Visie/Opdracht

CERTISYS ijvert voor de ontwikkeling van duurzame landbouw en voeding, met respect voor mens, dier en planeet. Onze waarden stellen ons in staat een vertrouwensrelatie op te bouwen, die onmisbaar is om onze opdracht tot een goed einde te brengen en onze rol van tussenpersoon tussen marktdeelnemers, verbruikers en overheden naar behoren te kunnen vervullen.

 • Visie

  Engagement en ontwikkeling van de biobranche

  CERTISYS is ontstaan uit een groep pioniers met een passie voor aarde: ingenieurs en landbouwdeskundigen, ervan overtuigd dat de bodem en het gebruik er van beschermd moeten worden. Het werd in 1991 opgericht om een betrouwbare en geloofwaardige controle en certificering voor de biologische landbouw uit te bouwen.
  Het controlestelsel is voor deze branche een van de fundamenten waarop ze zich gezond kan ontwikkelen: het waarborgt de authenticiteit van bio en voorkomt fraude. De certificering die eruit voortvloeit is de verzekering, voor alle betrokkenen, dat een product wel degelijk is ontwikkeld overeenkomstig de vereisten van de biologische sector.

  Het evenwicht in de biologische landbouwsector stelt de verbruikers in staat gezonde producten te kopen, marktdeelnemers zijn zeker van een kwalitatieve en rendabele economische activiteit en het milieu wordt gerespecteerd en op een duurzame manier geëxploiteerd. Volgens CERTISYS is het behoud van dat evenwicht onmisbaar, omdat het de kracht van de biosector uitmaakt.

  Voorstelling Certisys Voorstelling Certisys(pdf)

  Preventieve en evolutieve controle

  CERTISYS stelt zich bijgevolg niet tevreden met controleren en sanctioneren maar speelt een hoofdrol in het verbeteren van de biologische landbouwpraktijk en in het informeren van wie er beroepshalve bij betrokken is. Wordt tijdens een controle een tekortkoming vastgesteld, dan brengt CERTISYS de marktdeelnemer op de hoogte en speelt het de informatie aan de sector door via zijn deelname aan de verschillende commissies.

  Bovendien zijn de soorten sancties die CERTISYS oplegt gebaseerd op een evolutief en stapsgewijs systeem dat bedoeld is om de praktijken te verbeteren door het toepassen van aangepaste sancties, zoals opmerkingen, verwittigingen en vragen om verbetering.

  Geloofwaardige en betrouwbare controles

  Dit is onze visie: kwaliteitswerk bieden dankzij de onverbiddelijkheid van onze controles en een vertrouwensrelatie opbouwen met de marktdeelnemer.

  Onze huidige en toekomstige markdeelnemers moeten immers op ons werk kunnen rekenen om waarborgen te kunnen bieden die noodzakelijk zijn voor de goede ontwikkeling van hun bedrijf.

  Communicatie en transparantie

  Onze werkzaamheden zijn gebaseerd op internationaal erkende normen. Wij maken gebruik van professionele tools die we ten dienste van onze marktdeelnemers stellen.

  Ook stellen we ons zichtbaar op voor het grote publiek, om het te informeren en zekerheid te bieden over de kwaliteit en de traceerbaarheid van bioproducten.

 • Opdracht

  De geloofwaardigheid van bio waarborgen en fraude opsporen

  Onze opdracht is de sector te blijven promoten en de geloofwaardigheid van bio te garanderen.

  CERTISYS wil de uitdaging van doeltreffende, geloofwaardige, aangepaste en erkende controles en certificeringen aangaan. De onderneming werkt in die zin samen met alle leden van de biosector om de biologische landbouw op een participatieve wijze te ontwikkelen en te bevorderen.

  Ons vak omvat eveneens het verspreiden en actualiseren van de kennis en de instrumenten die de producenten in staat stellen aan de consumenten producten aan te bieden die gezond en risicovrij zijn voor mens en natuur.

