Jaarverslagen

Uit de jaarverslagen van Certisys valt de evolutie van zijn werkzaamheden in de loop der jaren af te lezen. In tien jaar tijd zag Certisys zijn aantal marktdeelnemers verdriedubllen. Certisys bewijst zijn engagement via het aantal marktdeelnemers, de totale oppervlakte en het aantal dieren die het controleert, het percentage controles en analyses die het verricht, de sancties en de afwijkingen die het vaststelt.