Jobs

U zoekt werk in de sector van de biologische landbouw en voedingsindustrie en wenst uw beroepsleven zin te geven ? Certisys werft regelmatig controleurs aan. Stuur ons jouw CV.

 • Certificatie dienst

  VERANTWOORDELIJK VOOR CERTIFICATIE BIO LANDBOUW EN VERWERKING

  UW FUNCTIE

  •U bent verantwoordelijk voor de afdeling Certificatie, bestaande uit 2 certificeerders en 2 administratieve medewerkers. U behandelt een deel van de certificatiedossiers zelf en garandeert de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het eerste BIO-inspectieorgaan in België.

  De missie van onze afdeling Certificatie is het toekennen van nieuwe certificaten en het vernieuwen van de certificaten van bedrijven die biologische producten op de markt brengen, voornamelijk in Vlaanderen, Wallonië en Brussel (producenten, verwerkers, invoerders en verkopers).


  Als afdelingshoofd en lid van het managementteam,

  • U neemt deel aan de strategische en operationele leiding van de onderneming

  • U organiseert en plant het werk van het certificeringsteam

  • U zult uw team federeren en ontwikkelen, ondersteuning bieden bij complexere problemen, ervoor zorgen dat het kan handelen met respect voor de vertrouwelijkheid en blijk geven van strengheid, neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid bij de uitvoering van de missies

  • U werkt nauw samen met de afdeling Control, die uit een twintigtal medewerkers bestaat

  • U stelt kwalitatieve of organisatorische verbeteringen voor en voert deze uit en werkt samen met de kwaliteitsafdeling voor de kwalitatieve evaluatie van de certificeringen

  • U zorgt ervoor dat de juiste methoden worden gebruikt en neemt daartoe deel aan de opvolging van de evolutie van de verschillende reglementen

  • U vertegenwoordigt Certisys op de sectoroverlegvergaderingen


  Tegelijkertijd behandelt u ook zelf de certificeringsdossiers:

  • Certificeringsbesluiten nemen, de ernst van de geconstateerde gevallen van niet-conformiteiten vaststellen en corrigerende maatregelen evalueren

  • Schrijven van brieven aan Franstalige en Nederlandstalige klanten om de certificeringsbeslissingen in detail uit te werken

  • Deelnemen aan de ontwikkeling en het onderhoud van de expertise van het bedrijf

  • Controle van licentieaanvragen voor de invoer van biologische producten in de EU (TRACES)

  • Voorstellen doen aan de autoriteiten voor vrijstellingen van de productieregels

  • Actief deelnemen aan technische vergaderingen met klanten en partners


  UW PROFIEL

  • Master werk- en denkniveau in landbouwkunde (landbouwtechnieken en -beheer, biochemie, biotechnologie …)

  • U hebt een duidelijke affiniteit met de voedsel- en landbouwsector

  • U hebt kennis van of ervaring met een kwaliteitsmanagementsysteem

  • Bewezen ervaring in een soortgelijke functie (certificatie, regelgeving …) en in het begeleiden en aansturen van een team.

  •Tweetalig Nederlands/Frans, en idealiter ook een goede basiskennis van het Engels. Kennis van het Duits is een troef.

  • Op uw gemak met Office

  • Nauwgezet en integer, en veranderingen in goede banen weten te leiden.

  • Bereid om voornamelijk in Bolinne te werken.


   WIJ BIEDEN U

  • Een voltijdscontract met onmiddellijke indiensttreding

  • Loon in lijn met de sector + bedrijfswagen en de mogelijkheid om thuis te werken

  • Een gevarieerde job met uitdagingen en verantwoordelijkheden in een boeiende sector voor een dynamisch en familiaal bedrijf in volle uitbreiding

  • Een degelijke theoretische en praktische opleiding over de BIO regelgeving met talrijke continue opleidingen

  CONTACT

  Bent u geïnteresseerd ? Stuur uw CV en sollicitatiebrief naar Sophie Denis, hr@certisys.eu

 • Support Dienst

  Op dit moment zijn er geen vacatures

 • Stage

  Wenst u een stage bij Certisys te lopen?

  Certisys aanvaardt stageaanvragen die aan de volgende voorwaarden voldoen :
  - het project moet duidelijk omschreven zijn en betrekking hebben op de biologische landbouw,
  _ voor een duur van min 3 maanden,
  - de stage moet in het kader van een overeenkomst met de school gebeuren,
  - de aanvraag moet vergezeld zijn van een sollicitatiebrief gericht aan hr@certisys.eu

 • Controle Dienst

  Op dit moment zijn er geen vacatures