ZOOM OP // Rainforest Alliance, een label voor duurzame landbouw

Bossen zijn essentieel voor het overleven van elk levend wezen op aarde. Ze voorzien ons niet alleen van propere lucht, bescherming en regen, maar herbergen ook 80% van de biodiversiteit op aarde. Het beschermen en beheren van bossen is essentieel omdat ze een cruciale rol spelen bij de absorptie en opslag van kooldioxide en zo de klimaatverandering helpen tegengaan.

“Bossen zijn essentieel voor het overleven van elk levend wezen op aarde… Ze herbergen ook 80% van de biodiversiteit op aarde.” 

Tegen deze achtergrond zijn initiatieven zoals de Rainforest Alliance-certificering in opkomst als concrete manieren om de bescherming van bossen te ondersteunen en aan te moedigen. Deze certificering beperkt zich niet tot het behoud van bosgebieden, maar omvat ook bodembescherming en de algehele gezondheid van onze planeet

Wat is het doel van Rainforest Alliance-Label?

Rainforest Alliance richt zich op het beschermen van land en bossen om de rechten en welvaart van plattelandsgemeenschappen te bevorderen. Wanneer een product of ingrediënt het Rainforest Alliance-label draagt, betekent dit dat het 3 principes op vlak van duurzaamheid naleeft:

👉  sociale gelijkheid

👉  verantwoordelijkheid voor het milieu

👉  en economische levensvatbaarheid van landbouwgemeenschappen.

Dit label is bedoeld voor kleine en grote boerderijen (individuele producenten en producentengroepen); organisaties met één of meerdere vestigingen (verwerkers, importeurs of exporteurs, merken, distributeurs) voor de volgende productcategorieën:

 • koffie
 • cacao
 • thee
 • fruit
 • noten
 • groenten
 • snijbloemen (en kruiden/specerijen afhankelijk van de perimeter van de traceerbaarheidsketen).

Dit zijn enkele van de belangrijkste doelstellingen van het Rainforest Alliance-label:

 • Bevorderen van duurzame landbouwpraktijken: aanmoedigen en bevorderen van landbouwpraktijken die het milieu respecteren, bodembehoud bevorderen, biodiversiteit beschermen, het gebruik van chemicaliën verminderen en zorgen voor een duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen.
 • Milieubescherming: de milieu-impact van landbouwactiviteiten minimaliseren, natuurlijke ecosystemen behouden, ontbossing tegengaan en klimaatverandering helpen bestrijden.
 • Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden: het garanderen van betere arbeidsomstandigheden voor landarbeiders, waaronder eerlijke lonen, redelijke werktijden en respect voor fundamentele rechten.

Ontdek het certificeringsprogramma van Rainforest Alliance

Hoe helpt Raindorest Alliance te voldoen aan de EUDR?

(EU-verordening over ontbossingsvrije producten)

Koffie- en cacaobedrijven zullen tegen december 2024 moeten voldoen aan de vereisten van de EU-verordening over ontbossingsvrije producten (EUDR). Rainforest Alliance staat klaar om haar robuuste certificerings- en due diligence-tools in te zetten om haar koffie- en cacaopartners te helpen voldoen aan de EUDR tegen die datum. Bedrijven, en daarmee ook de landbouwers van wie ze producten inkopen, zullen bereid moeten zijn om te bewijzen dat hun producten niet afkomstig zijn van ontbost land. Rainforest Alliance maakt de nodige aanpassingen om ervoor te zorgen dat de systemen en hulpmiddelen op twee belangrijke gebieden aan de behoeften van de EUDR kunnen voldoen:

 • Voor landbouwers: de toevoeging van criteria. Vanaf 15 januari 2024 kunnen landbouwers specifieke criteria selecteren uit het Rainforest Alliance Certification Platform (RACP) in overeenstemming met de eisen van de EUDR.
 •  Voor bedrijven: bewijs ter ondersteuning van de conformiteit. Tegen 30 december 2024 zullen alle belanghebbenden in de toeleveringsketen – inclusief producenten, importeurs, fabrikanten, merken en detailhandelaars die Rainforest Alliance-gecertificeerde cacao of koffie inkopen via identiteitsbehoudende of gemengde toeleveringsketens – de mogelijkheid hebben om houders van landbouwcertificaten te identificeren die EUDR-criteria hebben geselecteerd in het RACP. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om toegang te krijgen tot de gegevens (met inbegrip van precieze geolocatiegegevens) die nodig zijn om aan hun EUDR-verplichtingen te voldoen.

RAINFOREST ALLIANCE 2020 x Certisys.

Sinds januari 2023 kan Certisys audits en certificeringen uitvoeren in het kader van het Rainforest Alliance 2020-programma. Als certificeringsinstelling certificeert Certisys “landbouwbedrijven. Ze zorgen ervoor dat de gecertificeerde groepen in overeenstemming zijn met de normen voor duurzame landbouw en traceerbaarheidsketen/controle van Rainforest Alliance.”

BELANGRIJKSTE CIJFERS

 • 2023: Certisys verkrijgt de toestemming om te beginnen met Rainforest Alliance 2020-audits
 • 2023: De Ecocert-groep is een van de belangrijkste certificeringsinstanties van Rainforest Alliance.
 • In de afgelopen 12 maanden zijn meer dan 700 projecten geauditeerd door de Ecocert-groep.
 • Rainforest Alliance is ook:
 • +4 miljoen gecertificeerde boeren
 • +6 miljoen hectare gelabeld
 • +190 landen waar gelabelde producten gekocht kunnen worden
 • +6.000 bedrijven werken samen met RA om gelabelde ingrediënten te kopen

Lees meer over de Rainforest Alliance-certificering door Ecocert