De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe BIO-Verordening 2022

CERTISYS helpt u de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe BIO-Verordening 2022 te begrijpen

Ter herinnering, de nieuwe Verordening (RE 2018/848) zal op 1 januari 2022 van kracht worden in de EU, en uiterlijk op 31 december 2024 buiten de EU voor landen zonder handelsovereenkomsten.

CERTISYS heeft overzichtsfiches per thema opgesteld om u te helpen anticiperen op de gevolgen van de nieuwe Verordening voor uw activiteit. U vindt ze in onze speciale webpagina.

 

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten per activiteitensector?

Uitbreiding van het aantal producten dat in aanmerking komt voor biologische certificering

Er zullen nieuwe producten in aanmerking komen voor biologische certificering wanneer productievoorschriften worden vastgesteld, waaronder:

 • Etherische oliën niet bestemd voor menselijke consumptie
 • Natuurlijke gommen en harsen
 • Katoen
 • Bijenwas
 • Cocons van zijderupsen
 • Wol en ruwe huiden
 • Zout

 

Wijzigingen in de regels voor de productie en verwerking van plantaardige producten

Deze omvatten:

 • Verdere toelichtingen over de oorsprong van de gebruikte zaden en planten.
 • De afwijkingsprocedures die de geleidelijke omschakeling van gemengde meerjarige gewassen mogelijk maken (aanwezigheid van dezelfde rassen of van rassen die moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn op hetzelfde bedrijf in zowel de biologische als de niet-biologische productie), zijn herzien.
 • De onmogelijkheid om biologisch en niet-biologisch grasland in hetzelfde bedrijf te hebben, ook in het geval van exclusieve begrazing

 

Wijzigingen in de regels voor de productie en verwerking van dierlijke producten

 • De versterking van de voedselautonomie, de verlaging van het percentage omschakelingsvoeder dat niet van het landbouwbedrijf afkomstig is, en de voorwaarden voor het gebruik van niet-biologisch eiwitvoer voor monogastrische dieren.
 • Er wordt nog meer rekening gehouden met het welzijn van de dieren, met name wat betreft de inrichting van de gebouwen en de buitenruimten.
 • De omschakeling van monogastrische veeteeltbedrijven in de biologische landbouw is nog steeds mogelijk, maar de omschakelingsperiode is verlengd tot ten minste één jaar.
 • Er zijn extra beperkingen ingevoerd voor de aankoop van niet-biologische jonge hennen. Ze mogen in geen geval ouder zijn dan 3 dagen.
 • Ten slotte zijn voor de bijenteelt nieuwe wettelijke voorschriften gepubliceerd.

 

Wijzigingen in de regels voor voedselverwerking

De belangrijkste verandering betreft de vervaardiging en het gebruik van aroma’s. In de huidige Verordening zijn alle natuurlijke aroma’s toegestaan. In de nieuwe Verordening zijn alleen natuurlijke aroma’s van “x” toegestaan (aroma’s waarbij ten minste 95% van de aromatiserende component afkomstig is van bron “x”, bijv. een “natuurlijk vanillearoma” is toegestaan, maar geen “natuurlijk aroma” zonder aromaspecificatie)

Voorts zijn er enkele wijzigingen bekendgemaakt met betrekking tot de lijst van additieven en technische hulpstoffen die mogen worden gebruikt, en de voorwaarden voor het gebruik van niet-biologische ingrediënten van agrarische oorsprong.

Tot slot zal tegen 2024 een lijst van toegelaten producten voor reiniging en ontsmetting worden gepubliceerd.

 

Wijzigingen in de etiketteringsvoorschriften bij gebruik van het Euroleaf-logo 

De nieuwe Verordening zal het onder meer mogelijk maken om voor de aanduiding van de oorsprong van landbouwgrondstoffen de naam van een regio samen met de naam van een land te vermelden in plaats van de term “EU” of “niet-EU”, indien alle landbouwgrondstoffen uit de genoemde regio afkomstig zijn.

Er wordt meer flexibiliteit toegestaan wat de oorsprong van producten betreft: producten met het etiket “EU-landbouw” mogen 5% niet-EU-ingrediënten bevatten, in plaats van 2% onder de huidige Verordening.

 

Wijzigingen in verband met de handel en invoer

Er zullen uiteindelijk 2 opties zijn voor de uitvoer van een biologisch product naar de EU:

 • Een handelsovereenkomst die de gelijkwaardigheid van het biologische productiesysteem van het derde land met de biologische Verordening van de EU garandeert (waarschijnlijk VK, VS, Canada, Japan, …)
 • Producten die uit andere landen komen en moeten voldoen aan de Europese Verordening 2018/848. In dat geval zijn de regels precies dezelfde voor een marktdeelnemer in Europa en een marktdeelnemer in een van de betrokken derde landen.

Dit betekent dat de gelijkwaardige biologische normen die door certificeringsorganen van derde landen worden toegepast (bijv. de CERTISYS-norm) niet langer van toepassing zullen zijn en zullen worden vervangen door de naleving van Verordening 2018/848.

 

Verdere wijzigingen van de nieuwe Verordening en andere secundaire handelingen (uitvoeringsbesluiten en gedelegeerde handelingen) zullen naar verwachting binnenkort worden gepubliceerd, blijf op de hoogte.

Raadpleeg de onderstaande links voor de laatste details over de nieuwe Verordening: