Etikettering

Wilt u biologische producten verkopen met het Europese label? Hebt u belangstelling voor andere, nationale of particuliere labels? Wilt u de voorwaarden voor het gebruik ervan kennen?

 • Europees logo

  Een europese logo voor biologische landbouw?

  Het Europees logo certificeert dat bioproducten voldoen aan de EU-verordening over de biologische landbouw. Het is bedoeld om bij de consument het vertrouwen te verstevigen met betrekking tot de controle en de herkomst van de producten die hij verbruikt en het verleent bio een enorme zichtbaarheid en erkenning. Naast het 'euroblad' mogen op biologische producten ook nationale en particuliere labels gebruikt worden.

  Handleiding + download EU-logo

  Raadpleeg de handleiding voor het gebruik van het Europees logo : via deze link kunt u ook de verschillende formaten van het EU-logo downloaden.

  Praktische gids etikettering

  Praktische gids etikettering Praktische gids etikettering(pdf)

  Voorbeeld van etiket ?

   

  Bio product

  De benaming “biologisch” en afgeleide termen zoals “Bio” enz. zijn sinds 1992 gedeponeerd en beschermd.  Deze benaming mag enkel onder heel duidelijk door de Eureopese verordeningen omschreven voorwaarden gebruikt worden.

   

  Het BIO logo van de EU

  Het Europees logo is verplicht sinds 1 juli 2010 op alle bio voorverpakte voedingswaren.

   

  Privaat logo

  Het gebruik van andere facultatieve nationale logo's, zoals Biogarantie in België, maakt het mogelijk de BIO producten snel te onderscheiden van gangbare producten.

   

  BE-BIO-01

  Verwijzing naar het codenummer van het controleorgaan en naar de oorsprong van de landbouwgrondstoffen.

   

  De ingrediëntenlijst

  De ingrediëntenlijst geeft aan welke ingrediënten bio zijn door er bijvoorbeeld een * naast te plaatsen.

   

  De groentenkoning

  De vermelding van de naam en het adres van de verantwoordelijke voor het product maakt een optimale traceerbaarheid mogelijk.

  Conform etiket in detail toegelicht Conform etiket in detail toegelicht(pdf)

  Het Europees logo op alle producten?

  Er bestaan vier categorieën van certificatie voor verwerkte producten, gebaseerd op het gebruikte percentage biologische ingrediënten:
  1.    Producten die voor 100% uit biologische ingrediënten bestaan.
  2.    Producten met minder dan 95% de ingrediënten uit de biologische landbouw.
  3.    Producten uit omschakeling naar de biologische landbouw.
  4.    Producten met als hoofdingrediënt een product van jacht of visvangst.

  Voor elke gecertificeerde productcategorie zijn er etiketteringsregels na te leven.
  Praktische gids etikettering Praktische gids etikettering(pdf)

  Het Europees bio-logo mag alleen worden gebruikt op producten die 100% BIO zijn, het is daarop trouwens verplicht. De herkomst van de ingrediënten – 'EU Landbouw', 'niet-EU Landbouw' of 'EU/niet-EU Landbouw' – moet onder de verwijzing naar het controleorgaan vermeld staan in de taal van het land waar het product zal verkocht worden. Voor de andere categorieën is de herkomstvermelding facultatief, maar in de ingrediëntenlijst moet vermeld staan welke ingrediënten bio zijn.
  In alle gevallen is verwijzing naar de code van het controleorgaan verplicht, bijvoorbeeld BE-BIO-01 voor Certisys in België, LU-BIO-06 voor Certisys in Luxemburg of SN-BIO-128 voor Certisys in het buitenland, Senegal in dit geval. Naast 'BE-BIO-01' schept het voluit geschreven 'Certisys' meer duidelijkheid voor de consument; de naam verleent het product ook meer geloofwaardigheid en geeft er een grotere band met het lokale aan.


  Wat met niet-voorverpakte bioproducten (in bulk)?
  Het bio-logo van de EU mag worden gebruikt op niet-voorverpakte bioproducten, op vrijwillige basis weliswaar en mits ze zijn geproduceerd in Europa en de bepalingen van verordening n° 834/2007 naleven.


  En ingevoerde/uitgevoerde bioproducten?
  Hetzelfde geldt voor bioproducten die van buiten de Europese Unie ingevoerd zijn, mits ze voldoen aan een geheel van evenwaardige strikte regels. Het gebruik van het logo is niet verplicht op bioproducten die buiten Europa worden verkocht, maar àls men het gebruikt, moeten de normen van de Europese regelgeving nageleefd worden.

  Bestaat er een controle- en certificatiestelsel?

  Wie binnen de biologische sector actief is, moet altijd de verordening van de Europese Unie naleven. Hij wordt geïnspecteerd door controleorganen die geaccrediteerd en erkend zijn door de overheid en die certificeren dat hij aan die regels voldoet. Marktdeelnemers die de voorwaarden vervullen, krijgen een certificaat en mogen hun producten etiketteren met de vermelding bio.
  Deze benaming is beschermd en alleen marktdeelnemers die in orde zijn, mogen ze gebruiken. De Commissie heeft haar BIO-logo ontwikkeld om de consument in staat te stellen bioproducten makkelijker te herkennen. Het gebruik ervan is in bepaalde gevallen verplicht en verschilt naar gelang van de productcategorieën.
  Lijst de erkende controle-instanties en/of -organisaties. Lijst de erkende controle-instanties en/of -organisaties.(pdf)

   

 • Biogarantie®/
  Ecogarantie®

 • Certisys logo

  Zijn uw producten door Certisys gecertificeerd?

  Worden uw bedrijf of uw producten gecontroleerd en gecertificeerd door Certisys?
  Zou u ons logo graag gebruiken in uw communicatie of op uw verpakkingen?
  Het logo van Certisys mag vrij worden gebruikt, uiteraard mits men de gebruiksvoorwaarden die in het logobook staan naleeft, evenals de etiketteringsregels die daartoe zijn vastgelegd.
  LogoBook LogoBook(pdf)

  U kan de verschillende logo's hier downloaden :

  Logo Certisys Bio Certification Logo Certisys Bio Certification(jpg)
  Logo Certisys Neutraal Logo Certisys Neutraal(jpg)
  Logo Certisys Bio Certification Logo Certisys Bio Certification(jpg)
  Logo Certisys Inputs Logo Certisys Inputs(jpg)

   


  Ontdek alle onze communicatiemiddelen

 • Andere logos

  Officiële nationale en particuliere labels


  Er bestaan op biologische levensmiddelen nog andere, zowel nationale als particuliere labels, toegekend op grond van lastenboeken die worden beheerd door organisaties van producenten, verwerkers of verbruikers.
  Vaak bestonden die labels al voor er van Europese regelgeving sprake was en bestrijken ze nu gebieden die niet onder die regelgeving vallen, zoals cosmetica, kleding, onderhoudsproducten, catering (grootkeuken) enz., of omvatten ze een aantal normen die verder gaan dan de verordening. Voor het verkrijgen van de meeste van die labels, dient men voor de Europese normen gecertificeerd te zijn.
  Vind ze terug op de pagina Invoer/uitvoer EU
       
  Vind alle logos terug op organic-bio.com.

 • Merken van verdelers

  Etiketten op uw naam?

  Verdeelt u biologische producten en zou op die producten graag een nieuw etiket met uw eigen merk aanbrengen? Om ze met uw eigen naam te mogen heretiketteren moeten ze voldoen aan de officiële bionormen. Neem contact op met joelle.cesar@certisys.eu
  Praktische gids etikettering Praktische gids etikettering(pdf)