Grootkeuken

Gebruikt u bioproducten in uw grootkeuken? Wenst u uw bioproducten op te waarderen? Wilt u beter communiceren over de gewaarborgde aard van uw bioproducten?

 • Communiceer BIO!

  Benaming 'bio' beschermd in Wallonië en Brussel

  De bescherming van de benaming 'bio', toegepast op landbouw, verwerking en invoer, werd in Wallonië en Brussel uitgebreid tot het grootkeukenbedrijf. Dit betekent dat ieder cateringbedrijf, iedere cateringdienst, elke restaurant- of tafelhouder voortaan schriftelijk mag communiceren met de term 'biologisch' of 'bio', mits (uiteraard) de regels van het Biogarantie lastenboek worden nageleefd en men zijn bedrijf onderwerpt aan een controle.

  Sinds 2007 legt het Biogarantie®-lastenboek regels vast voor een certificatie op vrijwillige basis in dergelijke bedrijven. Sinds 2012 erkent een Waals ministerieel besluit het Biogarantie®-lastenboek en heeft het kracht van wet in Wallonië; sinds 2013 is datzelfde lastenboek ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend.


  Ministeriele Besluit BXL gewest van 05/06/2013 betreffende de catering Ministeriele Besluit BXL gewest van 05/06/2013 betreffende de catering(pdf)
  Kijk de tarieven online en download de formulieren.

  Biogarantie in Vlaanderen

  Cateraars zijn voorlopig niet verplicht om zich te laten certificeren in Vlaanderen. Maar ze kunnen toch communiceren via Biogarantie®.
  Wie aansluit bij Biogarantie® moet naast de Controle van Certisys ook rekening houden met:
  - Royalties: ter bescherming van het label.
  - Lidmaatschap bij BioForum Vlaanderen.
  Bedrijven kunnen alle info vinden op www.biogarantie.be.

  Op wie slaat de biocontrole en -certificatie?

  Marktdeelnemers die grootkeukendiensten leveren, d.w.z. zij die zich bezighouden met "bereiding van biologische producten in restaurants, ziekenhuizen, kantines en andere soortgelijke levensmiddelenbedrijven op de plaats van verkoop of levering aan de eindgebruiker". (Ver EG n°834/2007)

  - Cateringbedrijven
  - Cateringdiensten
  - Restaurant- en/of tafelhouders
  - Restaurateurs voor evenementen

  Wat zijn de vijf certificatiesystemen?

  BIOGARANTIE Lastenboek Catering ondernemingen BIOGARANTIE Lastenboek Catering ondernemingen(pdf)
  - Certificatie van het bedrijf:
  In dit geval wordt het bedrijf 100% bio gecertificeerd.

  - Certificatie per biologisch gerecht/bereiding:
  De marktdeelnemer maakt o.a. 100% biologische bereidingen en mag naar de consument toe duidelijk communiceren welke menu's/gerechten 100% bio zijn.

  - Certificatie per biologisch ingrediënt:
  De marktdeelnemer verbindt zich ertoe bepaalde levensmiddelen (bijvoorbeeld aardappelen) uitsluitend biologisch aan te kopen. Hij mag naar de consument toe duidelijk communiceren welke producten bio zijn.

  - Certificatie op basis van een bio-percentage:
  De marktdeelnemer verbindt zich ertoe minstens 15% bioproducten per jaar aan te kopen. Het percentage wordt berekend op basis van de financiële waarde van de aankopen. Dankzij dit soort certificatie hoeft men niet altijd dezelfde producten bio aan te kopen, de beschikbaarheid kan immers wisselen, maar de consument weet niet precies welke ingrediënten of gerechten bio zijn.

  - Certificatie van een eenmalig evenement:
  Voor het specifieke geval van een grootkeukenactiviteit in het raam van een eenmalig evenement (beurs, feest, sportmanifestatie…) en voor zover het biologisch omzetcijfer (BOC) van het evenement lager ligt dan 15.000 euro, is een apart systeem voor controle en certificatie uitgebouwd.

  Wat behelst de controle?

  U wenst uw BIO-grootkeukenactiviteiten te laten certificeren? Neem kennis van de bestaande regelgevingen. Volg de stappen om met bio te starten en download de formulieren. Alle onze tarieven zijn online beschikbaar.

  Tijdens de controles, verricht door een auditeur van Certisys, wordt onder meer geverifieerd:

  - de geldigheid van de certificaten voor grondstoffen,
  - de waarborgen bij ontvangst van de goederen,
  - de opslagplaatsen,
  - de maatregelen voor het scheiden van gangbare en biologische producten,
  - de recepten en verwerkingsprocessen,
  - de mate waarin de samenstelling van bereide producten wordt nageleefd (bereidingsfiche, grondstoffenboekhouding),
  - de communicatie (etikettering, enz.)
  - de administratie.
  Bemonstering is te allen tijde mogelijk. De analyse van de stalen gebeurt door een erkend laboratorium.

  Een grondige controle van het bedrijf moet ieder jaar plaatsvinden. Daarna wordt u op de hoogte gebracht van eventuele onregelmatigheden, van de toe te passen corrigerende maatregelen en desgevallend van de sanctie die wordt opgelegd in verhouding tot de aard van het probleem.

  Communicatiemiddelen?

  Certisys wil optimaal beantwoorden aan uw communicatienoden. Aarzel dus niet om ze ons mee te delen. Onze A4-miniaffiches zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar in NL en/of Fr en ons logo mag onder voorwaarden gebruikt worden. Neem contact op met info@alison.hamoir@certisys.eu.