Jobs

U zoekt werk in de sector van de biologische landbouw en voedingsindustrie en wenst uw beroepsleven zin te geven ? Certisys werft regelmatig controleurs aan. Stuur ons jouw CV.

 • Certificatie dienst

  VERANTWOORDELIJK VOOR CERTIFICATIE BIO LANDBOUW EN VERWERKING

  UW FUNCTIE

  • U bent verantwoordelijk voor de afdeling Certificatie, bestaande uit 2 voltijdse certificeerders, 3 gedetacheerde certificeerders en 1 administratieve medewerker. U behandelt een deel van de certificatiedossiers zelf en garandeert de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het eerste BIO-inspectieorgaan in België.

  De missie van onze afdeling Certificatie is het toekennen van nieuwe certificaten en het vernieuwen van de certificaten van bedrijven die biologische producten op de markt brengen, voornamelijk in Vlaanderen, Wallonië en Brussel (producenten, verwerkers, invoerders en verkopers).


  Als afdelingshoofd en lid van het managementteam,

  • U neemt deel aan de strategische en operationele leiding van de onderneming

  • U organiseert en plant het werk van het certificeringsteam

  • U zult uw team federeren en ontwikkelen, ondersteuning bieden bij complexere problemen, ervoor zorgen dat het kan handelen met respect voor de vertrouwelijkheid en blijk geven van strengheid, neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid bij de uitvoering van de missies

  • U werkt nauw samen met de afdeling Control, die uit een twintigtal medewerkers bestaat

  • U stelt kwalitatieve of organisatorische verbeteringen voor en voert deze uit en werkt samen met de kwaliteitsafdeling voor de kwalitatieve evaluatie van de certificeringen

  • U zorgt ervoor dat de juiste methoden worden gebruikt en neemt daartoe deel aan de opvolging van de evolutie van de verschillende reglementen

  • U vertegenwoordigt CERTISYS op de sectoroverlegvergaderingen


  Tegelijkertijd behandelt u ook zelf de certificeringsdossiers:

  • Certificeringsbesluiten nemen, de ernst van de geconstateerde gevallen van niet-conformiteiten vaststellen en corrigerende maatregelen evalueren

  • Schrijven van brieven aan Franstalige en Nederlandstalige klanten om de certificeringsbeslissingen in detail uit te werken

  • Deelnemen aan de ontwikkeling en het onderhoud van de expertise van het bedrijf

  • Controle van licentieaanvragen voor de invoer van biologische producten in de EU (TRACES)

  • Voorstellen doen aan de autoriteiten voor vrijstellingen van de productieregels

  • Actief deelnemen aan technische vergaderingen met klanten en partners


  UW PROFIEL

  • Master werk- en denkniveau in landbouwkunde (landbouwtechnieken en -beheer, biochemie, biotechnologie …)

  • U hebt een duidelijke affiniteit met de voedsel- en landbouwsector

  • U hebt kennis van of ervaring met een kwaliteitsmanagementsysteem

  • Bewezen ervaring in een soortgelijke functie (certificatie, regelgeving …) en in het begeleiden en aansturen van een team.

  •Tweetalig Nederlands/Frans, en idealiter ook een goede basiskennis van het Engels. Kennis van het Duits is een troef.

  • Op uw gemak met Office

  • Nauwgezet en integer, en veranderingen in goede banen weten te leiden.

  • Bereid om voornamelijk in Bolinne te werken.


   WIJ BIEDEN U

  • Een voltijdscontract met onmiddellijke indiensttreding

  • Loon in lijn met de sector + bedrijfswagen en de mogelijkheid om thuis te werken

  • Een gevarieerde job met uitdagingen en verantwoordelijkheden in een boeiende sector voor een dynamisch en familiaal bedrijf in volle uitbreiding

  • Een degelijke theoretische en praktische opleiding over de BIO regelgeving met talrijke continue opleidingen

  CONTACT

  Bent u geïnteresseerd ? Stuur uw CV en sollicitatiebrief naar Sophie Denis, hr@certisys.eu

 • Support Dienst

  Op dit moment zijn er geen vacatures

 • Stage

  Wenst u een stage bij Certisys te lopen?

  Certisys aanvaardt stageaanvragen die aan de volgende voorwaarden voldoen :
  - het project moet duidelijk omschreven zijn en betrekking hebben op de biologische landbouw,
  _ voor een duur van min 3 maanden,
  - de stage moet in het kader van een overeenkomst met de school gebeuren,
  - de aanvraag moet vergezeld zijn van een sollicitatiebrief gericht aan hr@certisys.eu

 • Controle Dienst

  ASSISTENT(IN) VERANTWOORDELIJKE BIO CONTROLEDIENST

  UW FUNCTIE

  • U bent de rechterhand van de Verantwoordelijke van de controledienst (ongeveer 25 Frans- en Nederlandstalige personen). In deze hoedanigheid neemt u deel aan de dynamische werking van de afdeling: u zorgen voor de programmering en de uitvoering van alle soorten biologische inspecties en monsterneming. Je neemt deel aan de ontwikkeling van de interne en externe expertise van de afdeling, met name door middel van projectcoördinatie. U coördineert het beheer van complexe BIO-controlebestanden, zoals kruiscontroles of multisites.

