Bereiders

Bereidt u biologische producten zoals brood, jam, enz.? Stockeert u ze of ontwikkelt u een productengamma met uw eigen etiketten?

 • BIO controle

  Bepaal je activiteit: BIO bereider

  Bereider : dit zijn marktdeelnemers die grondstoffen aankopen en verwerken alvorens ze in als BIO te verkopen. Slachthuizen behoren tot deze categorie.

  - Herverpakker : deze marktdeelnemers kopen de producten aan en wijzigen de verpakking. Vervolgens verkopen ze deze producten als BIO.
  - Etiketteerder : Deze marktdeelnemers brengen een etiket met hun naam aan op reeds verpakte producten. De naam van de fabricant staat niet vermeld op dit etiket.
  - Bulk aankoop : Voor marktdeelnemers die bulk producten of producten in niet gesloten verpakkingen aankopen en ze verhandelen in dezelfde bulkverpakking (melk, meel, enz.).

  Waaruit bestaat de controle?

  Praktische gids verwerkers/importeurs/verdelers Praktische gids verwerkers/importeurs/verdelers(pdf)

  U wilt biocertificatie voor wat u doet?
  Neem kennis van de bestaande regelgevingen.
  Volg de stappen om met bio te starten, bereken uw bestek online en download de formulieren.

  De controles die een Certisys-auditeur verricht, bestaan er onder andere in dat hij verifieert:

  - de herkomst van basisgrondstoffen en de leveranciers
  - de opslagplaatsen,
  - de maatregelen om gangbare en biologische producten van elkaar te scheiden,
  - de recepten en verwerkingsprocessen,
  - productie/materiefiches
  - de overeenkomst tussen binnenkomende grondstoffen en afgewerkte producten die het bedrijf verlaten,
  - de etikettering.

  De belangrijke documenten die verwerkers moeten voorbereiden of bewaren, zijn:

  - de certificaten van hun leveranciers,
  - alle registers en registraties (reiniging, scheiding, enz.)
  - de ontvangst- en productiefiches
  - de binnenkomende documenten (leveringsbonnen, aankoopfacturen) en de buitengaande (leveringsbonnen, verkoopfacturen)
  - het klachtenregister,
  - de verhandelingsbonnen voor dieren.

  Na zijn bezoek overhandigt de Certisys-controleur zijn controleverslag aan het certificatieteam, dat zal nagaan in hoeverre de vaststellingen voldoen aan de geldende normen met het oog op de opstelling van een certificaat voor de BIO-producten.

 • Regelgeving

  Productcategorieën

  Er bestaan vier certificatiecategorieën voor verwerkte producten, op basis van het gebruikte percentage biologische ingrediënten:
  1. Producten die voor 100% uit biologische ingrediënten bestaan. Indien bepaalde ingrediënten niet biologisch beschikbaar zijn, is het toegestaan tot 5% niet-biologische ingrediënten te gebruiken; die staan in een beperkende lijst;
  2. Producten waarvan minder dan 95% van de ingrediënten afkomstig zijn uit de biologische landbouw;
  3. Producten uit de omschakeling naar biologische landbouw.
  4. Producten met als hoofdingrediënt een product van jacht of visserij.
  Voor elke gecertificeerde productcategorie bestaan er te respecteren etiketteringsregels.

  Praktische gids etikettering Praktische gids etikettering(pdf)

  Recepten en ingrediënten

  - Aroma's moeten biologisch of natuurlijk zijn.
  - Alleen bepaalde additieven en hulpstoffen zijn toegelaten in de biologische landbouw (positieve lijst*).
  - Water en keukenzout zijn toegelaten.
  - GGO's en afgeleiden van GGO's zijn verboden, ook voor niet-biologische ingrediënten.
  Verwerkers moeten bijzondere aandacht hebben voor additieven, aroma's en andere stoffen die bij de verwerking van biologische producten toegelaten zijn: ze kunnen het product zijn van GGO's. Om bij de controle in orde te zijn wanneer men dergelijke toevoegingen gebruikt, moet de verwerker aan zijn leverancier een attest GGO-vrij vragen.

  GGO Verklaring GGO Verklaring(pdf)

  Gemengde bedrijven

  Er worden waarborgen gevraagd om in alle stadia verontreiniging te voorkomen, meer bepaald door:
  - Afzonderlijke en duidelijk geïdentificeerde opslag van grondstoffen,
  - Scheiding in tijd of ruimte gedurende heel het verwerkingsproces,
  - Een boekhouding waarin duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen aankopen, verkopen en voorraden van biologische en niet-biologische producten,
  - Het bijhouden van een reinigingsregister (registreren van de verrichte reinigingsprocedures).

  Verboden en toegelaten processen

  - Ioniserende behandelingen zijn verboden.
  - De gebruikelijke mechanische, fysieke of microbiologische (bv. fermentatie) verwerkingsprocessen zijn voor het merendeel toegelaten.