Invoerders/Uitvoerders vanuit EU

U wenst biologische producten in te voeren in de Europese Unie of uw cliënteel uit te breiden buiten de Europese Unie?

 • Invoer

  Bepaal je activiteit: BIO importeur

  Importeur: EU marktdeelnemers die producten van buiten de EU importeren (volgens de verordening EU n°834/2007)


  Wat zijn uw mogelijkheden voor invoer?
  Praktische gids verwerkers/importeurs/verdelers Praktische gids verwerkers/importeurs/verdelers(pdf) Electronisch Controle Certificaat Traces Electronisch Controle Certificaat Traces(pdf) Model importprocedure van biogoederen Model importprocedure van biogoederen(pdf) Brexit Import en export van bioproducten vanaf 1 januari 2021 Brexit Import en export van bioproducten vanaf 1 januari 2021(pdf)

 • U importeert production van Ukraïne, Kazakhstan, Rusland, Turkije, de Moldavia of China? Bekijk de : Voorschriften voor de invoer van biologische producten uit risicolanden Voorschriften voor de invoer van biologische producten uit risicolanden(pdf) .
 • Neem kennis van de bestaande regelgevingen
 • Volg de stappen om met BIO te starten en
 • download de formulieren.

 • Alle onze tarieven zijn online.


  INFO TRACES

  Om biologische landbouwproducten in de Europese Gemeenschap te importeren, moet u inloggen op TRACES en een COI-aanvraag doen (Certificate of Inspection)  U kan hier er verder over lezen:
 • FAQ use of Traces FAQ use of Traces(pdf)
 • De laatste update van de tool

 • Waarin bestaat de controle?

  Er bestaan verschillende gevallen:

  - het product komt van een europees land dat niet bij de Europese Unie hoort (zoals Zwitserland, Finland, ..): hiervoor geldt er een automatische equivantie. In dit geval verifieert de Certisys auditeur het BIO certificaat dat opgesteld is door een erkend controleorgaan uit dat land, de transportdocumenten, de facturen, leveringsbonnen, etiketten, hoeveelheden geexporteerd, enz.

  - het product komt uit een land erkend door de Europese Unie (zoals Tunesië): de Certisys auditeur verifieert het BIO certificaat en het lotcertificaat die beiden opgesteld zijn door een erkend controleorgaan uit dat land, de transportdocumenten, de facturen, leveringsbonnen, etiketten, de overeenstemming van de hoeveelheden geexporteerd, het lotnummer, de etiketten en hetgeen op het lotcertificaat staat.

  - het product komt uit een land waarvoor het controleorgaan erkend is door de Europese Unie: de Certiyss auditeur verifieert het BIO certificaat en het lotcertificaat opgesteld zijn door het erkend controleorgaan, de transportdocumenten, de facturen, leveringsbonnen, etiketten, de overeenstemming van de hoeveelheden geexporteerd, het lotnummer, de etiketten en hetgeen op het lotcertificaat staat.

  - het product komt uit een land dat niet erkend is door de Europese unie noch via een erkend controleorgaan: de Certisys controleur verifieert dan de invoervergunning (dedouandering door de overheden, enz)

  Voorbeeld van lotcertificaat en van de verificatie door de bevoegde overheid:

 • Uitvoer

  vereisten in het land van bestemming, die van land tot land kunnen verschillen. Aarzel niet om informatie te vragen bij Certisys, want een van de diensten die we verlenen is toegang verschaffen tot die markten. Meer informatie over de uitvoer per specifiek land kan u terugvinden via onderstaande link OrganicExport.INFO

  EU=> USA

  1. Overeenkomst inzake wettelijke gelijkwaardigheid tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten

  Uw producten die in de EU bio-gecertificeerd zijn, mag u naar de V.S. uitvoeren dankzij de equivalentieovereenkomst die is ondertekend in 2012 tussen de EU en de V.S. Om uw bioproducten naar de V.S. uit te voeren is een Europese bio-certificatie dus noodzakelijk en moet er binnen de EU een verpakkingsactiviteit hebben plaatsgevonden. Deze overeenkomst stelt u vrij van het verkrijgen van een dubbele certificatie (NOP). Let op: de Verenigde Staten hebben een extra eis voor producten en ingrediënten van dierlijke oorsprong (het gebruik van antibiotica is volledig verboden). In dit geval moet u "Bijlage XIIa" bij uw certificaat voegen. Download de tarieven en formulieren.

