Andere private labels

Er zijn nog andere private labels (naast Ecogarantie® en Biogarantie®) voor biologische levensmiddelen, die worden toegekend op basis van lastenboeken onder het beheer van organisaties of verenigingen van producenten, verwerkers of consumenten.

Deze labels bestonden vaak al vóór de Europese verordening. Sommige hebben betrekking op domeinen die niet onder die verordening vallen, zoals cosmetica, kleding, schoonmaakmiddelen of catering, of bevatten bepaalde normen die strenger zijn dan de Europese biologische verordening.

blé bio

Hieronder ziet u de meest gevraagde labels.

logo agriculture biologique

 Logo AB

Het AB-logo is eigendom van het Franse ministerie van landbouw. Het is facultatief en kan naast het Europese biologo worden gebruikt. Het geniet veel bekendheid op de Franse markt.

Agence BIO staat in voor het beheer van het merk AB voor wat communicatiemiddelen betreft.

Het eerste logo wordt alleen voor communicatie gebruikt. Het tweede wordt op een gecertificeerd product gedrukt.

Als u het AB-logo op uw biologische producten wilt plaatsen, moet u eerst de regels voor het gebruik van het logo lezen.

Daarna vult u een verklaring voor het gebruik van het merk AB voor certificeringsdoeleinden in bij CERTISYS.

logo demeter

Demeter®

Demeter® is een collectief keurmerk voor voedingsmiddelen uit de biologisch-dynamische landbouw.

Het oranje logo op het etiket van een product garandeert dat het volgens het lastenboek van Demeter® werd geproduceerd.

Biodynamische landbouw is een vorm van holistische, regeneratieve landbouw die het landbouwbedrijf en meer algemeen de natuur beschouwt als een levend ecosysteem waarin dieren, planten en mensen in synergie samenleven.

Er zijn wereldwijd verschillende Demeter®-verenigingen. Wij werken nauw samen met Demeter® Frankrijk.

Wilt u het logo van Demeter® op uw bioproducten? Lees dan het lastenboek en neem contact op met deze vereniging.

logo biosuisse

BioSuisse

Via de BioSuisse-certificering kunt u uw biologische producten verkopen onder het private label ‘Bourgeon’.

logo naturland

Naturland

Naturland is een Duits privaat label. Het focust vooral op domeinen die niet onder de Europese verordening vallen, zoals sociale kwesties.

logo bio nach EG-Öko-Verordnung

Bio-Siegel

Bio-Siegel is het Duitse label dat op elk gecertificeerd biologisch product kan worden gedrukt.

logo vegaplan

Vegaplan

De Vegaplan Standaard omvat niet alleen alle wettelijke vereisten inzake voedselveiligheid, maar ook bijkomende normen inzake productveiligheid, traceerbaarheid en productkwaliteit waaraan de voedselketen moet voldoen. De Standaard omvat ook duurzaamheidseisen en de wettelijke vereisten met betrekking tot geïntegreerde plagenbestrijding. De Vegaplan Standaard is van toepassing op alle gewassen, met uitzondering van niet-eetbare tuinbouwgewassen en siergewassen.

Als u al een biolabel hebt, zult u gemakkelijker de Vegaplan-certificering krijgen. Veel principes van Vegaplan komen namelijk overeen met die in het lastenboek van de biologische landbouw (EU) en zijn gestoeld op dezelfde waarden: duurzaamheid, geïntegreerde plagenbestrijding, traceerbaarheid en kwaliteit.

logo globalgap

GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P. is een internationaal erkende reeks landbouwnormen voor goede landbouwpraktijken (Good Agriculture Practices). Als u al een biolabel hebt, zult u gemakkelijker de certificering GLOBALG.A.P krijgen. Veel principes van GLOBALG.A.P komen namelijk overeen met die in het lastenboek van de biologische landbouw (EU) en zijn gestoeld op dezelfde waarden: duurzaamheid, gezondheid, dierenwelzijn en milieuvriendelijkheid.

Wilt u graag een bepaald label voor biologische landbouw op uw product? Of wilt u meer informatie over een specifiek biolabel (Bioland in Duitsland, KRAV in Zweden …)?

Wij helpen u graag!