 • Waarden

  Vertrouwensrelaties onderhouden

  Op basis van waarden als nabijheid, ethiek, onafhankelijkheid en transparantie past CERTISYS met betrekking tot biologische landbouw een filosofie toe die gegrondvest is op het respect voor bodem, biodiversiteit en welzijn. Die waarden maken het mogelijk een vertrouwensrelatie op te bouwen tussen marktdeelnemers, verbruikers en overheden.

  Ook is CERTISYS actief binnen CertiBioNet, de internationale koepel van controle- en certificatieorganen voor de biologische landbouw.

  Dat is een platform bedoeld om de samenwerking tussen de leden te vergemakkelijken en de kwaliteit van de inspectie- en certificatiesystemen te verbeteren. Samen hebben de lidorganisaties een ethisch handvest ondertekend.

 • Uitdagingen

  6 dagelijks toegepaste principes

  "Certisys engageert zich voor 100% in BIO". Dit motto geldt zowel voor onze werkzaamheden bij onze marktdeelnemers als in onze interne organisatie. Onze waarden bakenen het geheel van ons dagelijks werk af. Wij willen over de hele lijn coherent blijven. CERTISYS voorziet zichzelf van alle menselijke, materiële en financiële middelen die nodig zijn om zijn opdrachten en zijn doelstellingen tot een goed einde te brengen met respect voor de waarden die de vennootschap uitdraagt:

  1. Ecologie:
  -    Redelijk verbruik van water en elektriciteit,
  -    Milieuvriendelijk/gerecycleerd kantoormaterieel (papier, balpennen, tassen, mappen, notitieblokjes enz.),
  -    Afvalsortering,
  -    Gebruik van milieuvriendelijke onderhoudsproducten,
  -    Beperkte verplaatsingen,
  -    Carpooling,
  -    Wagens op LPG,
  -    Biodiversiteit (groot insectenhotel),
  -    Internetaansluiting met kabel, geen Wi-Fi
  -    Enz.

  2. Duurzame economie:
  -    Redelijke verloning,
  -    Beperkte huurkosten,
  -    Aangepaste voertuigen,
  -    Bestelling van BIO-manden,
  -    Verbruik van BIO-producten en fair trade (Fairtrade@work) tijdens vergaderingen, teambuilding en evenementen.

  3. Nabijheid:
  -    Verspreide gebouwen (Bolinne, Gent, Brussel), niet te ver van onze marktdeelnemers.
  -    30 lokale jobs. Dit werk wordt toevertrouwd aan controleurs die optreden in een straal van 50 km rond hun woonplaats, waar ze de specifieke kenmerken van hun streek kennen.
  -    Maximale aanwezigheid op evenementen en beurzen om op al uw vragen te antwoorden.

  4. Transparantie:
  -    Communicatie in ons news, het jaarverslag, informatiedagen voor marktdeelnemers, de verschillende beurzen, enz.
  -    Online beschikbaarheid van onze tarieven en de lijst met al onze gecertificeerde marktdeelnemers.

  5. Onafhankelijkheid:
  -    Onafhankelijkheid van financiële groepen.
  -    Financiële middelen verzekerd via een vastgelegd tariefsysteem voor de marktdeelnemers.
  -    Zelfvoorziening om onze keuzes volkomen autonoom te kunnen maken.
  -    Waarborg voor geloofwaardigheid en betrouwbaarheid.

  6. Ethiek:

  -    Sociaal beleid: bevordering van de persoonlijke ontwikkeling van werknemers, multidisciplinair team, geschoold door talrijke interne opleidingen, flexibiliteit met betrekking tot moederschapsverlof, deeltijds werk, loopbaanonderbreking, multicultureel team, gelijke aantallen mannen en vrouwen van elke leeftijd uit steden en platteland, open staan voor studenten en stagiaires, bezoldiging op basis van officiële barema's en bepaald door functietypes: controleteam, administratief team, directieteam.
  -    De sector waarin we werken: de biologische productie.
  -    Samenwerking, meer bepaald met Max Havelaar voor de Fairtrade-controles maar ook via onze medewerking aan fairtrade@work
  -    Uitwisseling van onze knowhow in het internationaal Noord-Zuid en Zuid-Noord netwerk van CertiBioNet.