Combineer uw biologische en voedselveiligheidscertificeringen met Certisys

Logo BIO Européen
G-040-module-a-b
vegaplan-logo-circle
G-040-module-c-nl

Geniet van een groot aantal voordelen

reduction-tarifaire

Prijsverlaging

gain-de-temps

Tijdbesparing

organisme-de-contact

Eén aanspreekpunt

expertise-bio

De expertise van een BIO-auditor

Vraag een offerte aan – Voedselveiligheid

« * » Verplichte velde

ampoule-bon_a_savoir

Goed om te weten

De validatie van deze systemen door een certificeringsinstantie zoals CERTISYS is niet verplicht, maar biedt wel een aantal voordelen:

 • Een verlaging van uw jaarlijkse bijdrage aan het FAVV
 • Een verlaging van de frequentie van uw inspecties door het FAVV (Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid)

De autocontrole verwijst naar alle maatregelen die marktdeelnemers in de voedselketen nemen om ervoor te zorgen dat hun producten voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot:

 • De voedselveiligheid,
 • De kwaliteit van de producten waarvoor het FAVV verantwoordelijk is,
 • De traceerbaarheid in elk stadium van de productie, verwerking en distributie.

De autocontrole is een wettelijke vereiste onder het koninklijk besluit van 14 november 2003. 

Het autocontrolesysteem bestaat uit een grondige zelfevaluatie (autocontrole) met betrekking tot:

 • De voedselveiligheid van voedingsmiddelen:

Voor de primaire productie is deze gebaseerd op goede hygiënepraktijken (GHP).

 • De traceerbaarheid van voedingsmiddelen:

Het doel van de traceerbaarheid is het traceren van een product door alle stadia van de productie, verwerking en distributie. Om dit te bereiken, moeten alle marktdeelnemers systemen of procedures hebben om inkomende en uitgaande producten te registreren en om het verband tussenbeide te leggen.

 • De verplichte kennisgeving:

Elke marktdeelnemer moet het FAVV onmiddellijk op de hoogte brengen als hij van mening is of redenen heeft om aan te nemen dat een product dat hij heeft ingevoerd, geproduceerd, geteeld, gefokt, verwerkt, vervaardigd of gedistribueerd, schadelijk kan zijn voor de gezondheid van mens, dier of plant.

Om dit te bereiken moeten alle marktdeelnemers een verplichte kennisgevingsprocedure invoeren, die moet worden gevolgd wanneer aanwijzingen worden gevonden die een risico voor de volksgezondheid kunnen vormen.

       Meer informatie over deze punten is te vinden op de website van het FAVV.

Er worden sectorale autocontrolegidsen opgesteld door de beroepsfederaties en goedgekeurd door het FAVV. 

Voor de primaire productie is de referentiegids voor autocontrole de G-040. Dit autocontrolesysteem is gebaseerd op het naleven van de hygiënevoorschriften en het bijhouden van de nodige registers. 

De sectorgids voor primaire productie bestaat uit verschillende modules:

 • Module A: Primaire plantaardige productie
 • Module B: Voedergewassen
 • Module C: Primaire dierlijke productie (Codiplan , vzw die module C beheert)
 • Module D: Niet-eetbare tuinbouwproductie (niet gecertificeerd door Certisys)

 

Alle informatie met betrekking tot deze gids is te vinden op de website van het FAVV op het volgende adres:

https://www.favv-afsca.be/autocontrole-nl/sectorspecifieketools/primaire-productie/

 

U vindt er vooral tools om u voor te bereiden op een validatieaudit van het autocontrolesysteem (checklist, circulaire, FAQ, enz.).

Het FAVV erkent de gelijkwaardigheid tussen de Vegaplan PPV Standaard en de sectorgids G-040 voor de modules A en B.

Autocontrolegids van het FAVV G-040 – Primaire productie

Deze gids is bedoeld voor landbouwers die actief zijn in de primaire plantaardige en dierlijke productie. Ze behandelt de vereisten met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen, de gezondheid van de dieren en de traceerbaarheid die onder de bevoegdheid van het FAVV vallen in de primaire productiesector.

Het toepassingsgebied van deze certificering is uitsluitend Belgisch.

