Biogarantie® en Ecogarantie®

Wilt u uw BIO-producten beter herkenbaar maken en communiceren over de duurzaamheid ervan?
Bent u actief op een terrein dat niet onder de Europese regelgeving valt, bijvoorbeeld in het grootkeukenbedrijf? Brengt u cosmetica, schoonmaakproducten of zout op de markt?

 • Labels

  Privé labels

  Biogarantie® en Ecogarantie® zijn twee privé bio-labels. Het Ecogarantie label wordt beheerd door de vakvereniging Probila-Unitrab die er 100% eigenaar van is.  In het Franstalig landsgedeelte zorgt de vakvereniging Probila-Unitrab voor het beheer van het Biogarantie® logo voor bereiders/verwerkers, verdelers, verkooppunten en catering, terwijl UNAB instaat voor de opvolging van de dossiers van de producenten.  In Vlaanderen wordt het Biogarantie logo door BioForum Vlaanderen beheerd. Ze zijn gegroeid uit een Belgische burgerbeweging die BIO-producten wilde promoten, herkenbaar maken en naar waarde laten schatten. 

  Het gaat om privé-lastenboeken die de Europese regelgeving aanvullen en die gebieden bestrijken die niet door Europa worden geregeld, met name het grootkeukenbedrijf, onderhoudsproducten en cosmetica. De labels zijn terug te vinden op het merendeel van de bioproducten die in België worden verkocht. Beide labels worden gecontroleerd door erkende controleorganen, zoals Certisys.


  Raadpleeg de tarieven en download de formulieren.
  Meer info op Biogarantie®, Ecogarantie®.
  Biogarantie® Lastenboek Biogarantie® Lastenboek(pdf)
  Ecogarantie® Lastenboek Ecogarantie® Lastenboek(pdf)

 • Biogarantie®

  Waarom gebruik maken van het label Biogarantie®?

  Biogarantie® stelt u in staat het duurzame aspect van uw BIO-aanpak – ongeacht of de invalshoek ecologisch, sociaal of economisch is – te laten renderen. Biogarantie® baseert zich niet alleen op de Europese regelgeving, het label bevordert eveneens:
  • het hanteren van billijke prijzen,
  • het behoud van natuurlijke rijkdommen (water, energie, biodiversiteit),
  • zo weinig mogelijk transport, verpakking en afval
  • en het werken met plaatselijke producten en seizoenproducten.

  Het gebruik van het Biogarantie®-label is een teken van uw engagement, bijvoorbeeld als producent of verwerker, op het vlak van al die duurzame werkwijzen zoals ze in een handvest staan. Om het te mogen gebruiken moet u het lastenboek van Biogarantie® naleven en het duurzaamheidshandvest dat erbij hoort ondertekenen.

  Biogarantie® Lastenboek Biogarantie® Lastenboek(pdf)

  Ecologisch duurzaamheidscharter Ecologisch duurzaamheidscharter(pdf)

  De meerwaarde van biogarantie voor bedrijven?

  Verklaring voor onderaannemers

  Wanneer handelingen aan derden zijn uitbesteed, dan moet de marktdeelnemer onder wiens naam of handelsnaam het Biogarantie-product in de handel wordt gebracht er zelf voor zorgen dat het product voldoet aan de vereisten van het Biogarantie-lastenboek. Samen met de controleorganen is een document ontwikkeld waarmee loonwerkers en onderaannemers kunnen aantonen dat aan de Biogarantie-vereisten is voldaan. Er is samen met de controleorganisaties ook een sanctietabel uitgewerkt, om tot een geharmoniseerde aanpak te komen. Declaration Of Conformity BG Subcontractor. Declaration Of Conformity BG Subcontractor.(pdf)

  Een label voor uw Biogarantie®-verkooppunt?

  Biogarantie®-verkooppunten zijn te herkennen aan de Biogarantie®-sticker bij de ingang. Deze winkels houden zich aan bepalingen met betrekking tot:
  het gamma: ze verkopen een ruim assortiment levensmiddelen (minstens 70% van hun volledig assortiment), waarvan ten minste 80% bestaat uit gecertificeerde bioproducten.
  etikettering: deze winkels hanteren een specifieke BIO-communicatie (uithangbord, etiketten, producten, enz.) die hun werkwijze en hun BIO-engagement in de verf zet.

  Biogarantie®, communicatie voor uw restaurant?

  Het BIO restaurantwezen valt nog niet onder de Europese verordening, die de marktdeelnemers in dit bedrijf dus nog geen middelen aanreikt om BIO te communiceren, meer bepaald met het Europese logo. Wel zijn er al gewestelijke normen van kracht in Brussel en Wallonië. Die normen zijn een doorslag van het Biogarantie®-lastenboek, dat daardoor een officieel karakter krijgt. Daardoor is de benaming BIO beschermd en is iedere restauranthouder die over zijn bio-aankopen of -specialiteiten communiceert, verplicht zich te laten controleren en certificeren. De certificatie stelt hem in staat zijn klanten waarborgen te bieden en zijn BIO werkwijze te laten renderen. De geloofwaardige en legitieme communicatie kan gebeuren via het Biogarantie®-label of met behulp van de mini-affiches van Certisys Onze Bioproducten worden gecontroleerd en gecertificeerd, met daarop het geldigheidsjaar van het certificaat van de marktdeelnemer.
  Starten met BIO catering?
  BIOGARANTIE Lastenboek Catering ondernemingen BIOGARANTIE Lastenboek Catering ondernemingen(pdf)

  Een Biogarantie®-label voor uw cosmetica?

  Dankzij het Biogarantie®-systeem kunt u uw BIO producten (aftreksels, etherische oliën enz.) beter laten renderen door controle en certificatie die uw activiteit meer geloofwaardigheid verlenen. 
  Certisys werkt ook samen met de Soil Association om bedrijven die dat willen de mogelijkheid te geven een verwijzing naar COSMOS te hanteren.
  Starten met bio cosmetica?
  Meer infos op cosmos en soil association websites.

 • Ecogarantie®

  Waarom gebruik maken van het label Ecogarantie®?

  Het label Ecogarantie® bestrijkt: cosmetica, schoonmaakmiddelen, sprays, verstuivers, luchtverfrissers, zeezout enz. Aangezien die werkterreinen niet zijn opgenomen in het toepassingsgebied van de bio-regelgeving, is het label Ecogarantie® volkomen particulier. Ook dit label wordt gecontroleerd door Certisys.

  Ecogarantie® is een initiatief van Probila-Unitrab, die in samenwerking met haar leden en experten van verschillende sectoren werkgroepen organiseert om een sterke en geloofwaardige standaard te ontwikkelen en behouden, gebaseerd onder andere op grondige onderzoeken van de componenten. Die normen worden opgenomen in het Ecogarantie®-lastenboek en kunnen gewijzigd worden naarmate het onderzoek en de ontwikkeling vorderen.
  Ecogarantie® Lastenboek Ecogarantie® Lastenboek(pdf)
  Conventie ECOGARANTIE® Conventie ECOGARANTIE®(pdf)

  Ecogarantie® brochure voor professionelen
  Meer info op Ecogarantie® en Probila-Unitrab.

  Een Ecogarantie-label voor uw zout?

  Het Ecogarantie®-lastenboek valoriseert de traditionele en ambachtelijke werkwijze. Het bevoorrecht zachte technieken en schrijft regelmatige oogst met de hand voor (dus geen mechanische oogst één keer per jaar) zonder raffinering of toevoeging van antiklontermiddelen.

  Lastenboek Ecogarantie Deel IV : Zout Lastenboek Ecogarantie Deel IV : Zout(pdf)