  Meer specifiek, u

  • stelt controleplannen op, op basis van procedures

  • programmeert de controles zelf en zorg ervoor dat alle controles op tijd worden uitgevoerd door de specifiek bevoegde inspecteurs

  • volgt de monsters en de biobanken

  • neemt deel aan de identificatie van de analysebehoeften en de follow-up van de resultaten

  • coördineert complexe controledossiers, waarbij het beheer van major- en cross-niet-conformiteiten, schorsingen en declasseringen een rol spelen

  • Coördineert de follow-up van de transactieregistraties

  • leidt of neemt deel aan projecten waarbij de controledienst betrokken is

  • neemt persoonlijk deel aan de verbetering van de processen van de controledienst

  • zorgt voor de rapportage van controlegegevens, waardoor besluitvorming mogelijk wordt

  • verzorgt bepaalde opleidingen voor collega's

  • ondersteunt af en toe de validatie van een aantal meer administratieve controletaken


  UW PROFIEL

  • U bent INGENIEUR of heeft een MASTER diploma in een wetenschappelijke richting.

  • U beheerst Frans en Nederlands. Engels is een troef.

  • U hebt ten minste 5 jaar beroepservaring, waarvan ten minste een deel in een grote organisatie.

  • U bent een drijvende kracht: een dynamisch en veelzijdig persoon, een veranderingsagent die bekend staat om zijn assertiviteit.

  • U staat bekend om je analytische kijk op de dingen en je vermogen om de gelegenheid aan te grijpen.

  • Excel heeft bijna geen geheimen meer voor u. Kennis van andere gegevensverwerkingssoftware zal een pluspunt zijn.

  • U bent bekend voor uw projectaanpak.

  • U ziet het belang van controle voor de biologische landbouw.


  WIJ BIEDEN U

  • Een voltijdscontract met onmiddellijke indiensttreding

  • Een loon in lijn met de sector + bedrijfswagen en work-life balance

  • Een gevarieerde job met uitdagingen en verantwoordelijkheden in een boeiende sector voor een dynamisch bedrijf in volle uitbreiding

  • Een degelijke theoretische en praktische opleiding over de BIO regelgeving en de BIO controlemethodes met talrijke continue opleidingen

  CONTACT

  Bent u geïnteresseerd? Stuur uw CV en sollicitatiebrief naar Sophie Denis, hr@certisys.eu

  CONTROLEUR/AUDITEUR VOOR HET ZUIDEN VAN DE PROVINCIE LIMBURG (SINT Truiden)

  UW FUNCTIE

  U maakt deel uit van een team van een twintigtal controleurs. Uw taak bestaat er hoofdzakelijk in verschillende types controles uit te voeren bij de BIO marktdeelnemers om na te gaan of hun activiteiten conform zijn met de geldende regelgeving. U voert uw missie voornamelijk uit op het terrein voornamelijk in het zuiden van de provincie Limburg (Sint-Truiden) maar ook in andere regios. U staat borg voor de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van het eerste BIO controleorgaan in België.

  Concreet gezien bent u verantwoordleijk voor:

  • Het voorbereiden en het uitvoeren van documentaire controles en controles op het terrein bij landbouwers, bereiders, verdelers en verkooppunten

  • Staalnames

  • Het opstellen van controlerapporten en de opvolging hiervan

  • Actieve deelname aan de constante verbetering van de controlemethodes

  • Het uitbouwen van langdurige relaties met de marktdeelnemers in uw regio dankzij uw beschikbaarheid, uw expertise en uw luisterbereidheid

  • U geeft infosessies en neemt deel aan vergaderingen van de sector in naam van Certisys


  UW PROFIEL

  • U heeft een bachelordiploma in een wetenschappelijke richting (Landbouwkunde, Milieubeheer, Landbouwtechnische wetenschappen en landbouwbeheer, biochemie, biotechnologie, enz.)

  • U spreekt vloeiend Nederlands en heeft een zeer goede kennis van het Frans. Kennis van het Engels is een pluspunt

  • U werkt graag met objectieven en beheert uw tijd op een autonome manier

  • U bent idealiter vertrouwd met de BIO regelgeving

  • U bent een vrouw / een man die graag op het terrein werkt en gemakkelijk contacten legt

  • U wordt gewaardeerd voor uw integriteit en uw grondige en nauwkeurige aanpak

  • U bezit een rijbewijs B en bent bereid vaak op de baan te zijn


  WIJ BIEDEN U

  • Een voltijdscontract met onmiddellijke indiensttreding

  • Een loon in lijn met de sector + bedrijfswagen

  • Een gevarieerde job met uitdagingen en verantwoordelijkheden in een boeiende sector voor een dynamisch bedrijf in volle uitbreiding

  • Een degelijke theoretische en praktische opleiding over de BIO regelgeving en de BIO controlemethodes met talrijke continue opleidingen

  CONTACT

  Bent u geïnteresseerd? Stuur uw CV en sollicitatiebrief naar Sophie Denis, hr@certisys.eu