De Europese Verordening viert zijn dertigste verjaardag.

30 jaar geleden, in 1991, werd de eerste Europese Verordening over de biologische landbouw gepubliceerd. In datzelfde jaar werd Ecocert België, nu CERTISYS, opgericht.

 

Een terugblik op het ontstaan van de Europese biologische Verordening

Aan de oorsprong van de Europese biologische Verordening EG 2092/91 stond een groep pioniers die de gemeenschappelijke wens koesterden om de biologische landbouw officieel te laten erkennen en de benaming ervan te beschermen. Daarmee wilden ze de biologische landbouwers een duidelijk kader bieden zodat zij de waarde van hun productie kunnen verhogen en de consumenten kwaliteitsproducten kunnen garanderen. Onder de koepel van de Europese delegatie van de IFOAM en met de steun van nationale vertegenwoordigende instanties zoals Biogarantie® in België, werden particuliere lastenboeken, nationale wetgeving en de Europese Verordening opgesteld.

In 1991 werd de Verordening EG 2092/91 gepubliceerd. In deze Verordening worden de regels vastgesteld die bij de plantaardige productie in acht moeten worden genomen. In 1999 is deze regelgeving verrijkt met voorschriften inzake productie, etikettering en controle op het gebied van de veehouderij (EG 1804/1999).

De basisregels van de Europese biologische Verordening?

“Het verbod op het gebruik van kunstmest en synthetische pesticiden of onkruidverdelgers en het verbod op het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen.”

 

2005-2009, Verordening 834/2007 vervangt EG 2092/91

In 2005 is een Europees actieplan voor biologische voeding en biologische landbouw opgesteld.

Het doel?

De precieze richting van het Europese beleid inzake biologische landbouw bepalen: de markt voor biologische producten, consumentenvoorlichting, steun aan producenten via plattelandsontwikkeling, harmonisatie van de Europese norm (lastenboeken), controlesysteem, enz.

Met het oog op de continuïteit werd vervolgens in 2007 de nieuwe BIO-Verordening EU 834/2007 gepubliceerd. Er is een wijziging aangebracht in de Verordening. Hoewel ggo’s in de biologische landbouw streng verboden zijn, is er geen duidelijke definitie van de aanvaardingsdrempel voor verontreiniging. De drempel voor de conventionele landbouw was bijgevolg van toepassing. De nieuwe Verordening verduidelijkt dit punt en maakt een einde aan de controverse.

 

2010, het euroblad wordt HET officiële Europese biolabel

In 2010 wordt het euroblad door de Europese Commissie geselecteerd om met ingang van 1 juli 2010 het officiële label te worden voor voorverpakte biologische producten die in de Europese Unie worden geproduceerd.

In 2014 is de 3e herziening van de Europese biologische Verordening van start gegaan en in 2018 is de nieuwe Europese biologische Verordening EU 2018/848 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten gepubliceerd. Verordening (EG) nr. 834/2007 zal met ingang van 1 januari 2022 worden ingetrokken.

Om alles te weten te komen over de nieuwe EU-biologische verordening, klik hier!

 

In de loop van deze 30 jaar is de Europese Verordening naar het voorbeeld van CERTISYS herzien om de evolutie van de biologische landbouw te volgen, aan de behoeften ervan te voldoen en de consument gezonde kwaliteitsproducten te garanderen met een positieve impact op het milieu.

Elke dag stellen de actoren van de biologische sector, waarvan CERTISYS deel uitmaakt, alles in het werk om de kwaliteit van de biologische landbouw in stand te houden en te versterken.

“MAKINGBIOBETTERTOGETHER”

Wilt u meer weten over onze geschiedenis, hoe we werken en de BIO-sector? Volg ons op onze LinkedIn (abonneer u op de hashtag #MAKINGBIOBETTERTOGHETER) en Facebookaccounts.