wordt u bezorgd na uw erkennings- of vernieuwingscontrole, na een positieve beslissing van de certificatiedienst.

AFFICHETTES-A4-BIO-2024_NL

Er kunnen op elk moment stalen worden genomen. Deze stalen worden geanalyseerd door een erkend laboratorium.

Elk jaar moeten al uw vestigingen volledig worden gecontroleerd.

Na afloop van zijn bezoek stelt de controleur een controleverslag op en bespreekt hij samen met u wat beter moet, net als eventuele gebreken. Na ondertekening door beide partijen ontvangt u een kopie van het verslag. Vervolgens legt de controleur het verslag voor aan het certificatieteam om een beslissing te nemen en de certificaten op te stellen.

Uw info pakket om BIO-marktdeelnemer HoReCa te worden.

Nuttige info

De maatschappelijke zetel van uw HoReCa bedrijf bevindt zich in Wallonië of Brussel ?

Hieronder de documenten om uw Biogarantie certificatiedossier bij CERTISYS te openen.

DOORLOPENDE CATERING ACTIVITEIT

EENMALIGE CATERING EVENEMENT

Indien u reeds een permanente cateringactiviteit heeft en er geen nieuwe gerechten, ingrediënten of bereidingen zijn:

 • Stuur een e-mail naar uw controleur met vermelding van alle informatie over het evenement (datum, plaats, tijd, enz.)

Indien u reeds een permanente cateringactiviteit heeft en u heeft nieuwe gerechten, ingrediënten of bereidingen:

De formulieren moeten uiterlijk 15 dagen vóór het evenement naar Certisys worden teruggestuurd.

Indien u geen permanente HoReCa activiteit heeft:

De formulieren moeten uiterlijk 21 dagen vóór het evenement naar Certisys worden teruggestuurd.

Hoe te verzenden:

Stuur ons de bovenstaande documenten:

 • per e-mail in PDF-formaat naar operator@certisys.eu
 • OF per post naar CERTISYS bv – Rue Joseph Bouché 57/3 – 5310 Bolinne.

Andere nuttige documenten als bio HoReCa marktdeelnemer

Wenst u meer informatie
of vraag een offerte aan ?

Contacteer ons