Jobs

U zoekt werk in de sector van de biologische landbouw en voedingsindustrie en wenst uw beroepsleven zin te geven ? Certisys werft regelmatig controleurs aan. Stuur ons jouw CV.

 • Certificatie dienst

  Verantwoordelijk voor de dienst Certificatie 

  UW FUNCTIE
  Binnen een team van 5 personen in Bolinne (Eghezée) en op basis van een kwaliteitssysteem (ISO 17065) wordt u verantwoordelijk voor het beheer van dossiers in verband met de certificatie van bedrijven die biologische producten verkopen voornamelijk in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.
  Concreet gezien bent u verantwoordelijk voor :

  •       Als dienstverantwoordelijke en lid van de directie een rol spelen in het strategische en operationele beheer van de onderneming.

  •Organiseren en plannen van alle binnenkomende aanvragen.

  •Als deskundige certificatiespecialisten helpen bij het nemen van beslissingen over certificaten, schorsingen, stopzettingen, afwijkingen … Tevens erover waken dat eventuele beroepsprocedures naar behoren verlopen.

  •Zelf de belangrijkste dossiers beheren.

  •Samen met de Kwaliteitsdienst de kwaliteit van de certificaten tegen het licht houden en verbeteringen voorstellen.

  •Nagaan of geschikte methoden worden gebruikt en de evolutie van de voorschriften en regels die een invloed hebben op het werk van de dienst mee opvolgen.

  •Certisys vertegenwoordigen bij sectorale overlegvergaderingen.

  •Zorgen voor samenhang in uw team (3 certificatiespecialisten en een administratieve assistente), het verder ontwikkelen en steun bieden bij de meest complexe problemen.

  •Zorgen voor een klimaat waarin het team in alle vertrouwen nauwgezet, neutraal, onpartijdig en onafhankelijk zijn taken kan uitvoeren.

  •Nauw samenwerken met de dienst Controle en rapporteren aan de Zaakvoerder.


  UW PROFIEL

  •Master werk- en denkniveau met een wetenschappelijke vorming (landbouwkunde, milieu, landbouwtechnieken en -beheer, biochemie, biotechnologie …)

  •Voeling met de voedings- en landbouwsector en vertrouwd met de (Europese en nationale) regelgeving inzake biologische landbouw.

  •Bewezen ervaring in een soortgelijke functie (certificatie, regelgeving …) en in het begeleiden en aansturen van een team.

  •Tweetalig Nederlands/Frans, en idealiter ook een goede basiskennis van het Engels. Kennis van het Duits is een troef.

  •Uitstekende sociale vaardigheden en zin voor organisatie.

  •Nauwgezet en integer, en veranderingen in goede banen weten te leiden.

  •Bereid om voornamelijk in Bolinne te werken.


   WIJ BIEDEN U

  •Een sleutelfunctie bij een certificatie- en controleorgaan dat toonaangevend is in zijn markt

  •De kans om een steentje bij te dragen aan een concreet project omrent milieuvriendelijkheid en gezondheid

  •Een belangrijke rol in een onderneming op mensenmaat met een familiale cultuur

  •Het vooruitzicht op gevarieerde contacten en een functie waarbij elke dag iets nieuws brengt

  •Een erg aangename en gemakkelijk bereikbare werkomgeving

  •Een verloning die past bij de activiteitensector en uw competenties

  CONTACT

  De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans en Partners

 • Support-dienst

  ADMINISTRATIEVE ASSISTENT(E) ANALYSES

  UW FUNCTIE

  U biedt administratieve ondersteuning aan de Analysecoördinator en de Controledienst voor het beheer van de analyses van de stalen die door onze controleurs afgenomen worden bij onze biologische marktdeelnemers.

  Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, staat u in het bijzonder in voor de volgende taken:

  •U zorgt voor de codering van de inkomende en uitgaande stalen binnen de termijn en volgens de methode die in de procedures voorzien worden;

  •U zorgt voor de administratieve en materiële verwerking van de negatieve analyses (verzending naar externe laboratoria, communicatie met de klanten, organisatie en opvolging van de opslagplaatsen, ...);

  •U staat in voor de opvolging van de voorraden en de beschikbaarheid van het materiaal voor het afnemen van stalen;

  •Af en toe biedt u uiteenlopende administratieve ondersteuning aan de Controledienst, met name voor de verwerking van dringende transactiefiches.

  U maakt deel uit van het administratieve team van de Controledienst dat uit 4 personen bestaat, ten dienste van een kmo van bijna 50 mensen die actief meewerken aan de ontwikkeling van de biomarkt in België. 

  UW PROFIEL

  •U heeft een diploma hoger secundair onderwijs (idealiter een wetenschappelijke richting).

