Andere controles en certificaties

 • Vegaplan

  Om te voldoen aan de eisen van onze BIO-gecertificeerde landbouwers, zijn we een samenwerking aangegaan met een andere Belgische controle-instantie, CKCert, gespecialiseerd in autocontrole.

  Als u zich wenst te laten certificeren voor Vegaplan, download het formulier hieronder en stuur het terug naar controle@certisys.eu : 

  Aanvraag van een audit GlobalGAP of Vegaplan Aanvraag van een audit GlobalGAP of Vegaplan(pdf)

   

  Wat is het?

  De Vegaplan Standaard Primaire Productie bevat het geheel van de wettelijke eisen betref­fende voedselveiligheid, alsook aanvullende eisen voor productveiligheid, traceerbaarheid, productkwaliteit waaraan de plantaardige voedselketen moet voldoen. De Standaard omvat ook eisen rond duurzaamheid en neemt de wettelijke vereisten rond geïntegreerde gewasbescherming (IPM) op. De Vegaplan Standaard is van toepassing voor alle (plantaardige) teelten (excl. Niet-eetbare tuinbouwproducten/ Sierteeltproducten). Als u al biologisch gecertificeerd bent, zal het gemakkelijk zijn om te voldoen aan de VEGAPLAN-standaard, aangezien veel principes vergelijkbaar zijn met de specificaties van de biologische landbouw (EU) en gebaseerd zijn op dezelfde waarden: duurzaamheid, geïntegreerde plaagbestrijding, traceerbaarheid, kwaliteit.

  Voordelen

  Voor de landbouwer

  • Gecombineerd certificaat voor de sectorale gids en de Vegaplan-standaard: de producent geniet van de premie van de bijdrage die jaarlijks aan het FAVV wordt betaald en de controles van het FAVV zullen aanzienlijk afnemen. 

  • Belangrijk commercieel voordeel: garantie van kwaliteit en traceerbaarheid. 

  • Uitwisselbaarheid met andere buitenlandse systemen (Nederland, Duitsland).

  Voor afnemers 

   Vermindert de risico's voor de voedsel- en gewassenveiligheid 

   Garandeert een echte traceerbaarheid tot op het perceel. Extra garantie: naast voedselveiligheid zijn er ook milieueisen. 

   Vermindering van de administratieve en financiële kosten: wanneer grondstoffen en/of producten onder een kwaliteitssysteem vallen, levert de detailhandelaar gemakkelijk het bewijs van veiligheid en traceerbaarheid en voldoet hij zo aan de wettelijke vereisten. 

  De 5 stappen voor certificering

   1.    Informatie verzamelen :
  •  Autocontrôoe : aan de hand van de checklist, controleer of uw bedrijf voldoet aan de vegaplan-normen. 

  •  Op de website www.vegaplan.be kunt u automatisch uw checklist genereren die aangepast wordt aan uw bedrijf. U moet drie vragen beantwoorden: het gekozen lastenboek, de ligging van de percelen (Vlaanderen, Wallonië, buiten België) en uw activiteiten.  Bij wijzigingen in de specificaties (wettelijke of andere wijzigingen) worden de wijzigingen die zich hebben voorgedaan in het rood aangegeven. 

  2.    Aanvraag : 

   Download en vul het auditaanvraagdocument Aanvraag van een audit GlobalGAP of Vegaplan Aanvraag van een audit GlobalGAP of Vegaplan(pdf) in en vul het in.

  • Stuur het ondertekend en gedateerd terug naar controle@certisys.eu. 

  • Een CKCert-medewerker neemt contact met u op om een eerste contact te leggen en uw vragen te beantwoorden. 

  • Je sluit een contract af met CKCert.

  3.    Auto-evaluatie : 
  •    De marktdeelnemer voert een auto-evaluatie uit aan de hand van de checklist en corrigeert de punten die hij niet in acht neemt.

  4.    Eerste audit : 
  • De CKCert-auditor komt de audit uitvoeren op de datum en het tijdstip dat met u is afgesproken (binnen de komende negen maanden). 

   Het is belangrijk om de audit voor eind oktober te plannen om het certificaat voor 31 december te ontvangen. De verlaging van de bijdrage van het FAVV wordt immers toegepast op voorwaarde dat een certificaat wordt afgegeven vóór 31 december van het voorgaande jaar.

