Regelgeving

Net als elders in de Europese Unie zijn in België de verordening (EU) n°834/2007 en haar uitvoeringsverordeningen de basis voor de biologische landbouw. De toepassing ervan gebeurt eveneens via gewestbesluiten. Daarnaast bestaan er particuliere of nationale lastenboeken voor gebieden die niet onder de Europese regelgeving vallen.