FAQ

 • Marktdeelnemers

  Contract en Kennisgeving

  Welk(e) product(en) moet u vermelden ?  Dient u ze allemaal op te sommen ?
  Nee, u mag algemeen blijven (een jambereider vermeldt bijvoorbeeld “jam” en niet alle sooten jam die hij klaarmaakt).

  Welke site(s) moet u vermelden ?
  - Indien uw biologische activiteit plaatsvindt op hetzelfde adres dan uw maatschappelijke zetel, dan schrijft u gewoon “zie hierboven” of “idem”.  Anders vermeldt u het adres van de plaats waar de activiteit plaatsvindt.
  Bijvoorbeeld : uw maatschappelijke zetel bevindt zich in Brussel en uw activiteit vindt plaats in Gent.  Het adres in Brussel staat dan vermeld bovenaan het contract onder de naam van de marktdeelnemer (de verzoeker), terwijl het adres in Gent lager op bladzijde 1 vermeld wordt onder “Voor de producten aanwezig op de volgende sites (verkooppunten, stockeerplaatsen, bereidingsoorden, enz...) : (Enkel de sites van de aanvrager)”.

  - Indien uw activiteit in het buitenland plaatsvindt, dan vermeldt u uw adres in het buitenland NIET.  Schrijf gewoon het adres van uw maatschappelijke zetel in België op.
  Deze opmerking geldt ook voor de kennisgeving onder “Adres waar de biologische activiteit plaatsvindt”.

  Wie tekent de contracten en de kennisgeving ?
  - Marktdeelnemers in eigen naam : enkel de marktdeelnemer
  - Marktdeelnemers in vereniging : ALLE vennoten
  - Bedrijven in bvba, NV : de perso(o)n(en) bevoegd om het bedrijf te vertegenwoordigen (zie de statuten).

  Hoe voegt u een activiteit toe aan uw dossier ?
  Zend een nieuwe kennisgeving naar ons kantoor en hou uw controleur op de hoogte.

  Premies

  Wij wijzen er u op dat het bedrag en de uitkering van de biologische landbouw premies door de Vlaamse Overheid bepaald worden.
  Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de internetsite van de Vlaamse Overheid.

  Ontheffingen

  Het zaaigoed moet bio zijn. Wanneer het zaaigoed niet meer voorradig is of wanneer een bepaalde variëteit niet in bio bestaat, dan kan u niet behandelde gangbare zaden gebruiken op voorwaarde dat u een ontheffing aangevraagd en gekregen heeft.  U mag nooit behandelde zaden gebruiken.

  Mag ik mijn voorraad niet behandeld zaadgoed van vorig jaar ook nog dit jaar gebruiken zonder een bijkomende ontheffing aan te vragen ?
  Ja, indien u voor de voorraad zaaigoed vorig jaar reeds een ontheffing kreeg.

  Moet ik een ontheffing aanvragen voor mijn eigen zaaigoed ?
  Indien het om eigen bio zaaigoed gaat, hoeft u geen ontheffing aan te vragen.

  Waar kan ik bio frigo aardbeiplantjes of bio aarbeistekken vinden ?
  Neem contact op met BioForum Vlaanderen.

  Mijn zaaigoed werd reeds uitgezaaid en mijn ontheffing werd geweigerd.  Wat moet ik doen ?
  Neem contact met ons op.

  Mag ik een meststof voor mijn teelten gebruiken ?
  U mag een meststof gebruiken op voorwaarde dat deze overeenstemt met Bijlage I van Vordering CEE 889/2008 en het BVR van 12/12/2008. U moet de technische fiche van de meststof aan uw controleur kunnen voorleggen.  Vóór u de meststof gebruikt moet u ook nagaan of de samenstelling conform is met Bijlage 1 van Verordening 889/2008.

  Verhandelingsbonnen

  Hoe kan ik de 3/4 van het leven van de runderen berekenen ?
  Neem contact met ons op.

  Mag ik mijn rund in de bio keten verkopen ?
  Neem contact op met Julien Filippi en geef hem het volledige oormerknummer.

  Veeteelt

  Mag ik voeder X aan mijn dieren geven ?
  U moet op de technische fiche van de leverancier de samenstelling van het voeder verifiëren en nagaan of deze samenstelling conform is met de geldende Regelgeving.

  Mag ik mijn bio dieren voederen met gras of hooi in omschakeling ?
  Voor voer in 2de jaar omschakeling :
  100% indien het voer op het landbouwbedrijf geteeld werd.
  30% indien het elders gekocht werd.

  Voor voer in 1ste jaar omschakeling :
  20% indien het voer op het landbouwbedrijf geteeld werd en wanneer de percelen in kwestie tijdens de laatste 5 jaren niet geïntegreerd werden in een biologische productie-eenheid.
  Het is verboden voer in 1ste jaar omschakeling aan te kopen.

  Welk is het percentage toegelaten keizersneden ?