  Stappen in de BIO-certificatie om naar de V.S. te exporteren:

  • 4 Export step
  • 3 Controle step
  • 2 Kennisgeving step
  • 1 Informatie step

  Kennisgeving

  Uw exportactiviteit aangeven
  Kennisgeving van activiteit LANDBOUWERS Kennisgeving van activiteit LANDBOUWERS(pdf)

  Controle

  Tijdens de jaarlijkse controle gaat de auditeur van Certisys na of producten van dierlijke oorsprong conform zijn wat het gebruik van antibiotica betreft. Zitten er ingrediënten van dierlijke oorsprong in uw producten (melk, kaas, boter…), dan is een bijkomende controle door uw controleur vereist om na te gaan of er geen antibiotica zijn gebruikt. De conformiteit wat dat betreft wordt dan bevestigd in een specifieke bijlage (bijlage 12bis 889/2008) bij het jaarlijks Europees biocertificaat.
  Dairy Productions Antibiotics Dairy Productions Antibiotics(pdf)

  Export

  Voor elk lot dat naar de V.S. wordt uitgevoerd dient een lotcertificaat bij uw producten te worden gevoegd. Zo'n certificaat krijgt u van Certisys wanneer u erom verzoekt of via onzeintranet


  Etikettering van uw producten voor de Amerikaanse markt

  Labelling in practice Labelling in practice(pdf)
  Het etiket moet voldoen aan de Amerikaanse normen: cf. §205.303 via eCFR (electronic Code of  Federal Regulation). Op het etiket moet u vermelden:

  Verplicht
  Toegelaten voor BIO
  Andere vereisten
  - bio-aanduiding voor elk bio-ingrediënt
  - verwijzing naar het controleorgaan op de
  volgende wijze: "Certified Organic by CERTISYS".
  - het USDA (NOP) logo
  - de term "organic"
  - het % bio-ingrediënten (zie specifieke bepalingen)
  - Elke andere vereiste voor levensmiddelen (allergeen, talen, gewicht) in de Verenigde Staten.


  2. NOP-certificatie

  Lees meer over NOP-certificatie.

  EU=> Japan


  Equivalentiesysteem met Japan
  Meer info op MAFF (Ministery of Agriculture, Forestry and Fisheries) website.

  EU=> Korea  Equivalentie Zuid-Korea. De Zuid-Koreaanse biowetgeving is door de Europese Commissie erkend als equivalent aan de Europese biowetgeving voor categorie D-producten (organic processed food products). Ook verwerkte producten geproduceerd volgens de Europses biowetgeving worden door de Zuid-Koreaanse overheid als gelijkwaardig beschouwd. Dit zal de import en export van biologisch gecertificeerde goederen uit Zuid-Korea vergemakkelijken.
  ExportationCoree ExportationCoree(pdf)

  Om uw bio producten naar Korea te exporteren heeft u een lotcertificaat nodig.  Vraag het lotcertificaat aan via MyCertisys

  EU=> Canada


  Organic products certified in accordance with the EU regulations and exported to Canada may bear the Canada Organic Logo. A copy of the logo may be requested from Certisys. Please note that organic products imported into Canada must meet Canadian labelling requirements.

  The use of the Canada organic logo is only permitted on products that have an organic content that is greater than or equal to 95% and have been certified according to the requirements of the Canada Organic Regime. The use of the organic logo is voluntary but when used it is subject to the requirements of the Organic Products Regulations (OPR).
  Imported products must meet the requirements of the Canada Organic Regime. Imported products that bear the logo must include:

  · the statement "Product of", immediately preceding the name of the country of origin, or

  · the statement "Imported", in close proximity to the logo

  This statement must appear on the label in both French and English, unless a bilingual labelling exemption applies.
  The label of an organic product subject to the Organic Products Regulations must bear the name of the control body that has certified the product as organic. Please note that EU control body/authority code does not replace the requirement for the name of the control body/authority.

  For more information, consult the website of the Canadian Food Inspection Agency.