  5.    Certification : 

   Als tijdens de eerste audit wordt vastgesteld dat u bepaalde zaken op orde moet brengen, krijgt u drie maanden de tijd om dit te doen. 

   Na een verlengingsaudit is deze periode beperkt tot één maand. De correcties kunnen bestaan uit het toezenden van documenten of foto's, of uit het (tegen betaling) uitvoeren van een nieuw bezoek van de auditor wanneer het nodig is om ter plaatse kennis te nemen van de situatie.

   Het certificaat is drie jaar geldig.

 • GLOBALG.A.P.

  Als u zich wenst te laten certificeren voor GLOBALG.A.P., download het formulier hieronder en stuur het terug naar controle@certisys.eu : 

  Aanvraag van een audit GlobalGAP of Vegaplan Aanvraag van een audit GlobalGAP of Vegaplan(pdf)

  Wat is het? 

  GLOBALG.A.P. is een internationaal erkende standaard voor goede landbouwpraktijken (Good Agriculture Practices). Als u al biologisch gecertificeerd bent, kunt u gemakkelijk voldoen aan de GLOBALG.A.P.-normen, aangezien veel principes vergelijkbaar zijn met de specificaties van de biologische landbouw (EU) en gebaseerd zijn op dezelfde waarden: duurzaamheid, gezondheid, dierenwelzijn en respect voor het milieu.

  Voordelen

  Voor landbouwers 

  • Totstandbrenging van een efficiënter en rendabeler productiesysteem 

  • Markttoegang

  Voor consumenten & retailers

   garantie dat voedsel voldoet aan aanvaarde veiligheids- en kwaliteitsniveaus 

   Vermindering van de administratieve en financiële kosten: wanneer grondstoffen en/of producten onder een kwaliteitssysteem vallen, levert de detailhandelaar gemakkelijk het bewijs dat aan de wettelijke eisen wordt voldaan. 

  De 5 stappen voor certificering

   1.    Verzamel informatie 
  •    Téléchargez les documents et listes de contrôle GLOBALG.A.P. à partir du centre de documentation


  2.    Demande

   Download en vul het auditaanvraagdocument Aanvraag van een audit GlobalGAP of Vegaplan Aanvraag van een audit GlobalGAP of Vegaplan(pdf) in en vul het in.

  • Stuur het ondertekend en gedateerd terug naar controle@certisys.eu. 

  • Een CKCert-medewerker neemt contact met u op om een eerste contact te leggen en uw vragen te beantwoorden. 

  • Je sluit een contract af met CKCert.

  • U krijgt een GLOBALG.A.P. nummer (GGN)

  3.    Auto-evaluatie :
  •    De marktdeelnemer voert een auto-evaluatie uit aan de hand van de checklist en corrigeert de punten die hij niet in acht neemt.


  4.    Eerste audit :
  •    De CKCert-auditor komt de audit uitvoeren op de datum en het tijdstip dat met u is afgesproken.


  5.    Certification :
  •    Als de onderneming aan de eisen voldoet, ontvangt zij een GLOBAL.G.A.P.-certificaat voor de betreffende versie en het toepassingsgebied. 

  •    Het certificaat is één jaar geldig. 

 • Europese nationale logo's


  Er bestaan op biologische levensmiddelen nog andere, zowel nationale als particuliere labels, toegekend op grond van lastenboeken die worden beheerd door organisaties van producenten, verwerkers of verbruikers.
  Vaak bestonden die labels al voor er van Europese regelgeving sprake was en bestrijken ze nu gebieden die niet onder die regelgeving vallen, zoals cosmetica, kleding, onderhoudsproducten, catering (grootkeuken) enz., of omvatten ze een aantal normen die verder gaan dan de verordening.

  Voor het verkrijgen van de meeste van die labels, dient men voor de Europese normen gecertificeerd te zijn.
  Vind alle logos terug op organic-bio.com.

  Aan elk label hangen specifieke regels vast en verschillende formulieren en tariefsystemen.  Voor meer info mail naar info@certisys.eu. Bekijk de tarieven en vul de formulieren in.

   Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende nationale/private labels. Ze worden per land vermeld, maar kunnen ook buiten deze landen worden gebruikt.

  Zweden

   

  Meer info over Krav