Regelgeving

Net als elders in de Europese Unie zijn in België de verordening (EU) n°834/2007 en haar uitvoeringsverordeningen de basis voor de biologische landbouw. De toepassing ervan gebeurt eveneens via gewestbesluiten. Daarnaast bestaan er particuliere of nationale lastenboeken voor gebieden die niet onder de Europese regelgeving vallen.

BREXIT NEWS : vind alle wijzigingen vanaf 1 januari 2021 voor de in- en uitvoer in de rubriek "IMPORT" hieronder.

INVOER UIT RISICOLANDEN NEWS : Turkije op de lijst van risicolanden vanaf 1 maart 2021. Meer informatie in de rubriek "IMPORT" hieronder.