Coronavirus Informatie

Op vrijdag 24 april kondigde de Nationale Veiligheidsraad de eerste fase van zijn exitstrategie aan. Wij willen u informeren dat dit niets verandert voor Certisys: onze hoofdbekommernis als onderneming blijft bij te dragen aan de nationale inspanningen om de verspreiding van het virus in te dijken zonder onze dienstverlening naar u toe te moeten onderbreken. Wij hebben alle van kracht zijnde sanitaire maatregelen getroffen om uw gezondheid en deze van ons team te verzekeren. Het hele team van Certisys leeft de instructies na die door de Nationale Veiligheidsraad zijn uitgevaardigd, maar staat helemaal paraat om zijn controle- en certificatieactiviteiten voort te zetten om de geloofwaardigheid van bioproducten te blijven vrijwaren.
Om uw biocertificatie voor 2020 te garanderen, vragen wij uw volledige medewerking bij de controles op afstand. Voor veldaudits hebben we een aantal maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat onze controleurs en markdeelnemers onder optimale omstandigheden werken.
Onze kantoren blijven niet toegankelijk voor onbeperkte duur voor personen die geen deel uitmaken van onze diensten. Wij staan vanzelfstprekend ook tijdens de coronacrisis klaar voor u. Een permanentie wordt verzekerd. Bel ons gerust op of stuur ons een mailtje. Wij danken u voor uw medewerking, de consumenten hebben meer dan ooit behoefte aan een kwaliteitsvolle, geloofwaardige en betrouwbare biologische landbouw.
FAQ

• Blijft mijn jaarlijkse hernieuwingscontrole gehandhaafd?

Ja, uw jaarlijkse controle wordt gehandhaafd maar gebeurt op een andere manier uitgevoerd. We doen de controle vanop afstand, op basis van documenten.• Hoe gaat de jaarlijkse hernieuwingscontrole verlopen?

Uw controleur zal contact met u opnemen en een audit voorstellen op basis van documenten. Zodra de toestand weer normaal is, zal de controleur zijn audit afvullen met een controlebezoek ter plaatse.• Welke documenten moet ik opsturen voor de jaarlijkse hernieuwingscontrole?

Uw controleur zal u op het ogenblik van de voorbereiding de lijst met vereiste documenten bezorgen, afhankelijk van uw activiteit.• Zal mijn certificaat hernieuwd worden?

Ja, als de audit onvolledig is zal uw certificaat voor een korte periode hernieuwd worden. Zodra de controle ter plaatse uitgevoerd is, zal u een definitief certificaat worden bezorgd.• Hoe gaat de erkenningscontrole verlopen?

De controleur zal contact met u opnemen en een audit voorstellen op basis van documenten. Zodra de toestand weer normaal is, zal de controleur zijn audit aanvullen met een controlebezoek ter plaatse.• Wat is de termijn om te worden gecertificeerd?

De termijnen blijven ongewijzigd ten opzichte van de toestand vóór de beperking.