Verdelers

Verkoopt u bioproducten aan andere marktdeelnemers (kleinhandelaars, restauranthouders enz.) zonder de verpakking of de etikettering van de producten te wijzigen?

 • BIO controle

  Bepaal je activiteit: BIO verdeler

  Verdeler : deze marktdeelnemers kopen en verkopen de producten zonder de verpakking noch de etikettering te wijzigen. Zij hebben een handels-, verdelings- of groothandelsactiviteit.

  Waarin bestaat de controle?

  Praktische gids verwerkers/importeurs/verdelers Praktische gids verwerkers/importeurs/verdelers(pdf)
  Informatienota verdelers Informatienota verdelers(pdf)

  U wilt biocertificatie voor wat u doet? Neem kennis van de bestaande regelgevingen.
  Volg de stappen om met bio te starten en download de formulieren.
  Alle de tarieven zijn online beschikbaar.

  De BIO-verordeningen vereisen dat alle productie-, verwerkings- en distributiestadia onderworpen worden aan controle:  "alle stadia, vanaf de primaire productie van een biologisch product tot en met de opslag, de verwerking, het vervoer, de verkoop of de levering daarvan aan de eindverbruiker en, in voorkomend geval etikettering, reclame, invoer, uitvoer en onderaanneming".
  Elke marktdeelnemer die producten opslaat met het oog op de latere verkoop ervan, dient zijn bedrijf dus aan een controle te onderwerpen.

  Bio verdeler
  De controles, verricht door een auditeur  van Certisys, bestaan onder meer in het nagaan van
  •    de garantie van de leveranciers,
  •    de ontvangstprocedures,
  •    de opslagomstandigheden,
  •    de verzendingen met waarborgen,
  •    de overeenstemming tussen hoeveelheden aangekochte en verkochte producten,
  •    een procedure in geval van twijfel, om producten te kunnen blokkeren.

 • Biogarantie label

  Uw producten met de Biogarantie label?

  Wilt u nog verder gaan in uw duurzame aanpak en het Biogarantie-label verwerven?
  link naar pagina biogarantie/ecogarantie