Jobs

U zoekt werk in de sector van de biologische landbouw en voedingsindustrie en wenst uw beroepsleven zin te geven ? Certisys werft regelmatig controleurs aan. Stuur ons jouw CV.

 • Certificatie dienst

  TEAMLEADER BIO CERTIFICERING


  UW FUNCTIE

  U bent verantwoordelijk voor de afdeling Certificatie, bestaande uit 2 voltijdse certificeerders, 3 gedetacheerde certificeerders en 1 administratieve medewerker. U behandelt een deel van de certificatiedossiers zelf en garandeert de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het eerste BIO-inspectieorgaan in België.

  De missie van onze afdeling Certificatie is het toekennen van nieuwe certificaten en het vernieuwen van de certificaten van bedrijven die biologische producten op de markt brengen, voornamelijk in Vlaanderen, Wallonië en Brussel (producenten, verwerkers, invoerders en verkopers).


  Als teamleader,

  • U organiseert en plant het werk van het certificeringsteam

  • U stelt de KPI's van het team vast en volgt ze op

  • U zult uw team federeren en ontwikkelen, ondersteuning bieden bij complexere problemen, ervoor zorgen dat het kan handelen met respect voor de vertrouwelijkheid en blijk geven van strengheid, neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid bij de uitvoering van de missies

  • U werkt nauw samen met de afdeling Control, die uit een twintigtal medewerkers bestaat

  • U stelt kwalitatieve of organisatorische verbeteringen voor en voert deze uit en werkt samen met de kwaliteitsafdeling voor de kwalitatieve evaluatie van de certificeringen

  • U zorgt ervoor dat de juiste methoden worden gebruikt en neemt daartoe deel aan de opvolging van de evolutie van de verschillende reglementen

  • U vertegenwoordigt CERTISYS op de sectoroverlegvergaderingen


  Tegelijkertijd behandelt u ook zelf de certificeringsdossiers:

  • U neemt certificeringsbesluiten, u identificeert de ernst van de niet-conformiteiten en u evalueert de corrigerende maatregelen

  • U staat in directe contact met Franstalige en Nederlandstalige klanten, met name in het kader van de beroepsprocedures

  • U neemt deel aan de ontwikkeling en het onderhoud van de expertise van het bedrijf

  • U checkt de licentieaanvragen voor de invoer van biologische producten in de EU (TRACES)

  • U doet voorstellen aan de autoriteiten voor vrijstellingen van de productieregels

  • U nemt actief deel aan technische vergaderingen met klanten en partners


  UW PROFIEL

  • Master werk- en denkniveau in landbouwkunde (landbouwtechnieken en -beheer, biochemie, biotechnologie, ...)

  • U hebt een duidelijke affiniteit met de voedsel- en landbouwsector

  • U hebt kennis van of ervaring met een kwaliteitsmanagementsysteem

  • U heeft een eerste succesvolle ervaring in een coördinerende functie

  • U spreekt vloeiend Frans en Nederlands en heeft idealiter een goede basis in het Engels

  • U wordt erkend voor uw assertiviteit, organisatorische vaardigheden, striktheid, integriteit en het vermogen om met verandering om te gaan


  WIJ BIEDEN U

  • Een voltijdscontract met onmiddellijke indiensttreding

  • Loon in lijn met de sector + bedrijfswagen en worklife balance

  • Een gevarieerde job met uitdagingen en verantwoordelijkheden in een boeiende sector voor een dynamisch en familiaal bedrijf in volle uitbreiding

  • Een degelijke theoretische en praktische opleiding over de BIO regelgeving met talrijke continue opleidingen


  CONTACT

  Bent u geïnteresseerd ? Stuur uw CV en sollicitatiebrief naar Sophie Denis, hr@certisys.eu

  BIO CERTIFICATEUR


  UW FUNCTIE

  Binnen een team van 4 personen in Bolinne (Eghezée) en op basis van een kwaliteitssysteem (ISO 17065) wordt u verantwoordelijk voor het beheer van dossiers in verband met de certificatie van bedrijven die biologische producten verkopen voornamelijk in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

  Concreet gezien bent u verantwoordelijk voor :

  • U neemt beslissingen omtrent de continuïteit van de bio certificatie: Op basis van een goede kennis van de regelgeving identificeert u de ernst van de niet-conformiteiten, evalueert u de corrigerende maatregelen, neemt u beslissingen en legt u deze vast in een database;

  • U stelt brieven naar Franstalige en Nederlandstalige klanten op om de certificatiebeslissingen toe te lichten;

  • U zorgt ervoor dat de doorstroming van informatie optimaal is om de expertise van het bedrijf en van de afdeling te ontwikkelen en onderhouden;

  • U checkt certificaataanvragen voor de invoer van biologische producten in de EU (Traces);

  • U ontwikkelt voorstellen met betrekking tot afwijkingen van de productievoorschriften;

  • Samen met de verantwoordelijke neemt u deel aan technische vergaderingen met de klanten/partners.


  UW PROFIEL

  • U heeft een MASTER diploma in een wetenschappelijke richting (Landbouwkunde, Milieubeheer, Landbouwtechnische wetenschappen en landbouwbeheer, biochemie, biotechnologie, enz.);

  • U beheerst Nederlands en kunt werken in het Frans;

  • U bent vertrouwd met het landbouwmilieu;

  • U bent kenner van of bereid kenner te worden van de regelgeving inzake de biologische landbouw en het landbouwmilieu;

  • U bent een analytisch, nauwgezet en kritisch persoon;

  • U brengt graag oplossingen voor nieuwe problemen;

  • U kan overweg met wetteksten en u ziet het belang van biologische certificering.


  WIJ BIEDEN U

  • Een voltijdscontract met onmiddellijke indiensttreding

  • Een loon in lijn met de sector + bedrijfswagen en work-life balance

  • Een gevarieerde job met uitdagingen en verantwoordelijkheden in een boeiende sector voor een dynamisch bedrijf in volle uitbreiding

  • Een degelijke theoretische en praktische opleiding over de BIO regelgeving en de BIO controlemethodes met talrijke continue opleidingen


  CONTACT

  Bent u geïnteresseerd ? Stuur uw CV en sollicitatiebrief naar Sophie Denis, hr@certisys.

 • Support Dienst

 • Stage

  Wenst u een stage bij Certisys te lopen?

  Certisys aanvaardt stageaanvragen die aan de volgende voorwaarden voldoen :
  - het project moet duidelijk omschreven zijn en betrekking hebben op de biologische landbouw,
  _ voor een duur van min 3 maanden,
  - de stage moet in het kader van een overeenkomst met de school gebeuren,
  - de aanvraag moet vergezeld zijn van een sollicitatiebrief gericht aan hr@certisys.eu

 • Controle Dienst