  •U heeft een basiskennis van het Nederlands, waardoor u zelfstandig mondeling en schriftelijk kunt communiceren over vertrouwde onderwerpen.

  •U beschikt over een goede portie discipline voor uzelf en voor anderen en u heeft oog voor detail.

  •U bent serviceminded ingesteld en draagt graag actief bij aan verandering.

  •U bent in staat om uw werk zelf te organiseren.

  •U bent op zoek naar een baan waarin u uw steentje kan bijdragen aan een groeiend bedrijf dat zich inzet voor de biologische landbouw.

   

  ONS AANBOD

  •Contract: een voltijds contract voor bepaalde duur met het oog op een vast contract.

  •Indiensttreding van zodra mogelijk.

  •Een gevarieerde baan met uitdagingen en verantwoordelijkheden in een gepassioneerde en dynamische omgeving die steeds verder evolueert.

  •Een voortgezette opleiding.

  •Een aangename werkomgeving: Bolinne (Eghezée).

  CONTACT

  Indien u geïnteresseerd bent in deze vacature, gelieve dan uw CV + sollicitatiebrief op te sturen naar Sophie Denis, hr@certisys.eu  

  COMMUNICATIEVERANTWOORDELIJKE

  UW FUNCTIE

  Ter ondersteuning van de bedrijfsstrategie verzorgt en verspreidt u het imago van Certisys zowel extern als intern. Uw taken,
  • U versterkt het samenhorigheidsgevoel binnen het bedrijf door all round coherente communicatiemiddelen te ontwikkelen en events te organiseren voor het personeel ;
  • U begeleidt het personeel bij het beheer van veranderingen;
  • U coördineeert het vulgariseren en het verspreiden van onze technische publicaties bij onze marktdeelnemers of potentiële klanten ;
  • U zorgt ervoor dat de logo’s correct gebruikt worden ;
  • U werkt actief mee aan het versterken van de geloofwaardigheid van de BIO gecertificeerde producten door externe communicatiemiddelen te ontwikkelen ;
  • U coördineert het beheer van de crisiscommunicatie wanneer een crisis invloed op Certisys heeft ;
  • U draagt er toe bij de positie van Certisys te versterken binnen de BIO sector door o.a. onze deelname aan events en beurzen te coördineren ;
  • U ontwikkelt en verspreidt het imago van de werkgever bij het doelpubliek om het Certisys mogelijk te maken snel de juiste personen aan te werven. U werkt in nauwe samenwerking met een andere communicatieverantwoordelijke en de dienstverantwoordelijke.

  UW PROFIEL

  • U beheerst het mondeling en schriftelijk Frans, Nederlands en Engels. Kennis van het Duits is een pluspunt.
  • U bezit een MASTERdiploma in communicatie, of een equivalent ;
  • U heeft minimum 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie ;
  • U bent echt goed in mondelinge en schriftelijke communicatie ;
  • U houdt van teamwerk en projecten ontwikkelen ;
  • U kan uw werk onafhankelijk organiseren ;
  • U kan vlot over de baan met computerprogramma’s en sociale media ;
  • U zoekt een job waarbij u uw eigen stempel kan drukken op een bedrijf in volle ontwikkeling dat geëngageerd is in de biologische landbouw.

  WIJ BIEDEN U

  • Een voltijds contract van bepaalde duur, met het oog op een aanwerving van onbepaalde duur.
  • Een salaris binnen de normen van de sector + bedrijfswagen + homeworking mogelijkheden
  • Indiensttreding : zo snel mogelijk. • Een gevarieerde job met uitdagingen en verantwoordelijkheden in een dynamisch milieu in volle ontwikkeling.
  • Een permanente vorming.
  • Een aangename omgeving : Bolinne (Eghezée).

  CONTACT

  Indien u geïnteresseerd bent in deze vacature, gelieve dan uw CV + sollicitatiebrief op te sturen naar Sophie Denis, hr@certisys.eu  

 • Stage

  Wenst u een stage bij Certisys te lopen?

  Certisys aanvaardt stageaanvragen die aan de volgende voorwaarden voldoen :
  - het project moet duidelijk omschreven zijn en betrekking hebben op de biologische landbouw,
  _ voor een duur van min 3 maanden,
  - de stage moet in het kader van een overeenkomst met de school gebeuren,
  - de aanvraag moet vergezeld zijn van een sollicitatiebrief gericht aan hr@certisys.eu

 • Control Dienst

  CONTROLEUR / AUDITEUR Voor de REGIO HASSELT

  UW FUNCTIE
  U maakt deel uit van een team van een twintigtal controleurs. Uw taak bestaat er hoofdzakelijk in verschillende types controles uit te voeren bij de BIO marktdeelnemers om na te gaan of hun activiteiten conform zijn met de geldende regelgeving. U voert uw missie voornamelijk uit op het terrein in een controlegebied dat gelijkwaardig is aan de provincie Limburg overwegend bij BIO producenten. U staat borg voor de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van het eerste BIO controleorgaan in België.