  100% : de 3 eerste jaren
  70% het 4de en 5de jaar
  20% na 5 jaar

  Wat zijn de voorwaarden om dieren aan te binden ?
  Vanaf 01/01/2014 is het aantal aangebonden dieren beperkt tot 50.

  Welk type dier mag ik aankopen ?
  Enkel vrouwelijke dieren die nog niet geworpen hebben, tot 10% per jaar van de volwassen veestapel OF 40% van de volwassen veestapel bij een omschakeling naar een ander ras, bij uitbreiding van de veestapel of bij een specialisering.  In dit laatste geval (40% van de veestapel) moet u een ontheffing aanvragen.
  De aankoop van gangbare mannelijke reproductiedieren is toegelaten.
  Wanneer het om bio dieren gaat, dan mag u aankopen wat u wil (niet enkel dieren die nog niet geworpen hebben).

  Mag ik eenzelfde ras zowel gangbaar als BIO houden ?
  Wanneer u reeds een bepaald gangbaar ras houdt, mag u dat zelfde ras niet in Bio houden.  U mag bijgevolg geen gangbare en bio dieren van eenzelfde soort in uw bedrijf hebben (u mag dus ook geen bio EN gangbare runderen houden).

 • Wat is bio?

  Uw vragen over Bio in het algemeen?

  Voor algemene informatie over biologische landbouw en voeding, zie de FAQ pagina van de Europese Commissie of FAO (Food and agriculture Organization of United Nations). U kunt ook veel info vinden op de website van Bioforum Vlaanderen. Lees de 5 redenen om BIO te kiezen.
  Bioconsumptie in Vlaanderen: De resultaten van de enquête “Waarom kies jij bio?

  5 redenen om voor bio te kiezen

  Bio zit in de grond
  De start van bio is volle, vruchtbare grond. Biologische teelt mag alleen in volle grond, want de bodem is de kern van de landbouw en onze voedselvoorziening. Een bioboer investeert in de natuurlijke vruchtbaarheid van zijn grond. Een vruchtbare bodem, rijk aan humus, schenkt de boer niet alleen een goede en voedzame opbrengst, maar ook een natuurlijke bescherming tegen plagen en ziektes. Zo kan hij kunstmest en chemische pesticiden vermijden. En ggo’s uiteraard ook.

  Bio zit in je brood
  De biowetgeving stopt niet bij de boer ! Want de meeste voedingswaren die we eten, zijn eerst verwerkt. Dankzij de wetgeving voor bio, kan je er op aan dat de biologische grondstoffen van de boer zorgvuldig verwerkt worden tot lekkere, pure voeding. Zo ben je als consument zeker van de kwaliteit van je product: puur en met een hoge voedingswaarde.

  Om er meer over te weten, lees "Waarom is verwerking specifiek in bio ?" hieronder

  Bio zit in het milieu
  De biologische veeteelt onderscheidt zich op een heel belangrijk punt: biologische veeteelt is altijd grondgebonden. Dat betekent dat het aantal dieren dat een veehouder kweekt, in verhouding staat tot de grond die nodig is om het voer te telen en tot de mest die nodig is om de bodem te voeden. Met bio veel minder milieulast! Want in bio is mest een grondstof die de bodem voedt, geen lastig afvalproduct. Bio betekent grote inspanningen om de kringloop te sluiten.

  Bio zit in het dier
  Biologische dieren kunnen vrij naar buiten, eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien. Als ze beschutting nodig hebben, zitten ze in een ruime zonverlichte stal. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen zoveel mogelijk te beperken. 

  Bio zit in de toekomst
  We kunnen niet zonder eten! Dus ook niet zonder landbouw. We zorgen er maar beter voor dat onze landbouw wereldwijd nog lang kan blijven duren. Dat is precies wat bio nastreeft. Want een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden of grondstoffen uit te putten. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen. Het wereldwijde netwerk van de biosector, IFOAM, stelt vier principes voor bio voorop: gezondheid, ecologie, zorg en rechtvaardigheid.

  Beginselen van de Biologische landbouw IFOAM Beginselen van de Biologische landbouw IFOAM(pdf)

  Deze redenen vindt je terug op Bio Mijn Natuur.

  Natuurlijk = Biologisch ?

  Je ziet het steeds vaker op verpakkingen, de woorden 'natuurlijk', 'ambachtelijk', 'lokaal' en 'uit het seizoen'.
  Deze woorden zijn echter niet wettelijk beschermd en krijgen ook geen vaste definitie. Het is dus heel gemakkelijk om wel te beweren dat een product natuurlijk is, maar daar hoef je in principe niets voor te doen. Je kan het heel groot op je verpakking zetten en niemand zal deze producent controleren. Het resultaat is dat veel producten deze claims ook maken, maar toch staan ze vaak heel ver van deze eigenschappen. Ze bevatten meestal een heleboel synthetische bewaar- en smaakstoffen, goedkope vulstoffen, residu's van kunstmest, chemiche pesticiden en antibiotica. Of overmatig veel suiker, glucose en zetmeelstoffen en ze hebben talloze verwerkingsprocessen doorlopen, wat de voedingswaarde kan wegnemen. Laat je dus niets wijsmaken en kijk op de ingrediëntenlijst.

