HOT NEWS – Januari 2023 // Nieuw besluit inzake de biologische productie

Naar een nieuw Waals overheidsbesluit: CERTISYS is er om u te ondersteunen !

Het Waalse regering heeft een nieuw besluit inzake de biologische productie aangenomen. Het is van toepassing op marktdeelnemers die hun maatschappelijke zetel of een vestigingseenheid in het Waalse Gewest hebben. De basistekst van dit besluit is op 7 december bekendgemaakt en is op 17 december 2022 in werking getreden. De bijlagen zijn bekendgemaakt op 20 januari 2023.

“13 OKTOBER 2022. — Besluit van de Waalse Regering inzake de biologische productie en etikettering van biologische producten en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 2010 inzake de productiemethode en etikettering van biologische producten”   + Bijlagen

 

Dit nieuwe besluit heeft de volgende structuur: 

 • Een basistekst met 31 artikels
 • Aangevuld met 9 bijlagen
 • Bijlage 1: Nieuwe regelgeving voor producten uit de HORECA
  • Productie- en etiketteringsvoorschriften
  • Controle- en certificeringsvoorschriften
 • Bijlage 2: Productiemethode voor bepaalde DIERENSOORTEN
   • Struisvogels en hun producten
   • Kwartels en hun producten
   • Slakken en hun producten
 • Bijlage 3: Communicatieprocedure en inhoud van de KENNISGEVING
 • Bijlage 4: Tarieven van de BIJDRAGEN geïnd door de controleorganen
 • Bijlage 5: Gedetailleerde beschrijving van de officiële CONTROLE-taken
 • Bijlage 6: Lijst van erkende controleorganen
 • Bijlage 7: Procedure voor het TOEZICHT van de controleorganen
 • Bijlage 8: Gemeenschappelijke catalogus van door de controleorganen toe te passen MAATREGELEN
 • Bijlage 9: Toepassingsregels voor de EU-verordening
   • Voorschriften voor de plantaardige productie
   • Voorschriften voor de dierlijke productie
   • Voorschriften inzake de traceerbaarheid van dieren en dierlijke producten

 

Gelieve kennis te nemen van de bepalingen van het besluit van de Waalse regering die u aanbelangen en de nodige maatregelen te nemen om ze in het kader van uw activiteit na te leven.

 

Wij houden u op de hoogte van alle andere wijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw activiteiten.

Ons informatiemateriaal zal binnenkort worden aangepast en op onze website worden gepubliceerd.

 

Als u vragen heeft over dit nieuwe besluit, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@certisys.eu of op het nummer +32(0)81 60 03 77.

 

Wij danken u alvast voor het vertrouwen!