Deze sectorgids bestaat uit vier modules:

 • Module A: Primaire plantaardige productie
 • Module B: Voedergewassen
 • Module C: Primaire dierlijke productie
 • Module D: Niet-eetbare tuinbouwproductie (niet gecertificeerd door Certisys)

Combineer uw BIO-certificering met de Autocontrolegids G-040 Module A – B voor de Primaire Plantaardige Productie

logo vegaplan

De Vegaplan Standaard voor Primaire Plantaardige Productie (PPP) is een lastenboek om de kwaliteit van de producten te garanderen die aan de plantaardige industrie worden geleverd. De standaard bevat ook eisen met betrekking tot duurzaamheid en omvat de wettelijke vereisten voor geïntegreerde gewasbescherming. De norm is van toepassing op alle gewassen (behalve niet-eetbare tuinbouwgewassen en decoratieve gewassen). De norm geldt alleen voor België.

Deze certificering is het bewijs dat u voldoet aan:

 • De wettelijke vereisten van het FAVV inzake autocontrole, de meldingsplicht en de traceerbaarheid in de voedselketen. Hierdoor geniet u van een aanzienlijke vermindering van uw jaarlijkse bijdrage aan het FAVV en wordt u aan minder inspecties onderworpen;
 • De gewestelijke vereisten voor duurzaam gebruik van pesticiden en de implementatie van geïntegreerde gewasbescherming (Integrated Pest Management Control);
 • De criteria die de kwaliteit bepalen, opgelegd door kopers (veilingen, handels- en verwerkingsindustrieën); 
 • Een groot aantal maatregelen in verband met randvoorwaarden die de toegang tot steun in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid bepalen;
 • De verwachtingen op het gebied van duurzame ontwikkeling, ook voor biobrandstofgewassen.

Alle informatie met betrekking tot deze specificaties is te vinden op de website van de vzw Vegaplan 

https://www.vegaplan.be/nl/accueil 

(lastenboek Standaard Vegaplan PPP, checklists, enz.)

Combineer uw BIO-certificering met de Vegaplan Standaard voor de primaire plantaardige productie

ampoule-bon_a_savoir

Goed om te weten

Als u al biologisch gecertificeerd bent, zal het voor u gemakkelijker zijn om de Vegaplan-certificering te verkrijgen. Veel van de principes zijn vergelijkbaar met de specificaties voor biologische landbouw (EU) en zijn gebaseerd op dezelfde waarden: duurzaamheid, geïntegreerde bestrijding, traceerbaarheid en kwaliteit.

Codiplan

CoDiPlan

Autocontrolegids G-040 Module C – Primaire dierlijke productie – CoDiPlan

Deze gids is bedoeld voor landbouwers die actief zijn in de primaire dierlijke productie. Ze behandelt de vereisten met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen, de gezondheid van de dieren en de traceerbaarheid die onder de bevoegdheid van het FAVV vallen in de primaire productiesector

De G-040, module C gids beheerd door Codiplan garandeert:

 • De voedselveiligheid
 • De traceerbaarheid en kwaliteit van dierlijke grondstoffen
 • De aankoop van veilige producten die geproduceerd zijn in overeenstemming met de wettelijke vereisten betreffende productieomstandigheden, ziektebestrijding en dierenwelzijn

De gids van Codiplan vergemakkelijkt de toegang tot de markt, verbetert de prestaties van landbouwbedrijven en erkent de kwaliteit van dierlijke producten.

Deze gids is gebaseerd op de autocontrole. Boeren kunnen ze gebruiken om zelf te controleren of hun boerderij voldoet aan de voorschriften.

Combineer uw BIO-certificering met de Autocontrolegids G-040 Module C in CoDiPlan Primaire Dierlijke Productie

Feedback van onze klanten:

Aromen Certisys-1

“Persoonlijk, betrouwbaar en ondersteunend”

Martijn – Aromen
Vlaams Gewest

charles-edouard

“Vertrouwen, garantie en ondersteuning”

Charles-Edouard – Ferme Val Notre-Dame
Waals Gewest

solid-food

“Geloofwaardigheid, kwaliteit en duurzaam partnerschap”.

Lysanne & Laura – Solid Food
Vlaams Gewest

 Ze vertrouwen ons

Aromen Certisys-1

“Persoonlijk, betrouwbaar en ondersteunend”

Martijn – Aromen
Vlaams Gewest

charles-edouard

“Vertrouwen, garantie en ondersteuning”

Charles-Edouard – Ferme Val Notre-Dame
Waals Gewest

solid-food

“Geloofwaardigheid, kwaliteit en duurzaam partnerschap”.

Lysanne & Laura – Solid Food
Vlaams Gewest

Bij Certisys bieden we andere soorten certificering die u toegang geven tot verschillende markten. 

Lees hier meer over onze andere certificeringen