  De term 'biologisch' is wel wettelijk beschermd en strikt gecontroleerd. Hiervan weet je dus zeker dat de ingrediënten volgens de biologische teeltmethode zijn gegroeid. En dat de processen en ingrediënten voor de verwerking ook gebonden zijn aan strikte regels van de wetgeving voor bio.

  Dit komisch (Engelstalig) filmpje maakt duidelijk dat reclamemakers gretig aan de haal gaan met de term 'natuurlijk'. The Natural Effect

  Deze informatie vindt je terug op Bio Mijn Natuur.

  GGO's toegestaan in bio ?

  Het gebruik van GGO's is, en was steeds, totaal verboden in de biologische voeding en dit  op alle niveaus van de keten (zaaigoed, teelten, aroma's, enz.).  Bij toevallige contaminaties verwijst de bio wetgeving naar de GGO regelgeving van de EU die van toepassing is op alle voedingswaren.  De verordening inzake de etikettering van voedingswaren houdt rekening met drift en beperkte de niet te overschrijden grens tot 0.9%. Boven deze grens moeten de GGO's vermeld staan op het etiket.

  GGO’s gaan niet samen met een landbouwecosysteem dat veel variatie kent, zoals de biologische landbouw. Daarom zijn ze ook niet nuttig voor de agro-ecologische landbouwsystemen van de biologische productie. Verder heeft de recente geschiedenis van GGO's bewezen dat ze alleen van tijdelijke aard zijn.

  Uiteindelijk wilt 65% van de Belgen geen GGO's !

  Deze informatie vindt je terug op Bio Mijn Natuur.

  Waarom is verwerking specifiek in bio ?

  De meeste voeding komt niet zomaar van het veld of het vee, maar het is 'verwerkt'. In de gangbare voedingsindustrie gebeurt de verwerking van producten met behulp van chemische hulpstoffen. De biologische verwerking pakt het anders aan.

  In de gangbare voedingsindustrie wordt ons voedsel vaak sterk bewerkt om via additieven, kleur, textuur, smaak en houdbaarheid te verbeteren. De biologische verwerker streeft naar een product dat zo puur mogelijk blijft, met zo weinig mogelijk toevoegingen en met een zo hoog mogelijke natuurlijke voedingswaarde. Met andere woorden: een product dat van nature een rijke smaak, een aangename textuur en een aantrekkelijke kleur bezit.

  Als de verwerker al zijn ingrediënten aangekocht heeft, moet hij strikt de wetgeving i.v.m. biologische verwerking volgen. Deze wetgeving bevat een lijst met hulpstoffen én een lijst met toevoegingen die toegelaten zijn.Ook mag een biologische verwerker geen genetisch gemanipuleerde ingrediënten gebruiken.

  Deze informatie vindt je terug op Bio Mijn Natuur.

  Waar koop ik bioproducten?

  Tegenwoordig is het niet moeilijk om bioproducten te vinden !
  De basisproducten vind je zeker in de supermarkten. Bijna de helft van de bio-aankopen gebeurt trouwens in grootwarenhuizen. De andere helft koopt men in gespecialiseerde biowinkels. Die bieden naast basisproducten vaak ook verswaren en exclusieve producten aan.
  Of je koopt je bioproducten rechtstreeks bij de producent: op een biomarkt of bij een landbouwer met thuisverkoop. Je kan je ook abonneren op een wekelijks groente- of fruitabonnement via Voedselteams of een ander afhaalpunt.

  Kijk voor alle Vlaamse bioverkooppunten in de online BioGenietenGids.

  Kan bio de wereld voeden?

  Naarmate biolandbouw zich verder ontwikkelt, duikt de vraag of bio voldoende kan produceren, steeds meer op. Is bio de juiste keuze?

  Het rijke Noorden
  Het is waar dat in Europa bioboeren gemiddeld minder produceren dan gangbare boeren. Maar om een totaalbeeld te krijgen is het essentieel alle productiefactoren mee in rekening te brengen, en dit over een langere periode. Daarbij speelt de bodem een cruciale rol. Verschillende onderzoeken geven aan dat gangbare landbouwmethoden aan de basis liggen van de verontrustende trend waarbij bodemvruchtbaarheid afneemt en erosie toeneemt.
  Volgens een amerikaans onzerdoek kunnen biologische bodems beter water vasthouden, hebben een betere structuur en een hoger gehalte aan organisch materiaal.

  Het Zuiden
  Verschillende projecten in het Zuiden tonen aan dat duurzame landbouwmethodes, zonder het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, hogere opbrengsten opleveren.

  Eigenlijk is er genoeg voedsel, maar het is ongelijk verdeeld.
  De belangrijkste oorzaken van hongersnood zijn inderdaad armoede en een slechte voedselverdeling. Bijna 80% van de ondervoede kinderen in het Zuiden leeft in landen met voedseloverschotten. Daarenboven zien we een stijgende trend van mensen die er een eenzijdig voedingspatroon op nahouden.

