Belangrijke cijfers

Hoeveel hectaren, boerderijen, dieren, bedrijven en verbruikers vertegenwoordigt de biologische landbouw momenteel in België, in Europa en over de hele wereld?