CERTISYS - "Certification System"

CERTISYS is een controle- en certificatieorgaan, gespecialiseerd in biologische producten. We zijn actief in België, Luxemburg en via het netwerk CertiBioNet over de hele wereld. Certisys certificeert Europese, nationale en regionale biologische landbouwstelsels maar ook particuliere lastenboeken zoals Biogarantie® en Ecogarantie®. Dankzij CERTISYS kunt u toegang krijgen tot buitenlandse markten zoals de V.S., Japan, Engeland, Brazilië, Argentinië, Frankrijk enz.

 • Erkenningen en engagement

  Erkend en geaccrediteerd orgaan

   

  Sinds in 1993 de Europese verordening van kracht werd, is de benaming 'biologische landbouw' een officieel beschermde benaming geworden. Iedereen die ze wil hanteren om zijn productie te omschrijven, moet die productie onderwerpen aan controle met het oog op certificering. Die controle en certificering moeten gebeuren door een overheid of een onafhankelijk orgaan, erkend door de lidstaten.

  Lijst de erkende controle-instanties en/of -organisaties. Lijst de erkende controle-instanties en/of -organisaties.(pdf)

  CERTISYS moet niet alleen erkend zijn door de overheid, d.w.z. door de landbouwministeries van de gewesten, maar ook geaccrediteerd door een officieel orgaan van het ministerie van economische zaken, zoals BELAC.


  Accreditaties

  Ministerie van economische zaken

  Accreditatie ISO 17065 door BELAC

  Accreditatiecertificaat Belac 093-prod Accreditatiecertificaat Belac 093-prod(pdf)

  Erkenningen:

  België (BE-BIO-O1)

  BE-BIO-01 CERTISYS : Ieder controleorgaan heeft een Europese code die begint met de eerste twee letters van het land waar de BIO-controle plaatsvindt. De aanwezigheid van die code op de verpakking van een product wijst erop dat het product conform is met de biologische productienormen en vormt het bewijs van de officiële certificering.

  Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : productiemethode en de etikettering van biologische producten (03/12/2009) Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : productiemethode en de etikettering van biologische producten (03/12/2009)(pdf)

  Besluit Waalse Regering van 11/02/2010 Besluit Waalse Regering van 11/02/2010(pdf)

  Besluit van de Vlaamse Regering : Productie en etikettering van biologische producten (12/12/2008) Besluit van de Vlaamse Regering : Productie en etikettering van biologische producten (12/12/2008)(pdf)

  GH Luxemburg (LU-BIO-06)


  Derde landen (XXX-BIO-128)

  Erkenning Certisys Erkenning Certisys(pdf)

  Orgaan onder toezicht

  CERTISYS werkt net als alle andere controleorganen onder toezicht van de bevoegde overheid. Elke lidstaat van de EU heeft immers overheden en/of erkende particuliere controleorganen aangesteld voor het inspecteren van de bio-marktdeelnemers.

  Elk controleorgaan is bijgevolg verplicht de wet en de bepalingen ervan na te leven.

  Het naleven van die verbintenissen wordt regelmatig gecontroleerd door:
  •    De bevoegde overheid die toezicht houdt op het werk van CERTISYS op het terrein;
  •   BELAC, het Belgisch accreditatieorgaan dat de audits van elke geaccrediteerde activiteit van CERTISYS (in België, in Luxemburg, in derde landen) verricht om na te gaan of de dossiers volledig zijn en of de sancties wegens vastgestelde niet-conformiteiten wel degelijk werden getroffen en opgevolgd.

  Geëngageerd orgaan

  CERTISYS engageert zich voor 100% in BIO. Het heeft zich gespecialiseerd in BIO-controles en is er vast van overtuigd dat kwaliteit en betrouwbaarheid de troeven van bio zijn. Het heeft de taak de best mogelijke waarborgen te bieden door enerzijds de marktdeelnemers toe te laten hun producten te valoriseren en anderzijds ervoor te zorgen dat de verbruiker zeker mag zijn van de herkomst en de kwaliteit van wat hij koopt.