  Conclusie: het kan met bio
  Er is (nog) voldoende voedsel op onze wereldbol. Met bio kunnen de geïndustrialiseerde landen hoogstwaarschijnlijk in hun eigen behoefte voorzien, weliswaar als we minder vlees verorberen. Onderzoek wijst duidelijk uit dat in ontwikkelingslanden biolandbouw hogere opbrengsten kan opleveren.

  Om er meer over te lezen: Kan bio de wereld voeden?

  Bio, een keuze voor de toekomst ?

  Bio is heel veelzijdig en is gebaseerd op een reeks waarden zoals : Gezondheid, Ecologie,  Rechtvaardigheid en Voorzorg.  Bio kan zich slechts op een harmonieuse manier ontwikkelen wanneer deze waarden naast de Europese wetgeving in acht genomen worden.   De sector wenst de bio landbouw op basis van deze waarden verder te ontwikkelen.  Deze waarden zijn noodzakelijk voor de sector, maar ook voor de consument die opnieuw zal kunnen vertrouwen op een kwaliteitsvoeding door lokale bio producten te kopen.
  Beginselen van de Biologische landbouw IFOAM Beginselen van de Biologische landbouw IFOAM(pdf)

 • Bio controles

  Zijn de controleorganen werkelijk onafhankelijk ?

  In België bestaan er vier controleorganen, waaronder Certisys, die door de Overheid bevoegd verklaard werden voor bio controle en certificering.  Deze controleorganen worden door de Overheid gecontroleerd en de Overheid heeft toegang tot de lokalen van de controleorganen.  De controles worden ook door de Overheid geverifieerd.  De controleorganen moeten volledig transparant te werk gaan :
  - online toegang tot de lijst met de gecertificeerde marktdeelnemers,
  - activiteitenrapporten gericht aan de officiële Overheid,
  - uitwisseling van informatie tussen de verschillende controleorganen,
  - samenwerking in geval van crisissen, enz.

  Hoe werkt biocontrole? BioForum Vlaanderen

  Hoe werkt de bioboer?

  De bioboer gebruikt een innovatieve landbouwmethode. Hij werkt met de natuur samen. De bioboer levert zo kwaliteitsvolle producten en dit met een zo klein mogelijk negatieve impact op het milieu, het klimaat, het grondwater, de fauna en flora op en rond het bedrijf.

  Lees meer op de website van Bioforum Vlaanderen.

  Kan men betrouwen op Bio in grootwarenhuizen ?

  De bio producten die in de grootwarenhuizen verkocht worden, moeten aan dezelfde vereisten voldoen en zijn aan dezelfde controles onderworpen dan de bio producten die in bio winkels, op de boerderij of op de markt verkocht worden. 
  De verhandeling door grootwarenhuizen legt de bio producenten wel bijkomende vereisten op (logistiek, prijs, kaliber, enz.). 
  Momenteel gebeurt 60% van de verkoop van bio levenswaren in België via grootwarenhuisketens. Maar er bestaan ook andere distributiekanalen : bio winkels, markten, abonnementen op bio mandjes, gemeenschappelijke of solidaire aankoopgroepen, directe verkoop op de boerderij, enz.

  Zijn geïmporteerde Bio producten even betrouwbaar ?

  Reactie Certisys Reactie Certisys "ARTE: Bio, een business zoals een andere?"(pdf)
  Tal van bio producten worden geïmporteerd omdat de vraag groter is dan de productie. Dat is zeker waar voor groenten en fruit omdat de buitenlandse productie het lokale aanbod vervolledigt.  

  De wetgeving over biologische voeding is immers Europese wetgeving en diezelfde wetgeving is dus van kracht in alle EU-lidstaten. Indien men een product invoert van buiten Europa moet men aan zijn eigen controleorganisatie kunnen aantonen dat het product geteeld is op een biologische wijze.

  Sommige landen hebben nationale regels voor biologische landbouw die vergelijkbaar zijn met de Europese, zij staan op de lijst van zogenaamde erkende derde landen. Import uit deze landen is sowieso toegestaan, maar uiteraard moeten hiervoor de nodige certificaten voor kunnen voorgelegd worden. 

  Er worden heel wat inspanningen geleverd om meer lokale producten aan te bieden in de bio zaken, maar ook in de grootwarenhuizen en via de andere distributiekanalen.  De sector krijgt meer structuur en wordt professioneler om het hoofd te bieden aan de groeiende vraag naar lokale bio producten.

  Om meer te lezen over invoerders/uitvoerders vanuit EU en over internationale handel in het algemeen.

  Bio, een sector waar fraude regelmatig opduikt ?