  Concreet gezien bent u verantwoordelik voor:

  - Het voorbereiden en het uitvoeren van documentaire controles en controles op het terrein
  - Staalnames
  - Het opstellen van controlerapporten en de opvolging hiervan
  - Actieve deelname aan de constante verbetering van de controlemethodes
  - Het uitbouwen van langdurige relaties met de marktdeelnemers in uw regio dankzij uw beschikbaarheid, uw expertise en uw luisterbereidheid
  - U geeft infosessies en neemt deel aan vergaderingen van de sector in naam van Certisys.

  UW PROFIEL
  - U heeft een bachelordiploma in een wetenschappelijke richting (Landbouwkunde, Milieubeheer, Landbouwtechnische wetenschappen en landbouwbeheer, biochemie, biotechnologie, enz.)
  - U spreekt vloeirend Nederlands en heeft eenzeer goede kennis van het Frans. Kennis van het Engels is een pluspunt.
  - U werkt graag met objectieven en beheert uw tijd op een autonome manier
  - U bent vertrouwd me de BIO regelgeving
  - U benr een vrouw / een man die graag op het terrein werkt en gemakkelijk contacten legt
  - U wordt gewaardeerd voor uw integriteit en uw grondige en nauwkeurige aanpak
  - U bazit een rijbewijs B en bent bereid vaak op de baan te zijn

  WIJ BIEDEN U
  - Een voltijdscontract met onmiddellijke indiensttreding
  - Een vergoeding in lijn met de sector + een bedrijfswagen
  - Een gevarieerde job met uitdagingen en verantwoordelijkheden in een boeiende sector voor een dynamisch bedrijf in volle uitbreiding.
  - Een degelijke theoretische en praktische opleiding over de BIO regelgeving en de BIO controlemethodes met talrijke continue opleidingen

  CONTACT
  Ben u geïnteresseerd? Stuur uw CV en sollicitatiebrief naar Sophie Denis, hr@certisys.eu

  CONTROLEUR / AUDITEUR pour la province LUXEMBOURG

  VOTRE FONCTION
  Vous intégrez une équipe d’environ 20 contrôleurs dont la mission principale consiste à effectuer différents types de contrôles auprès des opérateurs BIO dans le but d’évaluer la conformité de leurs activités avec les règlements en vigueur. Vous effectuez vos missions sur le terrain la plupart du temps, principalement dans une zone de contrôle Libramont-Saint-Hubert-Bastogne mais également dans les régions environnantes. Vous êtes un des garants de l’indépendance et de l’impartialité du premier organisme de contrôle BIO en Belgique.
  Plus concrètement, vos principales responsabilités sont :
  - Vous préparez et réalisez des contrôles documentaires et de terrain, principalement auprès d’agriculteurs
  - Vous effectuez des prélèvements d’échantillons 
  - Vous rédigez des rapports de contrôle et en assurez le suivi
  - Vous contribuez activement à l’amélioration continue des méthodes de contrôle
  - Vous développez des relations long terme avec les opérateurs de votre région par votre disponibilité, votre expertise et votre écoute active
  - Vous donnez des séances d’information ou participez à des réunions du secteur au nom de Certisys

  VOTRE PROFIL
  • Vous disposez d’un BAC à orientation scientifique (Agronomie, Techniques agricoles, etc)
  • Vous maîtrisez le français et avez des bases pour comprendre le néerlandais.
  • Vous aimez travailler par objectifs et gérer votre temps de manière autonome
  • La règlementation sur l’agriculture biologique et le milieu agricole en général ne vous sont idéalement pas inconnus
  • Vous êtes une femme / un homme de terrain qui a le contact facile
  • Vous êtes reconnus pour votre sens de l’intégrité et votre rigueur
  • Vous êtes titulaire d’un permis B et êtes disposé(e) à faire de la route

  NOTRE OFFRE
  • Contrat temps plein avec entrée en fonction dès que possible
  • Rémunération en ligne avec le secteur + voiture de société et possibilités de travail à domicile
  • Un job varié avec des défis et des responsabilités, dans un secteur passionnant, pour une entreprise dynamique et en pleine évolution.
  • Une solide formation de base théorique et pratique sur les règlements et méthodes de contrôle BIO ainsi que de nombreuses formations en continu

  VOTRE CONTACT
  Intéressé(e) ? Envoyez CV + lettre de motivation à l’attention de Sophie Denis, hr@certisys.eu