  Dag na dag ijvert CERTISYS voor verbetering van de kwaliteit van zijn dienstverlening, met name door te vermijden dat risicosituaties zich herhalen en door de marktdeelnemers daarbij preventief te begeleiden. CERTISYS, méér dienstverlening.

  Al bijna 40 jaar partner in de biobranche

  Als een heuse partner, onpartijdig en transparant, is CERTISYS in de loop der jaren uitgegroeid tot een steun voor de branche en een aanspreekpunt voor de overheid als het over reglementering gaat.  CERTISYS verleent als specialist ter zake regelmatig zijn medewerking aan de werkzaamheden van de Gewesten en van de Europese Commissie rond bio. Bio is dus geen star systeem, het evolueert constant.

  CERTISYS blijft voortdurend in dialoog met de marktdeelnemers die een beroep doen op zijn diensten:

  Via de controles: CERTISYS is het orgaan dat het vaakst controleert en dat is tegelijk een vorm van preventie en een gelegenheid tot degelijke communicatie tussen controleorgaan en marktdeelnemers. Zoals Blaise Hommelen het uitdrukt: "De controlefrequentie heeft een invloed op het aantal vastgestelde niet-conformiteiten maar biedt ook de kans om een sterkere preventieve rol te spelen, en dat is bijzonder nuttig tijdens de omschakelingsperiode. Het helpt onze marktdeelnemers vóór het einde van die overgangsperiode in orde te zijn. Dat is belangrijk."

  Via het onthaalteam: want daar werken bekwame mensen die klaar staan om in de kortst mogelijke tijd op vragen te antwoorden.

  Via doelgerichte communicatie: publicatie van News, ontwikkeling van praktische handleidingen, medewerking aan de 'Bioweek', het maakt allemaal deel uit van betere toegankelijkheid, aanspreekbaarheid. U vindt CERTISYS zowel op lokale evenementen als tijdens beurzen en op informatiedagen voor marktdeelnemers. CERTISYS blijft altijd beschikbaar en staat klaar om op al uw vragen te antwoorden.

  Een constante stijging

  Certisys controleert meer dan 3000 marktdeelnemers. Elk jaar zijn er minstens 200 nieuwe marktdeelnemers die zich aanmelden bij Certisys. Deze globale stijging blijft van jaar tot jaar aanhouden. Op tien jaar tijd is het  aantal marktdeelnemers die door Certisys gecontroleerd worden verdrievoudigd. Zo is onze team ook met nu meer dan 50 personen ter beschikking.

  Bekijk onze laatste activiteitenverslag

 • Lokaal

  Een kantoor in elke regio

  Naast een maatschappelijke zetel in Brussel, heeft Certisys een hoofdkantoor in Bolinne in Wallonië en een kantoor in Vlaanderen in het Gents Ecologisch Centrum (GEC).
  De ligging van deze kantoren is niet toevallig.  Het hoofdkantoor in Bolinne is in het centrum van België gelegen, op gelijke afstand voor alle controleurs.  Certisys is een drietalige onderneming die actief is in heel België.  Het is bijgevolg belangrijk om over een lokaal kantoor in de verschillende taalregio's te beschikken.

  De kantoren van Certisys zetten zich dagelijks in om zowel de ecologische als de duurzame waarden hoog te dragen.   Het Gents ecologisch Centrum biedt een waar potentieel tot partnerschap zoals bijvoorbeeld met het bio restaurant “lekker GEC”.  Oxfam-winkels verkopen biologische en fair trade producten.

  Het multicultureel team van Certisys is actief in België,  in Luxemburg en wereldwijd dankzij het internationaal netwerk CertiBioNet.

  De rode punten geven de ligging van onze 3 kantoren aan.
  De oranje punten duiden de aanwezigheid van onze 18 regionale controleurs in Belgïe en in Groothertogdom Luxemburg.

  bio partnerKlik op het beeld om te vergroten