  In de bio sector komen er fraudes voor net zoals in elke andere sector.  Bio producten zijn onderworpen aan dezelfde controles dan gangbare producten (FAVV, fraudebestrijding, enz.) en worden bovendien gecontroleerd op de naleving van de bio lastenboeken.  De controleorganen brengen elk jaar tekortkomingen en fraudes aan het licht.  De sancties worden op een onpartijdige manier toegepast volgens een sanctiebarema dat kan gaan tot de uitsluiting van de marktdeelnemer en het totale verbod om bio producten te verkopen.  Dit sanctiebarema wordt opgesteld door de Overheid.
  Lees de reactie van BioForum Vlaanderen: Fraude met bio?
  FraudeMetBio FraudeMetBio(pdf)

 • Bio label

  Hoe herken ik bioproducten?

  Als je de term 'bio' leest op een verpakking, mag je ervan uitgaan dat het ook echt een bioproduct is. De term is immers wettelijk beschermd door de Europese wetgeving. Biologische producten hebben dus verplichte controle op alle stappen in de keten. Verpakte bioproducten dragen altijd een biolabel.Groenten en fruit die onverpakt zijn maar wel biologisch, worden vergezeld van een ‘kistkaart’ waarop de controlecode en het label staan.

  Onder het label vind je BE-BIO-01, het bewijs van Belgische controle op bio. De code kan variëren van 01 tot 03, omdat er drie Belgische controleorganisaties bestaan. Op een buitenlands bioproduct ontdek je een controlecode met eenzelfde structuur, beginnend met bijvoorbeeld NL of FR.

  Het Europees biolabel geldt over de hele Europese Unie en is verplicht op elk verpakt gecertificeerd biologisch product. Het label garandeert je dat het product door een onafhankelijke controleorganisatie als bio werd gecertificeerd.


  Veel Europese landen hebben ook een nationaal label. In België is dat het Biogarantie®-label. De regels voor dit label volgen de Europese wettelijke regels. Op sommige punten zijn de regels van dit label extra streng. Ook vraagt Biogarantie® aan de producent extra aandacht voor een eerlijke prijs, zorg voor water, energie, biodiversiteit, transport, verpakking en afval. Hieronder zie je enkele nationale privé-labels van andere Europese of buitenlandse landen .


  Uiteindelijk, is biologisch eten en drinken op restaurant in Vlaanderen nog niet verplicht om gecontroleerd te worden. Bij een Biogarantie®-restaurant ben je zeker dat ‘bio’ op het menu ook gecontroleerd wordt.

  Etiquette
   
  Let op ! « Natuurlijk »,  « uit het seizoen », « ambachtelijk » en « lokaal » zijn niet hetzelfde als bio! Wil je bio? Kijk dan uit naar de vermelding ‘biologisch’ en naar het logo. Zie « Natuurlijk = bio ? »

  Deze informatie vindt je terug op Bio Mijn Natuur.

  Wenst u meer over de Biogarantie en Ecogarantie labels te weten?

  Herken de bio labels - BioForum Vlaanderen.

  Wegwijs in de jungle van voedingslabels - Test Aankoop

  Voor meer info over de garanties achter het biolabel.

 • Wat brengt bio meer?

  Smaakt bio beter?

  Is biologisch eten lekkerder? Deels is dat een persoonlijke vraag met een persoonlijk antwoord maar hieronder een paar feiten over biologisch eten...

  Het geheim van een goed gerecht zit in de kwaliteit van de ingrediënten. Met bio kies je voor producten van de bovenste plank. De meest betrouwbare belofte op een pure en authentieke smaak.

  Waarom bio zo lekker smaakt heeft verschillende redenen: de teelt- en kweekwijze is anders. Hydrocultuur is niet toegelaten in de bioteelt; geen waterige groente of fruit! Een biologische vleeskip krijgt dubbel zoveel tijd als haar gangbare zus om vet te worden. En dat proef je onvermijdelijk aan de volle smaak van haar vlees.

  Bovendien zijn er bij de verwerking van deze volwaardige basisproducten heel wat regels waaraan de bakker, slager of koekjesfabrikant zich moet houden. Verwerkte biologische producten dienen zo puur mogelijk te zijn, met zo weinig mogelijk additieven en zonder kunstmatige aroma’s of smaakversterkers.

  Komt daar nog bij dat je in de biologische winkel vaak een verrassend gamma aan producten vindt, aan jou om ze te ontdekken!

  Deze informatie vindt je terug op Bio Mijn Natuur.

  Waarom kiest u best voor Bio eieren ?

    Omdat Certisys volgende elementen certificeert :
   - Het welzijn van de dieren
   - De vrije uitloop van de kippen
   - Gecontroleerd lokaal bio voeder voor het pluimvee
   - Dierenartsbehandeling beperkt tot het minimum
     (enkel om de dieren te genezen)
   - Minimum 1 tot 4 controles per jaar

  Waarom kiest u best voor biozuivelproducten ?

    Omdat Certisys het volgende certificeert :
   - Het welzijn van de dieren
   - Bio weiden
   - Een dierenartsbehandeling beperkt tot het minimum
   - Bio ingrediënten
   - Minimum 1 tot 4 controles per jaar

  Waarom kiest u best voor Bio fruit en groenten ?

