Brexit: welke gevolgen heeft de nieuwe handels- en samenwerkingsovereenkomst voor biologische producten?

drapeau de l'Angleterre

Eind 2020 zijn het VK en de EU erin geslaagd een handelsakkoord te bereiken over hun betrekkingen naar de Brexit. Deze overeenkomst ging in op 1 januari 2021.

Wat betekent dit concreet voor de handel in bioproducten?

De Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben besloten de regelgeving en controlesystemen van de EU en het VK voor alle biologische producten als gelijkwaardig te beschouwen.

Dit betekent dat levensmiddelen en diervoeders die in de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein als biologisch zijn gecertificeerd, tot en met 31 december 2023 in het VK als biologisch worden aanvaard.

Omgekeerd blijven levensmiddelen en diervoeders die in het VK een biocertificaat hebben gekregen, tot en met 31 december 2023 in de EU gelden als biologisch.

Deze gelijkwaardigheid wordt tegen 2023 opnieuw bekeken.

 

Wat is er voor de uitvoer naar het VK veranderd sinds 1 januari 2021?

Alle uitvoerders van producten naar het VK zullen hun BIO-certificering moeten aanpassen en hun uitvoeractiviteit moeten melden aan hun controleorgaan.

  • Voor de uitvoer van biologische producten uit derde landen naar het VK (Noord-Ierland hoort daar niet bij) is sinds 1 januari 2021 een specifiek Certificaat van Inspectie in papieren vorm vereist. Dit is het ‘GB COI‘.
  • Voor de uitvoer van biologische producten uit de EU, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland is vanaf 1 januari 2022 een papieren GB COI Certificaat van Inspectie vereist.

De Britse overheid zal daarna een elektronisch systeem ontwikkelen dat het papieren systeem vervangt.

Een gescande kopie van deze GB COI, ondertekend door het controleorgaan, moet bij aankomst van de producten in het VK worden aangeboden aan de havendouane.

 

Wat is er voor de invoer vanuit het VK veranderd sinds 1 januari 2021?

Alle Britse controleorganen zijn door de EU als gelijkwaardig erkend tot en met 31 december 2023. Ze zijn opgenomen in Verordening (EG) 1235/2008.

Alle invoerders van producten naar het VK zullen hun BIO-certificering moeten aanpassen en hun invoeractiviteit moeten melden aan hun controleorgaan.

Als u nooit biologische producten uit derde landen hebt ingevoerd, moet uw bedrijf ook zijn geregistreerd als ‘importeur van biologische producten’ op TRACES NT. Daarbij moet ook uw certificeringsorgaan worden vermeld.

Elk uit het VK ingevoerd product moet vergezeld gaan van een controlecertificaat (eCOI) dat op TRACES NT werd afgeleverd en door het certificeringsorgaan van de Britse leverancier is ondertekend.

Dit geldt niet voor Noord-Ierland, dat de EU-regels voor in- en uitvoer blijft volgen.

U vindt hierover meer informatie op de website van DEFRA (het Britse Department for Environment, Food and Rural Affairs) en in de specifieke nota die we hebben opgesteld.