Sécurité alimentaire Voedselveiligheid
Sécurité alimentaire Voedselveiligheid

De overgang van landbouwmodellen: Het belang van de biologische landbouw

In het licht van de aanhoudende bevolkingsgroei is voor de landbouwsector een belangrijke rol weggelegd: het produceren van voedselbronnen om een hele bevolking op een gezonde manier te voeden, met behoud van het milieu en de omringende biodiversiteit.

Respect voor het land en de levende wereld heeft veel boeren ertoe gebracht over te schakelen op de biologische landbouw.

Biologische landbouw gaat uit van een evenwichtige en holistische benadering van duurzaamheid.” 

De biologische landbouw biedt tal van voordelen:

  • Minder uitstoot van verontreinigende stoffen en broeikasgassen, bescherming van de waterkwaliteit, met name door het niet gebruiken van synthetische producten, de aanleg van hagen, weiden en lange vruchtwisselingen met peulvruchten;
  • Actie ten behoeve van de biodiversiteit door het herstel van gezonde ecosystemen, met een meer natuurlijke productie;
  • Verdediging van het welzijn van de dieren, rekening houdend met de gunstige voorzieningen die worden getroffen in hun habitat of fokkerij, de toegang tot de openlucht, hun ontwikkeling in een natuurlijke omgeving;
  • Respect voor de gezondheid van de consument door een gezondere productie en de levering van kwaliteitsvoeding;
  • Dynamische ontwikkeling in de gebieden door het lokale economische en sociale leven te ondersteunen en banen te scheppen.

Vandaag de dag is de voedseltransitie (1) cruciaal om het evenwicht tussen wat wordt geproduceerd en geconsumeerd te herstellen. Wij zijn ervan overtuigd dat de biologische landbouw een van de essentiële hefbomen is voor deze transitie. Een gezondere productiemethode die het milieu en de samenleving respecteert en een heroverwogen consumptie zullen de mensheid en de planeet ten goede komen. De barometer voor de consumptie van biologische producten van Apaq-W en Listen wijst in die richting: 61% van de ondervraagden is van mening dat de biologische landbouw een antwoord kan bieden op de uitdagingen op vlak van het milieu en de consumptiemaatschappij.

caisse avec des fleurs dedans

Hoe maak je als consument een bewuste keuze?

Tegenwoordig is het voedselaanbod in Europa zeer gevarieerd. Hoe kunnen we de consumenten helpen de producten te kiezen die het meest rekening houden met hun gezondheid en het milieu? Milieukeurmerken kunnen de consument helpen een geïnformeerde keuze te maken, maar het is belangrijk te weten waar hij op moet letten!

 

  • Vertrouwen in het officiële Europese biolabel (Euroblad)

Gezien het grote aantal keurmerken met uiteenlopende criteria is het niet altijd gemakkelijk om de verstrekte informatie te ontcijferen. Naast de goede landbouwpraktijken in het beginstadium moeten de spelers uit de biologische landbouw de consument zo goed mogelijk informeren over hun producten: herkomst, voedselkwaliteit, productiecontext, behandeling van de dieren, enz. De certificering van de biologische landbouw met het Euroblad-label maakt het mogelijk al deze garanties in de kijker te zetten. Voedingsmiddelen met het biologische landbouwlabel voldoen aan een strikt lastenboek: de Europese regelgeving inzake biologische landbouw, waarbij de conformiteit van de productiemethoden is gecontroleerd door een certificeringsorgaan zoals Certisys.

  • Vertrouwen in positieve impactlabels

De veeleisende en strikte praktijken van de biologische landbouw zijn voortaan vastgelegd in de Europese verordening die daaraan is gewijd. Aanvullende criteria met betrekking tot sociale en milieupijlers zijn gekoppeld aan wat bekend staat als de BIO+ (betere beloning voor landbouwers, sociale rechtvaardigheid, vergevorderde bescherming van de biodiversiteit en de bodem, enz.). Om nog verder te gaan in de overgang, kiezen sommige producenten ervoor om andere deugdzame landbouwpraktijken toe te passen, met een meer holistische benadering van de landbouw; als aanvulling op de biologische landbouw. In de levensmiddelensector kiest Certisys enkel voor strenge normen met een positieve impact, om producenten en verwerkers als bio+ te kunnen certificeren:

Labels voor biodynamische landbouw

Hier zijn enkele keurmerken:

Demeter: Demeter is een biodynamische certificering voor landbouwproducten. Het wordt beschouwd als een van de strengste certificeringen op de markt. Om een Demeter-certificaat te verkrijgen is het van belang dat het vastgestelde lastenboek wordt nageleefd, waarvan dit enkele criteria zijn: naleving van de vruchtwisseling, behoud van de biodiversiteit en gebruik van teeltmethoden die het behoud van de bodem bevorderen.

Biodyvin: De Biodyvin-certificering is een certificering voor wijn die volgens de biodynamische beginselen wordt geproduceerd. Het vereist biologische en specifiek biodynamische wijnproductie volgens specifieke productie-, vinificatie- en bewaarnormen.

Biologische etiketten voor import-export

Om u in staat te stellen uw biologische producten te exporteren biedt Certisys verschillende labels aan, afhankelijk van de gekozen bestemming:

Officiële internationale labels

USDA Organic: maakt het in de handel brengen van biologische producten in de VS mogelijk.

JAS: maakt het in de handel brengen van biologische producten in Japan mogelijk.

Voor informatie over andere officiële internationale labels, klik hier

Private labels:

Biogarantie: een Belgisch label waarmee u uw biologische aanpak kunt promoten op het gebied van ecologische, sociale en economische duurzaamheid.

Naturland: een Duits privaat label dat rekening houdt met gebieden die niet onder de Europese verordening vallen, zoals sociale kwesties.

Bio-Siegel: een Duits label dat kan worden aangebracht op elk gecertificeerd biologisch product.

BioSuisse: met dit label kunnen biologische producten met het privaat label Knospe/Bud/Bourgeon in Zwitserland op de markt worden gebracht.

 

Ontdek al onze certificeringen voor de biologische landbouw

De verandering van de landbouw- en agrovoedingsmodellen vereist de mobilisatie van alle spelers in de sector. Biologisch produceren betekent op een vernieuwende en moderne manier tegemoetkomen aan de fundamentele behoeften van de bevolking door mens en natuur met elkaar te verzoenen. Certisys staat centraal in deze uitdagingen en wij zijn ervan overtuigd dat de biologische en duurzame landbouw het antwoord is op de economische, ecologische en sociale uitdagingen van de wereldlandbouw. Daarom werken wij al meer dan 30 jaar aan de uitbreiding ervan.

(1) De voedseltransitie is het proces waarbij een samenleving de wijze waarop zij voedsel produceert en consumeert verandert om milieu-, voedings-, ethische en sociale uitdagingen aan te pakken.