    Omdat Certisys het volgende certificeert :
   - Geen GGO's
   - Percelen en zaaigoed zonder chemische meststoffen
   - Fruit en groenten geteeld in volle grond
   - Minimum 1 tot 4 controles per jaar


  De biologische fruitteelt, als duurzaamste methode, is verankerd in de Europese wetgeving voor biologische plantaardige producten. Hierbij wordt met zo weinig mogelijk milieubelasting of vervuiling geteeld:

   - De rassenkeuze verloopt momenteel op basis van ziekteresistentie en commerciële argumenten (opbrengst, uiterlijk en houdbaarheid). Er wordt gestreefd naar een natuurlijk evenwicht in de boomgaard onder meer via toepassing van biologische bestrijding (b.v. sluipwespen tegen bladluizen).
   - Organische bemesting (stalmest, compost) is veruit het belangrijkste, kunstmest is niet toegelaten.
   - Overige teeltmaatregelen zoals mechanische onkruidbestrijding of het verwijderen van bv. appels of peren, gebeurt manueel.

  Waarom kiest u best voor Bio vlees ?


  Omdat Certisys het volgende certificeert :
  - Het welzijn van de dieren
  - De dieren behoren tot een robuust en sterk ras
  - De dieren krijgen enkel geneesmiddelen voor therapeutische behandelingen
  - Keizersnedes worden enkel toegepast wanneer echt nodig.
  - Bio graslanden
  - De dieren hebben een vrije uitloop
  - De herbivoren hebben toegang tot weilanden
  - De dieren krijgen BIO gecontroleerd voeder
  - De traceerbaarheid van het vlees
  - Minimum 1 tot 4 controles per jaar

  Waarom kiest u best voor Bio graanproducten ?

    Omdat Certisys het volgende certificeert :
   - Percelen en zaaigoed zonder pesticiden
   - Gist zond GGO's
   - Bio brood zonder smaakverbeteraars
     noch artificiële kleurstoffen
   - Minimum 1 tot 4 controles per jaar


 • Is bio milieuvriendelijk?

  Is bio beter voor de planeet?

  Verschillende internationale onderzoeken toonden aan dat biologische landbouw tot een grotere verscheidenheid aan voedsel, voortplantingsmogelijkheden en biotopen voor flora en fauna leidt. Het bevordert de plantaardige en dierlijke biodiversiteit, zowel boven- als ondergronds. Verder blijken biologische bedrijven beter in staat om de kenmerkende landschapskarakteristieken van de streek te benadrukken.

  In biologische landbouw ligt de emissie van broeikasgassen over het algemeen lager dan bij gangbare landbouw. Chemische bestrijdingsmiddelen zijn niet toegestaan in de biologische landbouw. De lucht- en waterverontreiniging is daardoor aanzienlijk lager bij de biologische landbouw.

  Biolandbouw remt de opwarming van de aarde af door een lagere veebezetting en minder stikstofbemesting, het hogere gebruik van vaste mest, het verbod op kunstmest en meer toepassing van vruchtwisseling en bodembedekking, zorgen allemaal voor minder nitraatbelasting van het grondwater.

  Biologische landbouw zorgt ook voor een resistentere humusrijke bodem die een grote hoeveelheid koolstof kan opslaan maar ook zorgt voor een beter waterregulatie.
   
  Uiteindelijk, hebben uw keuzes ook een impact. U kunt uw voedingspatroon aanpassen naar een dieet met weinig of geen vlees of een ander aankoopgedrag aan te nemen (liever seizoensproducten, streekproducten, bioproducten, weinig bewerkte producten, gekocht zonder gebruik te maken van de aut, enz.).

  Om meer te lezen: European Commission - Environment

  Hoe zorgt bio voor een vruchtbare bodem?

  Biologische teelt mag alleen in volle grond, want de bodem is de kern van de landbouw en onze voedselvoorziening. Een bioboer investeert in de natuurlijke vruchtbaarheid van zijn grond: hij voegt organische stof toe zoals compost of dierlijke mest om voedingsstoffen aan te dragen, en past vruchtwisseling toe om de bodem niet uit te putten.

  Een vruchtbare bodem, rijk aan humus, schenkt de boer niet alleen een goede en voedzame opbrengst, maar ook een natuurlijke bescherming tegen plagen en ziektes. Zo kan hij kunstmest en pesticiden vermijden. En ggo’s uiteraard ook. Want een humusrijke bodem draagt ook bij aan de zuivering van ons water, aan de bescherming tegen overstroming en droogte, en aan het afremmen van klimaatverandering.

  Biolandbouw biedt een oplossing in het dilemma tussen natuur en landbouw, want biolandbouw gebruikt nuttige landbouwgrond voor voedsel voor mensen, maar verzorgt tegelijkertijd ook de bodem en de biodiversiteit.

  Deze informatie vindt je terug op Bio Mijn Natuur.

  Is bio duurzaam?

  Duurzame landbouw betekent dat de landbouw voldoet aan economische, ecologische en sociale verwachtingen die de samenleving heeft. Met haar uitgangspunten en door het streven naar een gesloten kringloop plaatst de biologische landbouw zich als vanzelf op de kaart van de duurzame landbouw.

  De economische meerwaarde blijkt uit de toename van bio wereldwijd. Wereldwijd zijn er meer en meer ha landbouwareaal biologisch verwerkt en deze stijging blijft doorgaan.

  Kernpunten op een biobedrijf zijn bodemvruchtbaarheid, natuurlijke evenwicht en preventieve maatregelen. Dit leidt tot ecologische voordelen. Denk bv. aan het verbod om synthetische pesticiden te gebruiken. Of de ruimere teeltrotaties waarbij gewassen pas na 4 jaar terug op hetzelfde perceel gezaaid of geplant worden.

  De sociale meerwaarde uit zich op verschillende vlakken: een grotere arbeidsvreugde bij de biologische landbouwer, respect van de samenleving voor het biologisch boeren, meer werkgelegenheid en kansen voor plattelandsontwikkeling, kortere handelskanalen die leiden tot meer contact tussen boer en consument, enz.

  Deze informatie vindt je terug op Bio Mijn Natuur.

 • Bio en gezondheid

  Is Bio gezonder ?

  Biologische producten gaan altijd terug naar een voedzame en zuivere start: een zuivere en vruchtbare bodem of een zuiver en gezond dier. Zo leidt bio tot pure producten met een hoge voedingswaarde.

  Biologische voeding wordt gemaakt zonder chemische stoffen, waarvan de mogelijke schadelijkheid en zeker het combinatie-effect aangekaart werden omdat er zo weinig kennis over bestaat. Daarom kiest de biosector ervoor om uit voorzorg voorzichtig te zijn en deze stoffen te bannen uit de teelt en de verwerking. Zo vermijdt de biosector residuen in het eindproduct. Enkel een handvol natuurlijke bestrijdingsmiddelen zijn toegelaten bij de teelt. Veeboeren gebruiken bijna geen antibiotica en respecteren een langere wachttijd. Wie biologische voeding verwerkt tot bijvoorbeeld brood, pastasaus of roomijs, mag slechts een beperkte lijst van natuurlijke additieven gebruiken.

  Meerdere onderzoeken werden uitgevoerd om de voedingswaarde van gangbaar en bioporducten te vergelijken. U vindt een samenvatting op Bio Mijn Natuur. Om maar een voorbeeld te nemen : wie biologisch eet, krijgt 20 tot zelfs 40% meer antioxidanten binnen zonder een verhoging van de calorie-inname !

  Eet een bioconsument gezonder?
  Consumentenonderzoek wijst wel uit dat mensen die veel bio eten, vaak een gezond voedingspatroon hebben, dat evenwichtig, gevarieerd en gematigd is. Gecertificeerde bioproducten zijn een slimme keuze voor wie gezond wil eten. Ze bevatten veel minder of geen residuen en ze zijn rijk aan voedingsstoffen. Het aanbod van biologische producten is zo breed en gevarieerd, dat het jou helpt om gezond te eten. Wat een variatie aan voedzame producten: volkoren graanproducten, noten, zaden, pitten, eiwitbronnen, producten met laag suikergehalt; om maar een paar voorbeelden te noemen.

  Laten we er toch aan herinneren dat wat voeding gezond maakt complex is. Het gaat vooral over je voedingspatroon. Wat jou uiteindelijk 'gezond' maakt, is overigens een samenspel van o.a. voeding, beweging, erfelijkheid, omgevingsfactoren, verslavingen, mentale gezondheid en stress. Bio eten kan dus een slimme keuze zijn voor wie gezond wil eten.

  Lees meer over « Is bio gezond » en « Bio van jongs af aan ? »
  Human health implications of organic food and organic agriculture

 • Biodieren

  Wat eten biodieren?

  Bio voer : de oorsprong van smaak, textuur en voedingswaarde
  Wanneer je biologisch vlees of biologische zuivel en eieren eet, profiteer je mee van het gezonde voer dat het biologische dier at. Wat een dier zelf eet, komt namelijk in het eindproduct. Het biologisch telen heeft een belangrijke invloed op de smaak, de voedingswaarde en de textuur van het eindproduct.

  De wetgeving voor bio is streng. Herkauwers zoals koeien en geiten moeten zoveel mogelijk eten van het gras en de kruiden in de weide bij voorbeeld. Dit verse voer mag worden aangevuld met met ruwvoer, bijvoorbeeld gedroogd gras, klaver, tarwe, gerst, erwten, bonen, zonnebloemen.
  Ook voor niet-herbivoren moet het voer voor 100% uit biologische gewassen bestaan. Dit betekent dat het voer wordt geteeld zonder kunstmest, zonder chemische pesticiden en zonder ggo's. Ook antibiotica, kalmeermiddelen en synthetische kleur- en smaakstoffen zijn verboden.

  Deze informatie vindt je terug op Bio Mijn Natuur.

  Hoe leven biodieren?

  Biologische veehouders kiezen voor een diervriendelijke aanpak. Dierenwelzijn (comfort, voeding en gezondheid) staat centraal. 

  - Elk biologisch dier krijgt de ruimte die het nodig heeft. Het comfort van het dier zorgt ook voor een sterker, gezonder dier. De stal moet van de wet genoeg natuurlijk daglicht hebben, aangepast strooisel en een vrije toegang tot een grote buitenruimte. Verder is de biologische veeteelt grondgebonden. Dat betekent dat je niet meer dieren hebt dan de grond waarop ze staan aan kan. Met grondgebonden veeteelt beperk je overbegrazing, overbemesting en zelfs erosie.
   - Biologisch dieren houden moet zo natuurlijk mogelijk zijn. Embryotransplantatie mag niet en het onthoornen van koeien of snavelkappen van kippen zijn zeer sterk beperkt.
   - Biologische dieren krijgen 100% biologisch voeder. Twintig procent van het veevoeder is verplicht afkomstig van de eigen boerderij, omdat dit ecologischer is en beter voor de dieren. Veel bioboeren telen een groot deel van dit voeder op hun eigen boerderij of kopen het van collegaboeren in de buurt. Het is niet verplicht, maar veel bioboeren voeden de pasgeboren zoogdieren met moedermelk. Niet alleen is dit bonus voor dierenwelzijn, maar het levert ook een sterker dier op.
   - Voorkomen is beter dan genezen. Zo kiezen biologische veehouders in de eerste plaats voor robuuste en traag groeiende rassen, die goed zijn aangepast aan de plaatselijke omstandigheden. Het biologische dier heeft comfort, tijd en ruimte, waardoor het weerbaarder is tegen ziektes. Het gebruik van antibiotica of medicatie is sterk beperkt. Totaal verboden zijn kunstmatige, groeibevorderende hulpstoffen. Ook hormonen of soortgelijke stoffen voor het controleren van de reproductie of andere doeleinden zijn verboden.

  Deze informatie vindt je terug op Bio Mijn Natuur.

  Om meer te lezen over bio dieren houden: European Commission.

 • Is bio duurder?

  Is bio duurder?

  Gemiddeld is de prijs van een gangbaar product 30% goedkoper dan een bio product.  Dit verschil is te wijten aan verschillende factoren :
   - In de biologische landbouw wordt er meer handenarbeid aangewend en het rendement is meestal lager omdat het gebruik van chemische meststoffen en synthetische fytosanitaire producten strikt verboden is.
   - De prijs van de weerslag van gangbare producten op het milieu en de gezondheid werd niet verrekend in de verkoopprijs. De gemeenschap en de toekomstige generaties zullen deze moeten betalen.
   - De kleinschaligheid van de sector
   - De bijkomende kosten van de controle op bio.

  Is een hogere prijs voor bioproducten terecht?
  Deze externe kosten (zoals pesticiden & nitraat in het water, uitstoot van broeikasgassen, verlies van biodiversiteit, negatieve effecten van pesticiden op de gezondheid van mensen, enz.) liggen bij de gangbare landbouw vier keer hoger dan in bio. Deze kosten worden echter niet verrekend in de prijs die je betaalt in de winkel, maar afgewenteld op de maatschappij en geven dus een vals gevoel van ‘goedkoop’.

  Verder, staat bio ook voor een landbouwsysteem dat zorgvuldig omspringt met de aarde, plant, dier en mens. Door radicaal andere keuzes vervuilt de biolandbouw de bodem en het water niet of duidelijk minder.

  Deze informatie vindt je terug op Bio Mijn Natuur.

  Duurzaam inkopen

  Bioproducten zijn vaak, maar niet altijd, duurder dan gangbare producten. Uit Duits onderzoek blijkt dat een meerprijs van 45 euro per maand nodig is voor het hele gezin om alles bio aan te kopen. Wanneer het gezin zijn eetgewoontes bijstelt en een derde minder vlees, zoetwaren en jam eet, is er nauwelijks een meerprijs. Bio hoeft dus niet duur(der) te zijn !

  Hier zijn een paar tips om naar bio over te schakelen zonder het budget voor voeding te verhogen :
   - Vervang een deel van de dierlijke eiwitten door plantaardige eiwitten, geef voorrecht aan qualitatief vlees in plaats van quantiteit en eet meer peulvruchten zijn voorbeelden om het biobudget te verkleinen !
   - Koop seizoens- en streekgebonden bioproducten : lokaale producten zijn inderdaad goedkooper en trouwens heb je ook minder vervoerkosten ! Kijk eens of je niet rechtstreeks bij de boer kan kopen: via een abonnementensysteem, op de markt of bij de boer thuis.
   - Kook zoveel mogelijk zelf en koop vers met liefst zo weinig mogelijk bewerkte ingrediënten.
   - Verspil minder voedsel : bedenk, voor je koopt, of je het echt nodig hebt: weggegooid eten is dubbel jammer.

  En vergeet niet dat u als consument ook kan bijdragen tot meer duurzaamheid. Uw keuzes zijn van belang en maken het verschil.

  Deze informatie vindt je terug op Bio Mijn Natuur.